Analytics

The power of combining data science tools applied to Internet of Things in freight

How data science enabled a freight company to get its containers back in order. Data Science is exploratory by nature. You therefore want access to the widest possible range of algorithms, libraries and flexible tools that can handle multiple types of data. But also you do not want to forget that much value can come […]

Continue reading

Gemeenteraad dankzij analytics terug aan het roer

Big brother, black box: het beeld dat bij lokale overheden bestaat over analytics, is niet mals. Ten onrechte, want juist moderne analytics kunnen veel meer met de al aanwezige data dan de huidige methodiek van het aan elkaar knopen van bestanden – zónder daarmee bewust de privacywetgeving te omzeilen. Het aantal toepassingen is groot: van […]

Continue reading