Δήλωση της IBM Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ισχύει από 01 Δεκεμβρίου 2020.

Η προηγούμενη εκδοχή της παρούσας Δήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ

Στην IBM, αναγνωρίζουμε τη σημασία που έχει η προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σας και δεσμευόμαστε να τις επεξεργαζόμαστε υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η IBM. 

Η παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περιγράφει τις γενικές πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της IBM που ισχύουν για τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε σχετικά με τους πελάτες, τους εμπορικούς συνεργάτες, τους προμηθευτές και άλλους οργανισμούς με τους οποίους η IBM έχει ή προτίθεται να έχει μια επιχειρηματική σχέση καθώς και τα άτομα που εργάζονται για αυτούς. Η παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν ισχύει στο βαθμό που η IBM επεξεργάζεται τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό των πελατών, προς όφελός τους και υπό τον έλεγχό τους (ως "εκτελούσα την επεξεργασία"), όπως για παράδειγμα στις Υπηρεσίες Cloud ή τις εφαρμογές ("apps"). Μπορεί να ισχύει για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους χρήστες τέτοιων υπηρεσιών στο βαθμό που η IBM επεξεργάζεται τις εν λόγω πληροφορίες προς ίδιο όφελος (ως "υπεύθυνη επεξεργασίας").

Η παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συμπληρώνεται από τη Δήλωση της IBM Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Ηλεκτρονικό Περιβάλλον, η οποία παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό (online) περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών πρόσληψης. Μπορεί να παρέχουμε πρόσθετες ή εξειδικευμένες πληροφορίες για τη συλλογή ή τη χρήση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σε ιστοτόπους ή σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια συγκεκριμένη υπηρεσία. 

Γιατί και πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας; 

Μπορεί να συλλέγουμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας ως φυσικού προσώπου για διάφορους σκοπούς, όπως οι εξής: 

 • Πρόσβαση και χρήση ιστοτόπων ή άλλων online υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων "apps")
  Όταν εισέρχεστε σε έναν από τους ιστοτόπους μας ή χρησιμοποιείτε μια online υπηρεσία (όπου ως online υπηρεσία μπορεί να αναφέρεται μια εφαρμογή ή "app" για υπολογιστές ή κινητές συσκευές), θα καταγράφουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβασή σας, για τη λειτουργία του ιστοτόπου και για τη συμμόρφωσή μας με τις απαιτήσεις ασφάλειας και τις νομικές απαιτήσεις σε σχέση με τη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Στις εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνονται για παράδειγμα οι κωδικοί πρόσβασης, η διεύθυνση IP και οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας με σκοπό να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο, όπως τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, και να συγκεντρώσουμε στατιστικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τους ιστοτόπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 • Απόκριση σε αίτησή σας για πληροφορίες, παραγγελία ή παροχή υποστήριξης 
  Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (είτε online είτε offline) σε σχέση με μια αίτησή σας για πληροφορίες, για την παραγγελία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, για την παροχή υποστήριξης ή για τη συμμετοχή σε ένα φόρουμ ή σε κάποιο άλλο εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης, συλλέγουμε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να εξυπηρετήσουμε την αίτησή σας, να σας εκχωρήσουμε πρόσβαση στο προϊόν ή στην υπηρεσία, να σας παρέχουμε υποστήριξη και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Για παράδειγμα, συλλέγουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, λεπτομέρειες σχετικά με την αίτησή σας, τη σύμβαση που έχετε μαζί μας και την εκτέλεση, την παράδοση και την τιμολόγηση της παραγγελίας σας, και ενδεχομένως πληροφορίες έρευνας ικανοποίησης πελατών. Διατηρούμε τις εν λόγω πληροφορίες για διοικητικούς σκοπούς, για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας και σε συνάρτηση με τη σχέση μας μαζί σας. 

  Όταν παρέχετε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να εγγραφείτε στο πλαίσιο μιας αίτησης, η εγγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας. Για την παραγγελία των περισσότερων υπηρεσιών και προϊόντων, απαιτούμε από εσάς να έχετε εγγραφεί για μια ταυτότητα IBMid. Η εγγραφή μπορεί επίσης να σας παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε και να ελέγχετε τις ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. 

 • Εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών IBM Cloud 
  Συλλέγουμε πληροφορίες για την εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών IBM Cloud για να ενεργοποιούμε τις λειτουργίες των προϊόντων, να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήσης σας, να προσαρμόζουμε την αλληλεπίδραση μαζί σας, να ενημερώνουμε τους πελάτες μας για τη συνολική χρήση των υπηρεσιών, να παρέχουμε υποστήριξη και να βελτιώνουμε και να αναπτύσσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε, τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε ή να αποκλείετε την παρακολούθηση ή να διαγράφετε cookies, ανατρέξτε στη Δήλωση της IBM Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Ηλεκτρονικό Περιβάλλον

 • Επικοινωνία με υπαλλήλους πελατών, υποψήφιων πελατών, συνεργατών και προμηθευτών 
  Οι πελάτες ή οι υποψήφιοι πελάτες, οι συνεργάτες και οι προμηθευτές μάς παρέχουν επίσης, στο πλαίσιο της σχέσης μας, επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, επαγγελματικές πληροφορίες επικοινωνίας, θέση ή τίτλος των υπαλλήλων, υπεργολάβων, συμβούλων και εξουσιοδοτημένων χρηστών τους) για σκοπούς όπως η διαχείριση συμβάσεων, η εκτέλεση παραγγελιών, η παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών, η παροχή υποστήριξης, η τιμολόγηση και η διαχείριση των υπηρεσιών ή των σχέσεών μας. 

 • Πληροφορίες επισκεπτών 
  Καταγράφουμε όλα τα πρόσωπα που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις και τις τοποθεσίες μας (όνομα, στοιχεία ταυτότητας και επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας) και χρησιμοποιούμε κάμερες επίβλεψης για την ασφάλεια και την προστασία των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης με κανονιστικές απαιτήσεις. 

 • Μάρκετινγκ 
  Οι περισσότερες πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς προέρχονται από τις απευθείας επαφές μας μαζί σας. Όταν δηλώνετε συμμετοχή σε ένα συμβάν, μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες (είτε online είτε offline) σχετικά με την οργάνωση του συμβάντος και κατά τη διάρκεια του συμβάντος, όπως η συμμετοχή στις συνεδρίες και τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων ερευνών. Συνδυάζουμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για να κάνουμε αθροιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας στο πλαίσιο της διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε πληροφορίες μέσω e-mail, τηλεφώνου ή συμβατικού ταχυδρομείου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μπορεί να σας παρέχουμε εξατομικευμένες πληροφορίες. Μπορείτε πάντα να επιλέξετε να μην λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες από την IBM ορίζοντας τις προτιμήσεις σας για επικοινωνία για σκοπούς μάρκετινγκ εδώ. Για τις συνδρομές, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες κατάργησης συνδρομής που παρέχονται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δήλωση της IBM Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Ηλεκτρονικό Περιβάλλον

  Όταν αναφέρουμε ότι χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας σε σχέση με μια αίτηση, παραγγελία, συναλλαγή ή σύμβαση (ή την προετοιμασία ενός εξ αυτών) ή για να σας παρέχουμε υπηρεσίες που έχετε ζητήσει (όπως έναν ιστότοπο), το κάνουμε γιατί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς. 

  Όταν αναφέρουμε ότι χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας σε σχέση με δραστηριότητες μάρκετινγκ, τη βελτίωση ή την ανάπτυξη των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, για λόγους προστασίας ή ασφάλειας ή λόγω κανονιστικών απαιτήσεων που δεν σχετίζονται με τη σύμβαση ή την αίτησή σας, το κάνουμε στη βάση του δικού μας έννομου συμφέροντος ή του έννομου συμφέροντος τρίτων ή με τη συγκατάθεσή σας. Όταν συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τη Νομοθεσία Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ, αυτό μπορεί να έχει συνέπειες για Τα Δικαιώματά Σας

