Blockchain

Een gestolen fiets is al vervelend genoeg!

Share this post:

Fiets gestolen! Geen Nederlander die dit niet tenminste éénmaal heeft meegemaakt. En alsof een gestolen fiets niet vervelend genoeg is, komt daarna de rompslomp met aangifte bij de politie en afhandeling met de verzekering. Gedoe, rompslomp, waar veel tijd mee gemoeid gaat en vaak zonder enig resultaat. Maar wat de afhandeling na een diefstal betreft, gloort er hoop aan de horizon, dankzij de BikeBlockchain, een gezamenlijk project van RDW en IBM.

Het begon met de interesse wat Blockchain voor RDW, als publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen, kan betekenen. Daartoe kwam de vraag aan IBM te helpen met een Blockchain Proof of Concept (PoC) voor een nog in te richten registratie, namelijk die voor elektrische fietsen. Omdat deze er nog niet is kon de creativiteit de vrije loop worden gelaten. Daarnaast is het ook een registratie die echt ergens om gaat: maar liefst een derde van de in 2016 verkochte 928.000 fietsen was elektrisch. Binnen afzienbare tijd gaat een verzekering verplicht worden voor elektrische fietsen aangaande aansprakelijkheid, gezien de snelheden die ermee bereikt kunnen worden, en ze worden, in verband met het substantiële prijskaartje, veel vaker dan gewone fietsen verzekerd tegen diefstal.

De PoC is uitgevoerd met een Design Thinking Workshop gevolgd door een aantal agile sprints waarin de BikeBlockchain werd gerealiseerd op Hyperledger, gehost op Bluemix.  De elektrische fietsen in deze PoC bevatten verder een Internet of Things element, namelijk een “smart lock” waarmee de gps-locatie van de fiets en de status van het slot (open of gesloten) kan worden doorgegeven. Meerdere use cases kwamen boven, maar de use case voor de afhandeling van het proces naar diefstal sprong direct in het oog. Het tijdsbeslag en moeizame proces van administratieve afhandeling van een gestolen fiets bleek, middels een Blockchain-aanpak, gereduceerd te kunnen worden van dagen of weken, tot een kwestie van hooguit minuten middels een paar clicks door de gedupeerde fietseigenaar op zijn of haar smartphone.

Het traditionele proces is er één waarin je voor aangifte bij politie en verzekering allerlei gegevens moet aandragen, die je vaak niet of moeilijk tot je beschikking hebt, zoals het framenummer van je gestolen fiets en de wetenschap waar je verzekerd bent en hoe.  Ook het opsturen van sleutels naar de verzekering hoort daarbij. Een tijdrovend proces met een hoop rompslomp en irritatie voor de gedupeerde, de politie en de verzekering. Met de e-bikeblockchain is de aangifte een kwestie van enkele clicks en weet je waar je staat, in een mum van tijd. Omdat de e-bikes allemaal voorzien zijn van smart locks met gps, kun je ze altijd terug kan vinden met een app en zien of je fiets is afgesloten.

Stel, je komt buiten en merkt dat je fiets is gestolen. Je kijkt op de app waar je fiets is en die geeft geen signaal, dus mogelijk is je e-bike in een container geplaatst waardoor het gps-contact is verloren. Vervolgens check je via de app op de BikeBlockchain wat de laatste, door je fiets doorgegeven, positie is. Als dat dezelfde positie is als waar jij staat, geef je dus de fiets op als gestolen. Al jouw informatie en die over je fiets staan vast in de blockchain en worden doorgegeven aan de politie die na enkele checks het proces-verbaal oplevert. De blockchain “chaincode” gaat na of het slot dicht of open was toen deze voor het laatst contact had met de blockchain. Was het slot open, dan is er helaas geen recht op een claim, maar de aangifte is al wel gedaan. Was deze echter dicht, dan gaat de informatie door naar de verzekeraar en kan automatisch worden nagegaan hoe je bent verzekerd. Zo weet je binnen een paar seconden of je verzekerd bent en voor hoeveel.

Blockchain blijkt dus het huidige slecht functionerende, tijdrovende claim-afhandelingsproces naar een waterdicht proces van 3 klikken met een tijdsbeslag van iets van 1 minuut terug te brengen. Inmiddels is er interesse van verzekeringspartijen en organisaties als Keylane, een grote automatiseringspartij voor de verzekeringsbranche, om de Bikeblockchain van PoC naar de operationele fase te brengen en de hier beschreven en nieuwe use cases, zoals diefstalpreventie, verder uit te bouwen.

Al met al is dus BikeBlockchain een schoolvoorbeeld van hoe door de overheid geïnitieerde innovatie enthousiast door het bedrijfsleven wordt opgepakt.

Add Comment
No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

More Security Stories

Innovation that matters, a perspective;

  IBM announced on January 9, 2018 its 25th consecutive year of U.S. patent leadership, with over 9,000 patents in 2017. If I take this into perspective this means more than 105.000 patents in 25 years of tenure. Over the past several decades we have witnessed the use of technology and IT capabilities from specialized […]

Continue reading

Quantum computing breekt door, wat nu?

  De verwachtingen ten aanzien van quantum computing zijn hooggespannen. Om de ontwikkelingen te versnellen maken we als IBM universele quantumcomputers beschikbaar voor het bedrijfsleven, de wetenschap en andere geïnteresseerden. Volgend jaar wordt daarbij de grens van 50 qubits (quantumbits) bereikt; een verwerkingskracht die niet meer te simuleren is op een traditionele computer. Dat betekent […]

Continue reading

Get inspired by these three award-winning projects

The winners of the 2017 Computable Awards were announced on October 31st during a spectacular award show in the Beatrix Theater in Utrecht. Winning three of the five project categories – together with our customers and partners – IBM was the big winner this year. At 31.4%, RAMLAB and IBM earned the highest average final […]

Continue reading