CFO's Shed

CFO met de C van ‘continu’

Share this post:

Een aantal factoren hebben ervoor gezorgd dat financiële afdelingen hun manier van werken drastisch hebben veranderd. Disruptie door veelzijdige startups, de groei in financiële en niet financiële data en de verfijning van analytische middelen hebben veel druk gezet op het klassieke jaarverslag. Daardoor is het bijna onmogelijk om dit rapport aan te houden als het centrale punt waaromheen planning, budgettering en prognoses plaatsvinden.

Er zijn maar weinig bedrijven zonder jaarverslag. Iedereen kent het wel: de jaarlijkse stress bij de accounting afdeling in december om alles af te ronden voor het nieuwe fiscale jaar start. Afgezien van de stress is het ook een relikwie uit het verleden geworden aangezien bedrijven sneller, wendbaarder en verfijnder moeten zijn. Een recente studie door onderzoeksbedrijf FSN, waarbij bijna 1000 senior financiële executives ondervraagd werden, bevestigt hoe overbodig deze jaarverslagen voor veel bedrijven zijn. FSN stelt dat veel CFOs zich realiseren dat jaarlijkse budgetten prehistorisch en ineffectief zijn in een competitieve markt.

Continue planning als game changer

Het goede nieuws is dat de schat aan zowel financiële als niet-financiële data in combinatie met precieze en krachtige business analytics een game changer teweeg heeft gebracht: continue planning. Zoals het FSN rapport laat zien, brengt deze methode veel voordelen: het is bijna 2 keer zo waarschijnlijk dat bedrijven binnen een afwijking van 5% in inkomsten prognoses kunnen opstellen in vergelijking met organisaties die statische prognoses gebruiken. Deze bedrijven zijn ook anderhalf keer zo waarschijnlijk om prognoses aan te passen binnen een week en vier keer zo waarschijnlijk om sneller te reageren op veranderingen in de markt.

Voordelen weergalmen door de financiële afdeling

Daarnaast presteren bedrijven die continue planning hebben omarmd ook beter op andere gebieden die nodig zijn voor een toekomstbestendige financiële afdeling. FSN stelt dat organisaties die continue planning implementeren als proces bijna twee keer zo waarschijnlijk zijn om enerzijds meer stakeholder engagement te generen en om anderzijds meer gebruik te maken van niet-financiële data.

Wilt u meer weten over waarom bedrijven zich wenden tot continue planning en hoe u een echt efficiënt continue planningsproces kan doorvoeren?  Lees dan hoofdstuk 4 van het FSN report “CFOs Who Ignore Continuous Planning May be Putting Their Business at Risk”.

Mocht u interesse hebben in continue planning of rolling forecast, maar weet u nog niet waar u moet starten, kijk dan wat IBM Planning Analytics voor u en uw organisatie kan betekenen. Leer hier meer.

Client Technical Professional at IBM Nederland BV

More CFO's Shed stories

The smart future of manufacturing companies

Maximum productivity and minimal downtime, an optimal supply chain and the retention of operational know-how. That is what manufacturing companies and their leaders want. Moreover, it is precisely what so-called ‘cognitive manufacturing’ can provide. This was evident from a recent interactive webinar, where IBM specialists presented the smart future of the manufacturing industry. Victor Sánchez […]

Continue reading

How technology supports the best people flow experience at KONE

Manufacturers increasingly add digital components to their traditional products. This is usually on the basis of sensors within the hardware, which generate data about for example the functioning, use and condition of maintenance. KONE, manufacturer of lifts and escalators goes even further. They combine this data flow with artificial intelligence (AI) technology. Not only in […]

Continue reading

Keeping quality high while lowering process costs with AI & IoT in Manufacturing

As profit margins shrink and consumer expectation rise, it’s for manufacturers more important than ever to optimize for quality in their operation. Fortunately, quality management technology has made huge advancements in recent years. Today organizations within manufacturing and their leaders can easily embrace available AI and IoT enabled solutions. This allows to detect quality issues early […]

Continue reading