Δήλωση της IBM Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Ηλεκτρονικό Περιβάλλον

Η παρούσα Δήλωση ισχύει από 01 Δεκεμβρίου 2020.

Η προηγούμενη εκδοχή της παρούσας Δήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι σημαντική για την IBM. Η διατήρηση της εμπιστοσύνης σας αποτελεί βασικό μέλημά μας.

Η παρούσα Δήλωση περιγράφει τις πρακτικές χειρισμού πληροφοριών για τους ιστοτόπους της IBM και των θυγατρικών μας, ποια είδη πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες των ιστοτόπων μας συλλέγονται και καταγράφονται, και πώς οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται, κοινοποιούνται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία offline με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Περιγράφει επίσης πώς μπορεί να χρησιμοποιούνται τα cookies, τα web beacons και άλλες σχετικές τεχνολογίες στις υπηρεσίες IBM Cloud και στα προϊόντα λογισμικού μας. Οι αναφορές σε ιστοτόπους, προϊόντα και υπηρεσίες της IBM στην παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνουν εφαρμογές (ή "apps"), προγράμματα και συσκευές.

Η παρούσα Δήλωση της IBM Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Ηλεκτρονικό Περιβάλλον συμπληρώνει τη Δήλωση της IBM Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η παρούσα Δήλωση ισχύει για τους ιστοτόπους της IBM που παραπέμπουν μέσω συνδέσμων στην παρούσα Δήλωση, αλλά δεν ισχύει για όσους ιστοτόπους της IBM διαθέτουν δική τους Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επιπλέον, δεν ισχύει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απλώς επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για λογαριασμό και προς όφελος των πελατών μας,  όπως για παράδειγμα όταν δρούμε ως πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας διαδικτυακού περιεχομένου (web hosting).

Μπορεί να συμπληρώνουμε την παρούσα Δήλωση με πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα είδη επαφών που μπορεί να έχουμε μαζί σας, όπως ένα έγγραφο συναλλαγής ή μια συγκεκριμένη δήλωση περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν παραγγέλνετε ή χρησιμοποιείτε μια online υπηρεσία.

Οι πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της IBM που ισχύουν για τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του ibm.com, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συμμορφώνονται με το Σύστημα Κανόνων Διασυνοριακής Προστασίας Δεδομένων (Cross Border Privacy Rules System - "Σύστημα CBPR") της ΟΣΑΕ (APEC). Το Σύστημα CBPR της ΟΣΑΕ παρέχει ένα πλαίσιο στους οργανισμούς για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην ΟΣΑΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο της ΟΣΑΕ είναι διαθέσιμες εδώ (PDF, 89 KB).

Αν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την πολιτική ή τις πρακτικές μας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα. Αν αντιμετωπίζετε ένα ζήτημα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή χρήσης δεδομένων στο οποίο δεν έχουμε ανταποκριθεί ικανοποιητικά, επικοινωνήστε με τον ανεξάρτητό μας πάροχο υπηρεσιών επίλυσης διαφορών στις Η.Π.Α. (δωρεάν) εδώ.

Συλλογή Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα

Εισαγωγή

Μπορεί να επιλέξετε να μας παράσχετε απευθείας πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σε διάφορες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να μας παράσχετε το όνομά σας και στοιχεία επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να παραγγείλετε ένα προϊόν, να επεξεργαστούμε μια παραγγελία, να σας εγγράψουμε ως συνδρομητή, να σας παράσχουμε μια υπηρεσία ή να συνεργαστούμε μαζί σας αν είστε προμηθευτής ή εμπορικός συνεργάτης. Μπορεί επίσης να μας παράσχετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας για να αγοράσετε κάτι από εμάς ή να μας παράσχετε μια περιγραφή των σπουδών και της επαγγελματικής εμπειρίας σας στο πλαίσιο μιας αγγελίας πρόσληψης της IBM για μια θέση που σας ενδιαφέρει. Αν δηλώσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μαζί σας εκτός της αίτησής σας, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας.

Εγγραφή

Όταν θέλετε να λάβετε πληροφορίες, να κατεβάσετε δημοσιεύσεις, να ζητήσετε τη συμμετοχή σε μια δοκιμή ή να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα ζωντανό ή εικονικό συμβάν, μπορεί να σας ζητήσουμε να παράσχετε το όνομα και τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας σας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετίζονται με την αίτησή σας. Χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες στο πλαίσιο της αίτησής σας και για να επικοινωνούμε μαζί σας. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για πιθανή μελλοντική επικοινωνία μαζί σας. Αν θέλετε να ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες εγγραφής σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα.

Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε να εγγραφείτε για να αποκτήσετε μια ταυτότητα IBMid. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να παράσχετε το όνομα, τη διεύθυνση e-mail και τη χώρα σας καθώς και όποιες άλλες πληροφορίες μπορεί να χρειάζονται για το σκοπό για τον οποίο εγγράφεστε. Η ταυτότητα IBMid χρησιμοποιείται για το μοναδικό προσδιορισμό της ταυτότητάς σας όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας, υποβάλλετε αιτήσεις ή παραγγελίες, ή χρησιμοποιείτε προϊόντα ή υπηρεσίες. Για την παραγγελία των περισσότερων υπηρεσιών και προϊόντων, απαιτούμε από εσάς να έχετε εγγραφεί για μια ταυτότητα IBMid. Η εγγραφή για μια ταυτότητα IBMid μπορεί να σας παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε και να ελέγχετε τις ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Ορισμένα προϊόντα και ορισμένες υπηρεσίες της IBM μπορεί να απαιτούν αποκλειστική εγγραφή με σκοπό την παροχή των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι λεπτομέρειες εγγραφής που παρέχετε για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να σας παρέχουμε το εν λόγω προϊόν ή την εν λόγω υπηρεσία.

Επισκέψεις σε ιστοτόπους, υπηρεσίες IBM Cloud και εφαρμογές ("apps")

Μπορεί επίσης να συλλέγουμε με διάφορες τεχνολογίες πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση των ιστοτόπων μας, των υπηρεσιών IBM Cloud και των εφαρμογών (ή "apps"). Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας ή συνδέεστε στις υπηρεσίες IBM Cloud ή τις εφαρμογές ("apps"), μπορεί να καταγράφουμε ορισμένες πληροφορίες που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, όπως τη διεύθυνση IP (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που προκύπτουν από τη διεύθυνση IP, όπως η τοποθεσία όπου βρίσκεστε), το λειτουργικό σύστημα, το είδος του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής, την έκδοση και τη γλώσσα, την ώρα πρόσβασης, τη διάρκεια πρόσβασης και τις διευθύνσεις των ιστοτόπων που σας παρέπεμψαν. Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση των ιστοτόπων ή των εφαρμογών ("apps"), συμπεριλαμβανομένων αρχείων καταγραφής διακοπών λειτουργίας και στατιστικών χρήσης, όπως για παράδειγμα τις σελίδες που βλέπετε στους ιστοτόπους μας, το χρόνο που μένετε σε κάθε ιστότοπο, και τις άλλες ενέργειες που εκτελείτε κατά την επίσκεψή σας στους ιστοτόπους μας. Όταν μεταβαίνετε σε έναν ιστότοπό μας χωρίς να χρησιμοποιήσετε μια ταυτότητα IBMid ή να συνδεθείτε, συλλέγουμε και πάλι ορισμένες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία των ιστοτόπων.

Ως προς τις εφαρμογές ("apps") για κινητές συσκευές, μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της συσκευής σας, όπως πληροφορίες γεωγραφικής θέσης ή τη μοναδική ταυτότητα χρήστη σας.

Επιπλέον, μερικά από τα προϊόντα λογισμικού μας και ορισμένες υπηρεσίες IBM Cloud και εφαρμογές ("apps") περιλαμβάνουν τεχνολογίες που επιτρέπουν στην IBM να συλλέγει διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για να διαπιστώσουμε αν ανοίξατε ένα μήνυμα e-mail ή αν πατήσατε σε ένα σύνδεσμο σε ένα μήνυμα e-mail. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα Cookies, Web Beacons και Άλλες Τεχνολογίες.

Πληροφορίες μάρκετινγκ

Οι περισσότερες πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς προέρχονται από τις απευθείας επαφές μας μαζί σας.

Κατά διαστήματα, μπορεί επίσης να συλλέγουμε έμμεσα πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς μέσω άλλων πηγών, όπως για παράδειγμα από προμηθευτές καταλόγων προσωπικών πληροφοριών. Σε αυτή την περίπτωση, ζητάμε από τους προμηθευτές να μας επιβεβαιώσουν ότι οι πληροφορίες αποκτήθηκαν νόμιμα από τα τρίτα μέρη καθώς και ότι έχουμε δικαίωμα να λάβουμε τις πληροφορίες από αυτά και να τις χρησιμοποιήσουμε.

Όταν δηλώνετε συμμετοχή σε ένα συμβάν, μπορεί να συλλέγουμε πρόσθετες πληροφορίες (είτε online είτε offline) σχετικά με την οργάνωση του συμβάντος και κατά τη διάρκεια του συμβάντος, όπως η συμμετοχή στις συνεδρίες και τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων ερευνών. Τα συμβάντα μπορεί να καταγράφονται και μπορεί να λαμβάνονται ομαδικές φωτογραφίες. Διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών για ενέργειες προώθησης. Όταν μας παρέχετε τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. δίνοντας μια επαγγελματική κάρτα), μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μπορεί να συνδυαστούν για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών και να προσαρμόσουμε καλύτερα τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας.

