Równy dostęp dla wszystkich

IBM od ponad 100 lat kieruje się zasadami równości szans i różnorodności kadr oraz opracowuje innowacyjne technologie z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Dzięki połączeniu potencjału platform mobilnych, chmury, przetwarzania kognitywnego, Internetu rzeczy i innych nowych technologii ułatwienia dostępu IBM są osią rozwiązań ukierunkowanych na potrzeby człowieka i pomagają w personalizacji interakcji na każdym urządzeniu — tak by każdy mógł łatwo i intuicyjnie pracować oraz podejmować decyzje.

Ułatwienia dostępu IBM: nowa jakość personalizacji (02:24)