Κοινοποίηση Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα 

Όντας ένας παγκόσμιος οργανισμός που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, με επιχειρηματικές διαδικασίες, διοικητικές δομές και τεχνικά συστήματα που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, η IBM εφαρμόζει παγκόσμιες πολιτικές παράλληλα με πρότυπα και διαδικασίες για τη συστηματική προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. Ως παγκόσμια εταιρεία, μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς στις θυγατρικές εταιρείες μας σε όλο τον κόσμο και να τις διαβιβάζουμε σε άλλες χώρες του κόσμου στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Μεταξύ των ελεγχόμενων από την IBM θυγατρικών εταιρειών, χορηγούμε πρόσβαση στις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν απαιτείται η γνώση τέτοιων πληροφοριών για τους σκοπούς για τους οποίους χορηγείται η πρόσβαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η IBM χρησιμοποιεί προμηθευτές σε διάφορες χώρες για τη συλλογή, τη χρήση, την ανάλυση και την επεξεργασία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της. 

Όταν είναι απαραίτητο, η IBM μπορεί να κοινοποιεί τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας σε επιλεγμένους συνεργάτες για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε σε εσάς ή στην εταιρεία στην οποία εργάζεστε προϊόντα ή υπηρεσίες, ή να διεκπεραιώσουμε τις αιτήσεις σας, ή με τη συγκατάθεσή σας. Όταν επιλέγουμε τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, εξετάζουμε τις διαδικασίες χειρισμού δεδομένων που εφαρμόζουν. 

Αν η IBM αποφασίσει να πωλήσει, να αγοράσει, να συγχωνεύσει ή να αναδιοργανώσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ορισμένες χώρες, μια τέτοια συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει την αποκάλυψη πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σε αγοραστές ή υποψήφιους αγοραστές ή τη λήψη τέτοιων πληροφοριών από τους πωλητές. Είναι πρακτική της IBM να απαιτεί την κατάλληλη προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σε τέτοιου είδους συναλλαγές. 

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανή η αποκάλυψη πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σε κυβερνητικές αρχές ως αποτέλεσμα δικονομικών διαδικασιών, δικαστικών αποφάσεων ή άλλων νομικών διαδικασιών. Μπορεί επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της IBM ή των εμπορικών συνεργατών, των προμηθευτών ή των πελατών μας ή τρίτων όταν υπάρχουν εύλογες ανησυχίες ότι τα εν λόγω δικαιώματα ή η εν λόγω περιουσία έχουν θιγεί ή κινδυνεύουν να θιγούν. 

Διεθνείς Διαβιβάσεις 

Η διεθνής παρουσία της IBM συνεπάγεται μεγάλο αριθμό διαβιβάσεων πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα ανάμεσα σε διάφορες θυγατρικές εταιρείες καθώς και σε τρίτους που βρίσκονται στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά. Ορισμένες χώρες έχουν επιβάλει περιορισμούς στη διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, αναφορικά με τους οποίους η IBM λαμβάνει διάφορα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Όπου απαιτείται, η IBM εφαρμόζει Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ΕΕ ή παρόμοιες συμβατικές ρήτρες σε άλλες δικαιοδοσίες. Αυτό περιλαμβάνει τις διαβιβάσεις προς προμηθευτές ή άλλους τρίτους. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ εδώ.
 • Η IBM συμμορφώνεται με τους Κανόνες Διασυνοριακής Προστασίας Δεδομένων (Cross Border Privacy Rules) της ΟΣΑΕ (APEC) (Σύστημα CBPR).

Παρόλο που το Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ε.Ε.-Η.Π.Α. (EU-U.S. Privacy Shield Framework) και το Πλαίσιο Ασπίδας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ελβετίας-Η.Π.Α. (Swiss-U.S. Privacy Shield Framework) μπορεί πλέον να μην χρησιμοποιούνται ή να μην αποτελούν βάση για τη διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, η IBM συνεχίζει να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τα εν λόγω Πλαίσια Ασπίδας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της IBM και Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Ασφάλεια και Ακρίβεια των Πληροφοριών 

Σκοπός μας είναι να προστατεύουμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας και να διατηρούμε την ακρίβειά τους. Η IBM εφαρμόζει εύλογα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα προστασίας για την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Για παράδειγμα, κρυπτογραφούμε ορισμένες ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, όπως πληροφορίες πιστωτικών καρτών, όταν τις διαβιβάζουμε μέσω Internet. Απαιτούμε επίσης από τους προμηθευτές μας να προστατεύουν τέτοιου είδους πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και αποκάλυψη. 

