Τα πρόσθετα δικαιώματά σας

Η παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ισχύει από τις 26 Απριλίου 2022.

Privacy Page Leadspace 2800x1400

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα δικαιώματα που υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία και πότε ισχύουν. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, επιλέξτε Επικοινωνία στην κεφαλίδα αυτής της σελίδας.


Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA):

Για πρόσθετα δικαιώματα που ενδεχομένως έχετε δυνάμει του CCPA, ανατρέξτε στη Συμπληρωματική Δήλωση της Καλιφόρνια περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Γενικός Νόμος Προστασίας Δεδομένων της Βραζιλίας (LGPD):

Σύμφωνα με το LGPD, έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη επεξεργασίας και μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς με τους οποίους ο υπεύθυνος επεξεργασίας μοιράζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα όταν ζητάτε την ενεργοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε άλλη υπηρεσία ή προμηθευτή προϊόντος για να αντιταχθείτε στην επεξεργασία όταν τα δεδομένα υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία και το δικαίωμα να ζητήσετε ανωνυμοποίηση, αποκλεισμό και διαγραφή περιττών, υπερβολικών δεδομένων ή δεδομένων που υφίστανται παράνομη επεξεργασία. Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε μια σχετική συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας η οποία βασίστηκε στη συγκατάθεση μιας και πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή σας.


Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και Ηνωμένο Βασίλειο)

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας υπόκειται στον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων ("GDPR") ή στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου ("GDPR του Ηνωμένου Βασιλείου") και τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας. Σύμφωνα με τον GDPR και τον GDPR του Ηνωμένου Βασιλείου, μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων σας και να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε μια σχετική συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας η οποία βασίστηκε στη συγκατάθεση μιας και πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή σας.


Νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Κίνας (PIPL)

Σύμφωνα με το PIPL, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να διαγραφούν, να περιοριστούν ή να φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε σχετική συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας η οποία βασίστηκε στη συγκατάθεση, μιας και πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή σας.


Νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, 2013 (POPIA) και νόμος περί προώθησης της πρόσβασης σε δεδομένα, 2 του 2000 (PAIA)

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στα POPIA και PAIA και τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση έννομα συμφέροντα, έχετε το δικαίωμα υποβολής ένστασης στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης τους στο Εγχειρίδιο PAIA και POPIA της IBM

Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στη Ρυθμιστική Αρχή Δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Ρυθμιστικής Αρχής Δεδομένων (Νότια Αφρική) εδώ.