Lik tilgang for personer både med og uten funksjonshemninger

IBM har arbeidet for like muligheter, mangfold på arbeidsplassen og teknologiinnovasjon for personer med funksjonshemming - i over 100 år.

Ved å kombinere fordelene ved mobil, skyen, kognitiv databehandling, Internet of Things og andre teknologier under utvikling, skaper IBM Accessibility løsninger som bidrar til å persontilpasse opplevelsene på alle typer enheter for å gjøre det enklere og mer intuitivt å bruke dem og fatte beslutninger.

IBM Accessibility: Omdefinerer persontilpasning (02:24)