Generic

CFO met de C van ‘continu’

Share this post:

Een aantal factoren hebben ervoor gezorgd dat financiële afdelingen hun manier van werken drastisch hebben veranderd. Disruptie door veelzijdige startups, de groei in financiële en niet financiële data en de verfijning van analytische middelen hebben veel druk gezet op het klassieke jaarverslag. Daardoor is het bijna onmogelijk om dit rapport aan te houden als het centrale punt waaromheen planning, budgettering en prognoses plaatsvinden.

Er zijn maar weinig bedrijven zonder jaarverslag. Iedereen kent het wel: de jaarlijkse stress bij de accounting afdeling in december om alles af te ronden voor het nieuwe fiscale jaar start. Afgezien van de stress is het ook een relikwie uit het verleden geworden aangezien bedrijven sneller, wendbaarder en verfijnder moeten zijn. Een recente studie door onderzoeksbedrijf FSN, waarbij bijna 1000 senior financiële executives ondervraagd werden, bevestigt hoe overbodig deze jaarverslagen voor veel bedrijven zijn. FSN stelt dat veel CFOs zich realiseren dat jaarlijkse budgetten prehistorisch en ineffectief zijn in een competitieve markt.

Continue planning als game changer

Het goede nieuws is dat de schat aan zowel financiële als niet-financiële data in combinatie met precieze en krachtige business analytics een game changer teweeg heeft gebracht: continue planning. Zoals het FSN rapport laat zien, brengt deze methode veel voordelen: het is bijna 2 keer zo waarschijnlijk dat bedrijven binnen een afwijking van 5% in inkomsten prognoses kunnen opstellen in vergelijking met organisaties die statische prognoses gebruiken. Deze bedrijven zijn ook anderhalf keer zo waarschijnlijk om prognoses aan te passen binnen een week en vier keer zo waarschijnlijk om sneller te reageren op veranderingen in de markt.

Voordelen weergalmen door de financiële afdeling

Daarnaast presteren bedrijven die continue planning hebben omarmd ook beter op andere gebieden die nodig zijn voor een toekomstbestendige financiële afdeling. FSN stelt dat organisaties die continue planning implementeren als proces bijna twee keer zo waarschijnlijk zijn om enerzijds meer stakeholder engagement te generen en om anderzijds meer gebruik te maken van niet-financiële data.

Wilt u meer weten over waarom bedrijven zich wenden tot continue planning en hoe u een echt efficiënt continue planningsproces kan doorvoeren?  Lees dan hoofdstuk 4 van het FSN report “CFOs Who Ignore Continuous Planning May be Putting Their Business at Risk”.

Mocht u interesse hebben in continue planning of rolling forecast, maar weet u nog niet waar u moet starten, kijk dan wat IBM Planning Analytics voor u en uw organisatie kan betekenen. Leer hier meer.

Client Technical Specialist Data & AI @ IBM

More stories

Technologie in actie op Think Summit 2021

  Corona, de energietransitie en klimaatverandering vragen om business agility… en wel meteen! Organisaties die langzaam uit de startblokken komen bij hun digitale transformatie, worden onherroepelijk ingehaald door concurrenten: bedrijven die wel snel nieuwe, duurzame businessmodellen kunnen realiseren met een remote workforce. Hoe kunnen organisaties innovaties zoals AI, machine learning en hybrid cloud benutten om […]

Continue reading

Rethinking the future with Victoria Bunyard, CTO IBM Benelux

In July 2020, IBM Benelux welcomed Victoria Bunyard as their new CTO. British by birth, Ms Bunyard moved to the Netherlands in 2004 and has found her second home close to the beach in Noordwijk. Her biggest passions? Rowing on the Amstel, skiing, and, of course, driving innovation. When you ask Victoria Bunyard about her […]

Continue reading

IBM joins the High-Tech Software Cluster to help accelerate digital transformation within the Dutch high tech & smart systems industry

The digital journeys of the past decade are now becoming cognitive journeys driven by the maturity of IoT, AI, blockchain, automation, 5G, edge computing and other exponential technologies. As these capabilities are applied at scale, they increasingly result in change to the core of organizations — and their mission-critical capabilities — to reshape their competitive […]

Continue reading