Χρήση Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι ακόλουθες παράγραφοι περιγράφουν λεπτομερέστερα πώς η IBM μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας.

Διεκπεραίωση ενός αιτήματος συναλλαγής

Αν υποβάλετε ένα αίτημα στην IBM, όπως για παράδειγμα ένα αίτημα για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, ένα αίτημα τηλεφωνικής επικοινωνίας (callback) ή ένα αίτημα για συγκεκριμένο υλικό μάρκετινγκ, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες με άλλα μέρη που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση του αιτήματος, όπως για παράδειγμα εμπορικούς συνεργάτες της IBM, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, μεταφορικές εταιρείες, ταχυδρομικές ή κρατικές αρχές (π.χ. τελωνειακές αρχές). Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο ερευνών ικανοποίησης πελατών ή για σκοπούς έρευνας αγοράς.

Εξατομίκευση της εμπειρίας σας στους ιστοτόπους μας

Μπορεί να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς για να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης των ιστοτόπων και των υπηρεσιών μας, όπως παροχή περιεχομένου που σας ενδιαφέρει ή ευκολότερη περιήγηση στους ιστοτόπους μας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση των ιστοτόπων μας.

Παροχή υποστήριξης

Μπορεί να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας για την υποστήριξη των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει από εμάς, όπως για παράδειγμα να σας ειδοποιούμε όταν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις ή επιδιορθώσεις ενός προϊόντος. Μπορεί να συνδυάζουμε τις πληροφορίες σας με πληροφορίες από άλλες επικοινωνίες που είχαμε μαζί σας για να σας παρέχουμε πιο εύστοχες προτάσεις σχετικά με την υποστήριξη των προϊόντων.

Παρέχουμε επίσης συνεδρίες ζωντανής συνομιλίας ("Live Chat") στους ιστοτόπους μας για να σας βοηθήσουμε στην περιήγησή σας στους ιστοτόπους ή στα φόρουμ μας όπου είναι δυνατή η δημοσίευση προβλημάτων και προτάσεων επίλυσης. Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στο πλαίσιο αυτών των συνεδριών ή στα σχετικά φόρουμ σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατά την παροχή τεχνικής υποστήριξης, μπορεί τυχαία να αποκτήσουμε πρόσβαση σε δεδομένα που μας παρέχετε ή σε δεδομένα που βρίσκονται στο σύστημά σας. Σε αυτά τα δεδομένα μπορεί να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους συνεργάτες ή τους προμηθευτές του οργανισμού σας. Η παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν ισχύει για την πρόσβαση από μέρους μας σε αυτές τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα και το χειρισμό αυτών των πληροφοριών. Οι προϋποθέσεις χειρισμού και επεξεργασίας αυτών των δεδομένων καλύπτονται από τους ισχύοντες Όρους Χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την IBM, όπως οι Όροι Χρήσης για την Ανταλλαγή Διαγνωστικών Δεδομένων.

Υπηρεσίες IBM Cloud και εφαρμογές ("apps")

Μπορεί να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται για την εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών IBM Cloud για τους ακόλουθους σκοπούς: τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων λογισμικού, των υπηρεσιών IBM Cloud και των εφαρμογών ("apps") μας, τη βελτίωση της εμπειρίας σας και της εκ μέρους σας χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, την προσαρμογή της αλληλεπίδρασης μαζί σας, την ενημέρωση των πελατών μας για τη συνολική χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, τη βελτίωση και την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, την προσαρμογή ή τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης με τη συσκευή σας, και την προετοιμασία συγκεντρωτικών και ανωνυμοποιημένων αναφορών.

Μάρκετινγκ

Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στην IBM καθώς και οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει έμμεσα για εσάς μπορεί να χρησιμοποιούνται από την IBM για σκοπούς μάρκετινγκ, δηλαδή για να σας ενημερώνουμε σχετικά με εκδηλώσεις ή με προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις που πωλούνται από την IBM και μπορεί να συμπληρώνουν ένα υπάρχον χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Ωστόσο, πριν προβούμε στη χρήση των εν λόγω πληροφοριών, θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας να χρησιμοποιούνται με αυτό τον τρόπο. Μπορείτε οποτεδήποτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ από εμάς ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης συνδρομής που περιλαμβάνονται σε κάθε μήνυμα e-mail που λαμβάνετε, αναφέροντας το αίτημά σας όταν σας καλούμε, ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας (βλ. "Σχετικές Ερωτήσεις και Πρόσβαση σε Πληροφορίες Προσωπικού Χαρακτήρα" παρακάτω).