Περίοδος Διατήρησης 

Δεν θα διατηρούμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα περισσότερο από όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων της διασφάλισης της συμμόρφωσης της εκ μέρους μας επεξεργασίας με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. διαδικασίες ελέγχου, διατήρηση για λογιστικούς ή νομικούς λόγους κ.λπ.), της επίλυσης διαφορών και της θεμελίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά. 

Επειδή οι συνθήκες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον και τις υπηρεσίες, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Ηλεκτρονικό Περιβάλλον ή σε μια ειδική ειδοποίηση μπορεί να παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις ισχύουσες περιόδους διατήρησης.

 

Επικοινωνία 

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της φόρμας. Το μήνυμά σας θα διαβιβαστεί στο κατάλληλο μέλος της Ομάδας Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της IBM, όπως για παράδειγμα στους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων ή τα μέλη των ομάδων τους. 

Όπου απαιτείται, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σας είναι η International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 North Castle Drive, Armonk, New York, United States, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Στις περιπτώσεις που η IBM Corp. ή μια θυγατρική εταιρεία την οποία ελέγχει πρέπει να ορίσει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων έναν νόμιμο εκπρόσωπο στον ΕΟΧ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ο εκπρόσωπος για τον ΕΟΧ θα είναι η IBM International Group B.V., Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, The Netherlands και για το Ηνωμένο Βασίλειο η IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3AU, United Kingdom. 

Η IBM Corp. δεν είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας σε περιπτώσεις όπως: 

 • Πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης ή με σκοπό τη σύναψη μιας συμβατικής σχέσης με μια συγκεκριμένη θυγατρική της IBM. Σε αυτή την περίπτωση, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα είναι η συμβαλλόμενη εταιρεία IBM, η οποία είναι η νομική οντότητα με την οποία εσείς ή ο εργοδότης σας έχετε συνάψει ή πρόκειται να συνάψετε τη σύμβαση. 

 • Πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στη φυσική τοποθεσία ή στις εγκαταστάσεις μιας θυγατρικής εταιρείας της IBM. Σε αυτή την περίπτωση, η εν λόγω θυγατρική εταιρεία είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.

Τα Δικαιώματά Σας 

Μπορείτε να ζητήσετε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας, να τις ενημερώσετε, να τις διορθώσετε ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τις διαγράψετε. Έχετε επίσης δικαίωμα να εναντιωθείτε σε δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ (direct marketing). Για την πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης, ξεκινήστε από εδώ

Μπορεί να έχετε πρόσθετα δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία περί επεξεργασίας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

Δικαίωμα Υποβολής Παραπόνων 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σας από εμάς δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε ένα παράπονο: 

 • Απευθείας στην IBM χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα.
 • Στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Οι ονομασίες και οι πληροφορίες επικοινωνίας των Αρχών Προστασίας Δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαθέσιμες εδώ.

Αλλαγές στη Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Ενδέχεται περιοδικά να ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις αλλαγές που υπάρχουν στις πρακτικές διακυβέρνησης δεδομένων μας. Η αναθεωρημένη Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτάται εδώ με μια ενημερωμένη ημερομηνία αναθεώρησης. Σας συνιστούμε να ελέγχετε κατά διαστήματα αν υπάρχουν αλλαγές ή ενημερώσεις. Αν προβούμε σε μια ουσιαστική αλλαγή στη Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην αρχή της παρούσας σελίδας για 30 ημέρες. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω αναθεώρησης, θεωρούμε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις αλλαγές.  

 

Άλλες δηλώσεις και πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα