Prispôsobte si plán financovania

Pretože vaše podnikanie je tak jedinečné,
ako ste vy

Preskúmajte riešenia financovania (UK)

Získajte strategického partnera

Využite naše vyše 30-ročné skúsenosti
v oblasti financovania

Spoznajte našu odbornosť (UK)

Vypočítajte si splátku svojho IT projektu

 

IGF online kalkulátor

IBM Global Financing


Niektoré inštitúcie financujú nákupy. My však financujeme nové príležitosti.

Chcete optimalizovať svoj rast nájdením správnej rovnováhy obchodných priorít, aby ste tak mohli podporiť inováciu a predčiť konkurenciu. V ceste vám však stoja rozličné výdavky, ktorým sa nevyhne žiadne podnikanie. IT však nemusí patriť medzi ne.

Ponúkame vám lepší spôsob riadenia vašich hotovostných tokov. IBM Global Financing poskytuje špičkové finančné služby, ktoré vám pomôžu dosiahnuť rýchlejšiu návratnosť investícií do technológií a ešte omnoho viac. Podľa analýzy Cabot Partners, IBM Global Financing vám môže pomôcť zdvoj- až strojnásobiť internú návratnosť (IRR) a skrátiť dobu splatenia o 5 až 20 percent v porovnaní s priamou platbou.1.

Cena čakania je príliš vysoká. Pomôžeme vám prefinancovať nové príležitosti ešte dnes!

Prípadová štúdia: Financovanie mobilných riešení pre spoločnosť Air Canada

Nebeská zábava vďaka financovaniu mobilných riešení

1 440 tabletov používaných týmito aerolíniami bolo mladších ako jeden rok, nemali však dostatočnú úložnú kapacitu pre nový multimediálny systém pre pasažierov.

Zakročila však spoločnosť IBM Global Financing. Najskôr sme vykúpili ich ročné tablety, vďaka čomu aerolínie ušetrili nemalé počiatočné náklady. Potom sme prefinancovali vyše 1 500 úplne nových tabletov prostredníctvom trojročného lízingu. Aerolínie tak dokázali zlepšiť skúsenosti pasažierov počas letu a získali schopnosť inovovať svoj systém v budúcnosti.

Prečítajte si celú prípadovú štúdiu Air Canada Rouge (US)

0 %
zvýšenie ukladacieho priestoru vyžadovaného pre nový multimediálny systém pre pasažierov