Ορισμένες από τις προσφορές ή τις εκδηλώσεις μας μπορεί να παρέχονται σε συνεργασία ή με την υποστήριξη της IBM και τρίτων, για παράδειγμα εμπορικών συνεργατών και παρόχων λύσεων, που χρησιμοποιούν, μεταπωλούν ή συμπληρώνουν προϊόντα ή υπηρεσίες της IBM. Σε περίπτωση προσφορών ή εκδηλώσεων που παρέχονται σε συνεργασία με τρίτους, αναφέρεται ρητά η ύπαρξη της εν λόγω συνεργασίας. Αν δηλώσετε ενδιαφέρον για τέτοιες προσφορές ή εκδηλώσεις, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι πληροφορίες σας μπορεί επίσης να συλλεχθούν από τα τρίτα μέρη και να τεθούν στη διάθεσή τους. Σας ενθαρρύνουμε να εξοικειωθείτε με τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω τρίτων για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούν τις πληροφορίες που σας αφορούν.

Αν επιλέξετε την "Αποστολή αυτής της σελίδας μέσω e-mail" σε έναν φίλο ή συνάδελφο, θα σας ζητήσουμε τα ονόματα και τις διευθύνσεις e-mail τους. Θα αποστείλουμε αυτόματα μία μόνο φορά ένα μήνυμα e-mail για την κοινοποίηση της επιλεγμένης σελίδας, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Διαδικασίες πρόσληψης

Στο πλαίσιο μιας αίτησης ή ενός διερευνητικού ερωτήματος σχετικά με μια θέση εργασίας, είτε αυτή έχει ανακοινωθεί σε έναν ιστότοπο της IBM είτε όχι, μπορεί να μας παράσχετε πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας (π.χ. βιογραφικό σημείωμα). Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε τμήμα της IBM για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας ή για να εξετάσουμε την αίτησή σας για πρόσληψη.

Παρακολούθηση και καταγραφή κλήσεων, συνομιλιών και άλλων επικοινωνιών

Ορισμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορεί να απαιτούν να μας τηλεφωνήσετε ή να σας τηλεφωνήσουμε. Μπορεί επίσης να απαιτούν τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών συνομιλιών. Να έχετε υπόψη ότι είναι γενική πρακτική της IBM να παρακολουθεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καταγράφει αυτές τις επικοινωνίες για σκοπούς εκπαίδευσης προσωπικού ή διασφάλισης ποιότητας ή για την τήρηση αποδεικτικών στοιχείων για συγκεκριμένες συναλλαγές ή επικοινωνίες.

Χρήση των πληροφοριών σε περιβάλλον social computing

Η IBM παρέχει σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες της εργαλεία social computing τα οποία καθιστούν δυνατή την κοινή χρήση ηλεκτρονικών πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί για τη χρήση τους. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν φόρουμ, wikis, ιστολόγια και άλλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όταν κατεβάζετε και χρησιμοποιείτε αυτές τις εφαρμογές ή εγγράφεστε για τη χρήση αυτών των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες της εγγραφής σας θα διέπονται και θα προστατεύονται από τις διατάξεις της παρούσας Δήλωσης Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με εξαίρεση τις πληροφορίες που καθίστανται αυτόματα διαθέσιμες σε άλλους συμμετέχοντες ως μέρος του προφίλ σας. Αυτές οι εφαρμογές και αυτά τα εργαλεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης συμπληρωματικές δηλώσεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές συλλογής και χειρισμού. Διαβάστε αυτές τις συμπληρωματικές δηλώσεις για να κατανοήσετε τις πρακτικές που μπορεί να χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές και τα εργαλεία.

Οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο δημοσιεύετε, όπως φωτογραφίες, πληροφορίες, απόψεις ή άλλα είδη πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα τις οποίες καθιστάτε διαθέσιμες σε άλλους συμμετέχοντες στις εν λόγω κοινωνικές πλατφόρμες ή εφαρμογές, δεν υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας Δήλωσης Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αντιθέτως, το εν λόγω περιεχόμενο υπόκειται στους Όρους Χρήσης αυτών των εφαρμογών ή πλατφορμών και σε οποιεσδήποτε πρόσθετες οδηγίες και πληροφορίες περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται αναφορικά με τη χρήση τους, καθώς και στην καθορισμένη διαδικασία για την αφαίρεση του περιεχομένου σας από τα εν λόγω εργαλεία ή τη λήψη σχετικής βοήθειας. Ανατρέξτε σε αυτές για να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε εσείς, η IBM και τα άλλα μέρη αναφορικά με το εν λόγω περιεχόμενο. Επίσης θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύετε σε οποιαδήποτε από τις εν λόγω πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να καταστεί ευρέως διαθέσιμο σε άλλους εντός και εκτός της IBM.

Προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της IBM και άλλων

Μπορεί επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της IBM ή των εμπορικών συνεργατών, των προμηθευτών ή των πελατών μας ή τρίτων όταν υπάρχουν εύλογες ανησυχίες ότι τα εν λόγω δικαιώματα ή η εν λόγω περιουσία έχουν θιγεί ή κινδυνεύουν να θιγούν. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και εφόσον πιστεύουμε ότι η εν λόγω αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή των δικαιωμάτων τρίτων ή για τη συμμόρφωση με δικονομικές διαδικασίες, δικαστικές αποφάσεις ή νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με τους ιστοτόπους μας.

Πληροφορίες για εμπορικούς συνεργάτες

Αν εκπροσωπείτε έναν εμπορικό συνεργάτη της IBM, έχετε δικαίωμα να επισκέπτεστε τους ιστοτόπους της IBM που προορίζονται ειδικά για τους εμπορικούς συνεργάτες της IBM. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτούς τους ιστοτόπους για τη διαχείριση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής σχέσης μας με εσάς, τον εμπορικό συνεργάτη που εκπροσωπείτε και τους εμπορικούς συνεργάτες της IBM εν γένει. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να σας στείλουμε λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα εμπορικών συνεργατών της IBM. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες σε άλλους εμπορικούς συνεργάτες (τηρώντας οποιεσδήποτε υφιστάμενες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας) ή σε πελάτες ή υποψήφιους πελάτες της IBM. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με μια συγκεκριμένη συναλλαγή ή με ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο μιας έρευνας ικανοποίησης πελατών ή για σκοπούς έρευνας αγοράς.

Πληροφορίες για Προμηθευτές

Αν εκπροσωπείτε έναν προμηθευτή της IBM, έχετε δικαίωμα να επισκέπτεστε τους ιστοτόπους της IBM που προορίζονται ειδικά για τους προμηθευτές της IBM. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτούς τους ιστοτόπους για να ξεκινήσουμε ή να διεκπεραιώσουμε μια συναλλαγή μαζί σας. Για παράδειγμα, μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες με άλλα τμήματα της IBM, εμπορικούς συνεργάτες της IBM, πελάτες, μεταφορικές εταιρείες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και ταχυδρομικές ή κρατικές αρχές που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση της συναλλαγής. Μπορεί επίσης να τις χρησιμοποιήσουμε για τη διαχείριση και ανάπτυξη της σχέσης μας με εσάς, τον προμηθευτή που εκπροσωπείτε και άλλους προμηθευτές της IBM εν γένει.

Παιδιά

Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, οι ιστότοποι, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά κάτω των 16 ετών.

Διατήρηση

Η IBM θα διατηρεί τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας όσο χρόνο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία ή για άλλους εύλογους λόγους που επιβάλλουν τη διατήρηση των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σας (π.χ. για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας, την επίλυση διαφορών ή την εκτέλεση των συμβάσεών μας).

Οι πληροφορίες εγγραφής σας θα διατηρούνται όσο έχετε έναν ενεργό λογαριασμό ή μια ενεργή ταυτότητα IBMid ή όσο χρειάζεται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες. Αν θέλετε να ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες εγγραφής σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα. Αναφορικά με τις υπηρεσίες IBM Cloud τις οποίες είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε από τον πελάτη της IBM που έχει συνάψει σύμβαση με την IBM για τις εν λόγω υπηρεσίες, οι πληροφορίες εγγραφής σας μπορεί να διατηρηθούν για την εκπλήρωση ορισμένων απαιτήσεων του εν λόγω πελάτη της IBM.

Cookies, Web Beacons και Άλλες Τεχνολογίες

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, συλλέγουμε πληροφορίες από τις επισκέψεις σας στους ιστοτόπους μας και από την εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών IBM Cloud και των προϊόντων λογισμικού μας με σκοπό τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων χρήσης και αποτελεσματικότητας, την εξατομίκευση της εμπειρίας σας, την προσαρμογή της αλληλεπίδρασης μαζί σας και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Η συλλογή γίνεται με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων δεσμών ενεργειών (scripts), ετικετών (tags), τοπικών κοινόχρηστων αντικειμένων (Local Shared Objects) (Flash cookies), beacons τοπικής αποθήκευσης (Local Storage beacons) (HTML5) και "cookies".

Τι είναι τα cookies και πώς χρησιμοποιούνται;

Ένα cookie είναι ένα στοιχείο δεδομένων που μπορεί να αποσταλεί από έναν ιστότοπο στο πρόγραμμα περιήγησης και να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ως προσδιοριστικό με το οποίο είναι δυνατή η αναγνώριση του υπολογιστή. Παρόλο που τα cookies χρησιμοποιούνται συχνά μόνο για τη μέτρηση της χρήσης (π.χ. αριθμός επισκεπτών και διάρκεια επίσκεψης) και της αποτελεσματικότητας (π.χ. θέματα μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για τους χρήστες) των ιστοτόπων καθώς και για τη διευκόλυνση της πλοήγησης ή της χρήσης, και ως εκ τούτου δεν συσχετίζονται με πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, χρησιμοποιούνται επίσης μερικές φορές για την εξατομίκευση της εμπειρίας ενός γνωστού χρήστη ενός ιστοτόπου μέσω του συσχετισμού τους με τις πληροφορίες προφίλ ή τις προτιμήσεις του χρήστη. Με το πέρασμα του χρόνου, αυτές οι πληροφορίες παρέχουν μια πολύτιμη γνώση που μας βοηθά στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

Όταν τρίτα μέρη παρουσιάζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε ιστότοπο της IBM, η IBM μπορεί να δημιουργήσει συγκεντρωτικές ανωνυμοποιημένες πληροφορίες και να τις κοινοποιήσει στα τρίτα μέρη με σκοπό τον προσδιορισμό του πλήθους χρηστών που αλληλεπίδρασαν ή επέδειξαν ενδιαφέρον για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

Τα cookies διακρίνονται συνήθως σε cookies συνεδρίας (session cookies) ή μόνιμα cookies (persistent cookies). Τα cookies συνεδρίας διευκολύνουν την περιήγησή σας σε έναν ιστότοπο, αφού καταγράφουν την πορεία σας από τη μια σελίδα στην άλλη, ώστε να μην χρειάζεται να καταχωρείτε ξανά πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει ήδη στη διάρκεια της επίσκεψης ή πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής. Τα cookies συνεδρίας αποθηκεύονται σε μια προσωρινή μνήμη και διαγράφονται κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Τα μόνιμα cookies, αντίθετα, αποθηκεύουν πληροφορίες για τις προτιμήσεις του χρήστη για την τρέχουσα και τις επόμενες συνεδρίες. Εγγράφονται στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας και παραμένουν σε ισχύ κατά την επανεκκίνηση του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιούμε τα μόνιμα cookies για να καταγράψουμε, για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας και της χώρας/περιοχής σας.

Πώς μπορείτε να δηλώσετε προτιμήσεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση των cookies;

Όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους ή τις online υπηρεσίες μας, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies και τις άλλες παρόμοιες τεχνολογίες χρησιμοποιώντας τις επιλογές και τα εργαλεία που σας παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης ή από την IBM. Αν η IBM έχει υλοποιήσει ένα εργαλείο διαχείρισης cookies, το εργαλείο εμφανίζεται την πρώτη φορά που θα επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας. Πατώντας στην επιλογή για τις προτιμήσεις cookies (cookies preferences) στο υποσέλιδο ενός ιστοτόπου της IBM, μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή το είδος των cookies που θέλετε να χρησιμοποιούν οι ιστότοποί μας και οι υπηρεσίες IBM Cloud. Μπορείτε να ορίσετε την προτίμησή σας για τη χρήση των υποχρεωτικών cookies, των υποχρεωτικών cookies και των cookies λειτουργίας ή των υποχρεωτικών cookies, των cookies λειτουργίας και των cookies εξατομίκευσης. Εδώ μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα είδη cookies. Ο ορισμός των προτιμήσεων cookies δεν έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των cookies που υπάρχουν ήδη στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που υπάρχουν ήδη στη συσκευή σας μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης.

Παρόλο που οι ιστότοποι, οι online υπηρεσίες και οι υπηρεσίες Cloud της IBM προς το παρόν δεν αναγνωρίζουν αυτοματοποιημένα σήματα των προγραμμάτων περιήγησης σχετικά με τους μηχανισμούς παρακολούθησης (π.χ. οδηγίες τύπου "do not track"), μπορείτε να δηλώσετε τις προτιμήσεις σας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση των περισσότερων cookies και των παρόμοιων τεχνολογιών μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Μεταβείτε στην περιοχή με τίτλο Εργαλεία (Tools) ή άλλο παρόμοιο τίτλο στο πρόγραμμα περιήγησης για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των cookies. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης για την εμφάνιση μιας ειδοποίησης πριν από τη λήψη ενός cookie, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε αν το αποδέχεστε ή όχι. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης. Τα cookies στα προϊόντα λογισμικού μας μπορούν να απενεργοποιηθούν από το περιβάλλον των προϊόντων. Καθώς τα cookies σάς επιτρέπουν να εκμεταλλεύεστε ορισμένες από τις λειτουργίες των ιστοτόπων μας ή των προϊόντων λογισμικού μας και των υπηρεσιών IBM Cloud, συνιστούμε να τα έχετε ενεργοποιημένα. Αν απενεργοποιήσετε, απαγορεύσετε τη λήψη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απορρίψετε τα cookies μας, μερικές ιστοσελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά ή δεν θα μπορείτε, για παράδειγμα, να προσθέσετε αντικείμενα στο καλάθι αγορών, να προχωρήσετε στη διαδικασία πληρωμής ή να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε ιστότοπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία IBM Cloud απαιτεί να συνδεθείτε.

Web beacons ή άλλες τεχνολογίες

Ορισμένοι ιστότοποι, ορισμένες υπηρεσίες Cloud και ορισμένα προϊόντα λογισμικού της IBM μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν web beacons ή άλλες τεχνολογίες με σκοπό την καλύτερη εξατομίκευσή τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Οι τεχνολογίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιούνται σε διάφορες σελίδες στους ιστοτόπους της IBM. Όταν ένας επισκέπτης μεταβεί σε αυτές τις σελίδες, παράγεται μια σχετική ειδοποίηση από την οποία δεν μπορεί να προκύψει η ταυτότητα του επισκέπτη. Αυτή η ειδοποίηση μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς ή τους προμηθευτές μας. Τα web beacons λειτουργούν συνήθως σε συνδυασμό με τα cookies. Αν δεν θέλετε οι πληροφορίες των cookies να συσχετίζονται με τις επισκέψεις σας σε αυτές τις σελίδες ή με τη χρήση αυτών των προϊόντων, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης για την απενεργοποίηση των cookies ή να τα απενεργοποιήσετε στα ίδια τα προϊόντα αντίστοιχα. Ακόμα και αν τα cookies απενεργοποιηθούν, τα web beacons και οι άλλες τεχνολογίες θα συνεχίσουν να εντοπίζουν τις επισκέψεις σε αυτές τις σελίδες, αλλά δεν θα τις συσχετίζουν με πληροφορίες που διαφορετικά θα αποθηκεύονταν στα cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες στις υπηρεσίες IBM Cloud και στα προϊόντα λογισμικού μας, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για την απενεργοποίησή τους, συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήσης της υπηρεσίας IBM Cloud ή του προϊόντος λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιούμε τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα (Local Shared Objects), όπως Flash cookies, και στοιχεία τοπικής αποθήκευσης (Local Storage), όπως HTML5, για την αποθήκευση προτιμήσεων και πληροφοριών περιεχομένου. Τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την παροχή ορισμένων λειτουργιών στους ιστοτόπους μας ή για την εμφάνιση διαφημίσεων της IBM σε άλλους ιστοτόπους με βάση τη δραστηριότητα περιήγησής σας στον ιστό χρησιμοποιούν επίσης Flash cookies ή HTML5 για τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών. Τα διάφορα προγράμματα περιήγησης μπορεί να παρέχουν διαφορετικά εργαλεία διαχείρισης για την αφαίρεση των στοιχείων HTML5. Για τη διαχείριση των Flash cookies, πατήστε εδώ.

Μπορεί επίσης να προσθέτουμε web beacons σε μηνύματα e-mail μάρκετινγκ ή στα ενημερωτικά δελτία μας για να παρακολουθούμε αν θα ανοιχτούν τα μηνύματα και αν θα χρησιμοποιηθούν οι διασυνδέσεις που περιέχουν.

Μερικοί από τους εμπορικούς συνεργάτες μας μπορεί να τοποθετούν web beacons και cookies στους ιστοτόπους μας. Επιπλέον, τα κουμπιά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μπορεί να καταγράφουν συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση IP σας, το είδος και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ώρα πρόσβασης και τις διευθύνσεις των ιστοτόπων όπου είναι τοποθετημένα, και επιπλέον, εφόσον συνδεθείτε στους ιστοτόπους των εν λόγω κοινωνικών μέσων, οι συλλεχθείσες πληροφορίες μπορεί να συνδέονται με τις πληροφορίες του προφίλ σας στους εν λόγω ιστοτόπους. Δεν ελέγχουμε αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης που εφαρμόζονται από τρίτα μέρη. Σημειώνεται ότι ο τομέας "s81c.com" που χρησιμοποιείται για την παράδοση στατικού περιεχομένου σε μερικούς από τους ιστοτόπους μας είναι υπό τη διαχείριση της IBM και όχι κάποιου τρίτου.

Ηλεκτρονικές Διαφημίσεις

Η IBM δεν εμφανίζει online διαφημίσεις τρίτων στους ιστοτόπους μας, αλλά διαφημίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε ιστοτόπους άλλων. Σας παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χειριστών των εν λόγω ιστοτόπων ή των διαφημιστικών δικτύων για να κατανοήσετε τις πρακτικές τους σχετικά με τη διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένου του είδους των πληροφοριών που μπορεί να συλλέγουν σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση του Internet.

Μερικά από τα διαφημιστικά δίκτυα που χρησιμοποιούμε μπορεί να είναι μέλη των οργανισμών Network Advertising Initiative (NAI) ή European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Οι ιδιώτες μπορούν να επιλέξουν μέσω των ακόλουθων ιστοτόπων να εξαιρεθούν από τις στοχευμένες διαφημιστικές εκστρατείες που διεξάγονται από τα διαφημιστικά δίκτυα που είναι μέλη των οργανισμών NAI ή EDAA:

  • Digital Advertising Alliance (DAA)
  • Network Advertising Initiative (NAI)
  • European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)

Έχουμε επίσης συνάψει συμφωνίες με τρίτους για τη διαχείριση ορισμένων διαφημιστικών ενεργειών μας σε άλλους ιστοτόπους. Οι εν λόγω τρίτοι μπορεί να χρησιμοποιούν cookies ή web beacons για τη συλλογή πληροφοριών (π.χ. της διεύθυνσης IP σας) σχετικά με τις δραστηριότητές σας στους ιστοτόπους της IBM και τους άλλους ιστοτόπους με σκοπό την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων με βάση τα ενδιαφέροντά σας:

  • Στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, οι απευθυνόμενες προς εσάς διαφημίσεις της IBM θα επισημαίνονται με το εικονίδιο AdChoices, καθώς η IBM συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτο-ρύθμισης του οργανισμού Digital Advertising Alliance (DAA) για την οnline συμπεριφορική διαφήμιση (OBA) (βλ. youradchoices.com και youradchoices.ca). Μπορείτε να πατήσετε σε αυτό το εικονίδιο στις διαφημίσεις για να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας.
  • Εναλλακτικά, αν θέλετε να μην χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες για να σας παρέχεται στοχευμένο διαφημιστικό περιεχόμενο, μπορείτε να εξαιρεθείτε πατώντας εδώ.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα εξαιρεθείτε από την παροχή μη στοχευμένου διαφημιστικού περιεχομένου. Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε γενικές, μη στοχευμένες διαφημίσεις.

Διασυνδέσεις με Ιστοτόπους Μη-IBM και Εφαρμογές Τρίτων

Για να είναι δυνατή η αλληλεπίδραση με άλλους ιστοτόπους στους οποίους μπορεί να έχετε λογαριασμούς (όπως για παράδειγμα το Facebook ή άλλοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης) καθώς και η συμμετοχή σας σε κοινότητες στους εν λόγω ιστοτόπους, μπορεί να σας παρέχουμε διασυνδέσεις ή ενσωματωμένες εφαρμογές τρίτων που επιτρέπουν να συνδέεστε, να δημοσιεύετε περιεχόμενο ή να συμμετάσχετε σε κοινότητες από τους δικούς μας ιστοτόπους.

Μπορεί επίσης να σας παρέχουμε γενικές διασυνδέσεις με ιστοτόπους μη-IBM.

Η εκ μέρους σας χρήση των εν λόγω συνδέσμων και εφαρμογών υπόκειται στις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω τρίτων και πρέπει να εξοικειωθείτε με τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ιστοτόπων των εν λόγω τρίτων πριν από τη χρήση των συνδέσμων ή των εφαρμογών. Η IBM δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των ιστοτόπων ούτε και για το περιεχόμενό τους.

Ενημέρωση σε Περίπτωση Αλλαγών

Ενδέχεται περιοδικά να ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις αλλαγές που υπάρχουν στις πρακτικές διακυβέρνησης δεδομένων μας. Η αναθεωρημένη Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτάται εδώ με μια ενημερωμένη ημερομηνία αναθεώρησης. Σας συνιστούμε να ελέγχετε κατά διαστήματα αν υπάρχουν αλλαγές ή ενημερώσεις. Αν προβούμε σε μια ουσιαστική αλλαγή στη Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην αρχή της παρούσας σελίδας για 30 ημέρες. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω αναθεώρησης, θεωρούμε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις αλλαγές.

Σχετικές Ερωτήσεις και Πρόσβαση σε Πληροφορίες Προσωπικού Χαρακτήρα

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή τον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών σας από την IBM, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

IBM's Chief Privacy Office
1 North Castle Drive
Armonk, NY 10504
U.S.A.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να δείτε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας online. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η online πρόσβαση στις πληροφορίες σας, αν θέλετε να λάβετε ένα αντίγραφο συγκεκριμένων πληροφοριών που έχετε παράσχει στην IBM ή αν διαπιστώσετε ότι οι πληροφορίες σας δεν είναι σωστές και θέλετε να διορθωθούν, επικοινωνήστε μαζί μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας είναι διαθέσιμες εδώ.

Αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε e-mail για σκοπούς μάρκετινγκ από την IBM, ενημερώστε τις προτιμήσεις σας εδώ. Για τις συνδρομές, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες κατάργησης συνδρομής που παρέχονται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος.