Datum: 15. kolovoza, 2015

Pregled

Sljedeće su odredbe ugovora između vas i IBM-a. Pristupom ili upotrebom ovog Web sjedišta vi potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i pristali na ove uvjete i da ćete poštivati sve primjenjive zakone i propise, uključujući zakone i propise o kontroli izvoza i ponovnog izvoza. Ako ne pristajete na ove uvjete, molimo vas da ne koristite ovo Web sjedište.

IBM može, bez prethodne obavijesti, u bilo koje vrijeme, promijeniti ove Uvjete upotrebe i ostale informacije sadržane na ovom Web sjedištu. IBM može također, u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti, napraviti poboljšanja ili promjene u proizvodima, uslugama ili programima opisanim na ovom sjedištu.

Općenito

Ovo Web sjedište sadrži napomene o vlasništvu i autorskim pravima, a odredbe iz tih napomena se moraju proučiti i poštivati. Molimo pogledajte “Copyright and trademark information” radi povezanih informacija.

IBM vam dodjeljuje neekskluzivnu, neprenosivu, ograničenu dozvolu za pristup do i prikaz Web stranica unutar ovog sjedišta, u svojstvu korisnika ili potencijalnog korisnika IBM-a, uz uvjet da prihvaćate ove Uvjete upotrebe, te da će sve napomene o autorskim pravima, zaštitnim znacima i vlasništvu ostati nepromijenjene. Za pregledavanje ovog Web sjedišta smijete koristiti samo onaj crawler koji dozvoljava robots.txt protokol ovog Web sjedišta, a IBM može blokirati bilo koje druge crawlere prema vlastitom nahođenju. Upotreba koja je dozvoljena prema ovom ugovoru je po prirodi nekomercijalna (tj. ne smijete prodavati sadržaj kojem pristupate na ili preko ovog Web sjedišta.) Bilo kakvo drugo korištenje ovog sjedišta je zabranjeno.

Osim ograničene dozvole iz prethodnog paragrafa, IBM vam ne daje nikakva izravna ili posredna prava ili licence za bilo koje patente, zaštitne znakove, autorska prava ili drugo vlasništvo ili prava intelektualnog vlasništva. Ne smijete prepisivati ništa od sadržaja s ovog sjedišta na drugo Web sjedište ili neki drugi medij. Sav softver i ostali materijali koji su dostupni za preuzimanje, pristup ili drugi način korištenja na ovom sjedištu, a imaju svoje vlastite licencne uvjete će se ravnati prema tim uvjetima, odredbama i napomenama. Vaše nepoštivanje tih uvjeta ili bilo koji drugih uvjeta na ovom sjedištu će rezultirati automatskim ukidanjem svih vama dodijeljenih prava, bez prethodne obavijesti, a u tom slučaju morate odmah uništiti sve kopije preuzetih materijala koje posjedujete, čuvate ili kontrolirate.

Odricanje

Ponekad ovo Web sjedište može sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske greške, pa zbog toga ne jamčimo točnost objavljenih informacija. Molimo provjerite da li koristite najažurnije stranice na ovom Web sjedištu i provjerite točnost i cjelovitost informacija prije njihove upotrebe da bi mogli donijeti odluke koje se odnose na usluge, proizvode ili druge stvari opisane na ovom Web sjedištu.

Ako neko zakonodavno tijelo ustanovi da se bilo koja odredba u ovim Uvjetima upotrebe ne može provesti na bilo koji način, to neće utjecati na pravovaljanost preostalih Uvjeta upotrebe, osim ako takva neprovedivost materijalno ne utječe na prava stranaka prema ovim Uvjetima upotrebe.

Izjave o predviđanjima i oprezu

Osim za povijesne informacije i rasprave, izjave predstavljene na ovom Web sjedištu mogu činiti izjave o predviđanjima prema značenju iz Private Securities Litigation Reform Act iz 1995 ili prema drugim primjenjivim zakonima. Ove izjave uključuju određene rizike, nesigurnosti i druge faktore koji mogu uzrokovati da se stvarni rezultati razlikuju, onako kako je navedeno u odnosima tvrtke s U.S. Securities and Exchange Commission. Pogledajte karticu “SEC podnesci” ispod “Odnosi investitora” na ovom Web sjedištu za kopije tih podnesaka.

Povjerljive informacije

IBM ne želi preko našeg Web sjedišta primati od vas povjerljive ili vlasničke informacije. Molimo imajte na umu da će se za sve informacije koje pošaljete IBM-u smatrati da NISU povjerljive. Slanjem informacija ili materijala IBM-u, vi dodjeljujete IBM-u neograničenu, neopozivu licencu za kopiranje, reproduciranje, objavljivanje, predavanje, postavljanje, prijenos, distribuciju, javno prikazivanje, izvođenje, mijenjanje, izradu izvedenih radova i druge načine slobodnog korištenja tih materijala ili informacija. Također se slažete da IBM može slobodno koristiti ideje, koncepte, znanja ili tehnike koje nam pošaljete, za bilo koju svrhu. Međutim, mi nećemo objaviti vaše ime ili na drugi način objaviti činjenicu da ste nam vi poslali materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobijemo vašu dozvolu da možemo koristiti vaše ime; ili (b) vas najprije obavijestimo da će materijali ili druge informacije koje pošaljete na određeni dio ovog sjedišta biti objavljene ili na drugi način korištene zajedno s vašim imenom; ili (c) to od nas zahtijevaju zakoni. Osobne identifikacijske informacije koje pošaljete u IBM za svrhu primanja proizvoda ili usluga će se obrađivati u skladu s našim politikama povjerljivosti. Molimo pogledajte karticu “Povjerljivost” radi informacija koje se odnose na IBM-ove politike povjerljivosti.

Ograničena prava Vlade SAD

IBM daje softver preuzet s ovog Web sjedišta korisnicima Vlade SAD s “OGRANIČENIM PRAVIMA." Upotreba, dupliciranje ili objavljivanje je podložno ograničenjima postavljenim u IBM GSA ADP Schedule ugovoru.

Globalna dostupnost

Informacije koje IBM objavljuje na Internetu mogu sadržavati reference ili unakrsne reference na IBM proizvode, programe i usluge koji nisu objavljeni ili dostupni u vašoj zemlji. Takve reference ne znače da IBM namjerava objaviti ili učiniti dostupnim takve proizvode, programe ili usluge u vašoj zemlji. Molimo posavjetujte se s vašim lokalnim IBM poslovnim partnerom radi informacija koje se odnose na proizvode, programe i usluge koji su vam dostupni.

Poslovni odnosi

Ovo Web sjedište može imati poveznice ili reference na ne-IBM Web sjedišta i resurse. IBM ne daje nikakve izjave, jamstva, druge obveze ili odobrenja za bilo koja ne-IBM Web sjedišta ili resurse trećih strana (uključujući i bilo koje Lenovo Web sjedište), a koja se možda referenciraju, dostupna su iz ili povezana na bilo koje IBM sjedište. Dodatno, IBM nije stranka niti je odgovoran za bilo koje transakcije koje možete ostvariti s trećim stranama, čak i ako upoznate takve strane (ili upotrijebite poveznicu do tih strana) iz nekog IBM sjedišta. Kad pristupate ne-IBM Web sjedištu, čak i onom koje sadrži IBM logo, molimo imajte na umu da je ono nije zavisno o IBM-u i da IBM ne kontrolira sadržaj na takvom Web sjedištu. Na vama je odgovornost za poduzimanje mjera opreza radi zaštite od virusa, crva, Trojanskih konja i drugih potencijalno štetnih programa, te za zaštitu vaših informacija.

Povezivanje na ovo sjedište

IBM pristaje samo na veze na ovo Web sjedište u kojima veza i stranice koje se aktiviraju vezom: (a) ne kreiraju okvire oko bilo koje stranice na ovom Web sjedištu i ne koriste druge tehnike koje na bilo koji način mijenjaju vizualno predstavljanje i izgled sadržaja unutar sjedišta; (b) ne rade pogrešno predstavljanje vašeg odnosa s IBM-om; (c) ne tvrde da IBM odobrava ili promiče vas, vaše Web sjedište ili vaše ponude usluga ili proizvoda; te (d) ne daju pogrešne ili varljive utiske o IBM-u ili na drugi način štete dobrom glasu pridruženom imenu IBM ili njegovim zaštitnim znacima. Dodatni uvjet za dozvoljavanje povezivanja na ovo sjedište je da vi pristajete da IBM može u bilo koje vrijeme, po vlastitom nahođenju, prekinuti dozvole za povezivanje na ovo Web sjedište. U takvom slučaju vi pristajete na to da ćete odmah ukloniti sve poveznice na ovo Web sjedište i da ćete prestati s korištenjem IBM zaštitnih znakova.

PORICANJE JAMSTVA

UPOTREBA OVOG SJEDIŠTA JE NA VAŠ VLASTITI RIZIK. SVI MATERIJALI, INFORMACIJE, PROIZVODI, SOFTVER, PROGRAMI I USLUGE SE DAJU "KAKO JE", BEZ IKAKVIH JAMSTAVA. IBM IZRIČITO PORIČE, DO OPSEGA DOZVOLJENOG ZAKONOM, SVA IZRAVNA, POSREDNA, STATUTARNA I DRUGA JAMSTVA ILI IZJAVE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVA ZA PROĐU NA TRŽIŠTU, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU I NEPOVREĐIVANJE PRAVA VLASNIŠTVA I INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA. IBM, BEZ OGRANIČENJA, NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA DA ĆE OVO WEB SJEDIŠTE RADITI BEZ PREKIDA, PRAVOVREMENO, SIGURNO I BEZ GREŠAKA.

VI RAZUMIJETE I SLAŽETE SE S TIM DA, AKO ĆETE PREUZETI ILI NA DRUGI NAČIN DOBITI MATERIJALE, INFORMACIJE, PROIZVODE, SOFTVER, PROGRAME ILI USLUGE S OVOG WEB SJEDIŠTA, TO ĆE BITI PO VAŠEM NAHOĐENJU I UZ VAŠ RIZIK, TE DA ĆETE SAMO VI BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ŠTETE KOJE MOGU NASTATI, UKLJUČUJUĆI GUBITAK PODATAKA ILI ŠTETU NA VAŠEM RAČUNALNOM SISTEMU. U NEKIM PODRUČJIMA ILI DRŽAVAMA NIJE DOZVOLJENO IZDVAJANJE JAMSTAVA, TAKO DA SE GORNJA IZUZEĆA NE MORAJU ODNOSITI I NA VAS.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

DO OPSEGA DOZVOLJENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM, IBM NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN BILO KOJOJ STRANI ZA BILO KOJE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, POJEDINAČNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE BILO KOJEG TIPA, A KOJE SE ODNOSE NA ILI NASTANU IZ OVOG WEB SJEDIŠTA, UPOTREBE OVOG WEB SJEDIŠTA, BILO KOJEG POVEZANOG SJEDIŠTA ILI RESURSA, REFERENCIRANOG ILI DOSTUPNOG IZ OVOG WEB SJEDIŠTA, UPOTREBE, PREUZIMANJA ILI PRISTUPA DO MATERIJALA, INFORMACIJA, PROIZVODA ILI USLUGA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZGUBLJENU ZARADU, PREKID POSLOVANJA, IZGUBLJENE UŠTEDE ILI GUBITAK PROGRAMA ILI PODATAKA, ČAK I AKO JE IBM IZRIJEKOM OBAVIJESTIO O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. OVO IZUZEĆE I PORICANJE ODGOVORNOSTI SE PRIMJENJUJE NA SVE UZROKE AKCIJE, TEMELJENE NA UGOVORU, JAMSTVU, PREKRŠAJU ILI DRUGIM PRAVNIM AKTIMA.