Chuyển đến nôi dung chính

Quản lý nước thông minh hơn

Thế giới cần một phương pháp thông minh hơn để tư duy về vấn đề nước, cho dù là nước có nhiều hay ít

Tab chuyển hướng

Loạt bài hội thoại về Hành tinh Thông minh hơn .Nước thông minh hơn cho một hành tinh thông minh hơn

Nước chảy qua mọi thứ—không khí, đất, cơ thể của chúng ta và nền kinh tế toàn cầu. Trong thực tế, cứ mỗi lần thực hiện giao dịch hàng hóa hoặc dịch vụ là có sự trao đổi nước thực sự. Cần 700 galông nước để sản xuất một áo thun cotton, 2.000 galông nước để sản xuất một galông sữa, và 39.000 galông nước để sản xuất một xe ô tô.

Chúng ta dùng nước để xử lý nguyên liệu, sản xuất thành phẩm, phát điện, và chuyên chở hành khách, hàng hóa. Chúng ta khử muối để xây dựng những thành phố trên sa mạc. Có gì đáng ngạc nhiên khi mức sử dụng nước toàn cầu đã tăng gấp hai so với tỷ lệ tăng trưởng dân số trong 100 năm qua?

Mỗi lần chúng ta tương tác với nước, chúng ta đã làm thay đổi chiều hướng, tính chất hóa học, lợi ích và tính khả dụng của nó. Vì sự phức tạp khó khăn này, người ta hiểu biết về nước rất kém và thường quản lý nước không tốt. Ví dụ, mỗi năm, nền nông nghiệp toàn cầu lãng phí khoảng 60% trong số 2.500 nghìn tỷ lít nước mà ngành này sử dụng. Các thành phố mất đến 50% lượng nước cung cấp qua hệ thống hạ tầng bị rò rỉ. Và chỉ riêng tại Hoa Kỳ, có gần 53.000 cơ quan nước khác nhau, mỗi cơ quan quản lý một khúc sông ngắn hoặc một ít hồ chứa nước.

Trong tình hình không hiệu quả đó, cứ 5 người dân thì có một người thiếu nước uống sạch và an toàn, Liên Hiệp Quốc tiên đoán có gần một nửa dân số thế giới sẽ chịu đựng cảnh thiếu nước nghiêm trọng vào khoảng năm 2080.

Nhưng chúng ta có thể làm tốt hơn. Công nghệ ngày nay có thể giám sát, đo lường và phân tích toàn bộ hệ sinh thái nước, từ sông và hồ đến các máy bơm và đường ống trong nhà chúng ta. Chúng ta có thể cung cấp cho con người, các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và các quốc gia đang lệ thuộc vào nguồn nước sạch—tức là tất cả chúng ta—quan điểm sử dụng nước duy nhất, ổn định, cập nhật tức thời và có thể chuyển hóa thành hành động.

Chúng ta đã và đang sử dụng các mạng lưới cảm biến tinh vi để thu thập và phân tích một số lượng lớn dữ liệu được tạo trong hệ thống dẫn nước phức tạp. Cùng với Viện Nghiên cứu Sông ngòi và Cửa biển Beacon và Đại học Clarkson, IBM đang thiết lập một nền tảng dữ liệu để hỗ trợ trang thiết bị cho toàn chiều dài 315 dặm của sông Hudson nhằm quan sát theo thời gian thực về hệ thống sông ngòi cung cấp nước cho cả công nghiệp và dân cư. Ở Hà Lan, IBM cùng làm việc với đối tác để xây dựng các đê thông minh hơn nhằm giám sát điều kiện lũ lụt hay thay đổi và đối phó phù hợp. Và thiết bị cảm biến đang cách mạng hóa nông nghiệp, cung cấp thông tin chi tiết về chất lượng không khí, độ ẩm trong đất và nhiệt độ để tính toán lịch tưới tối ưu.

Việc đo lường thông minh có thể giúp các cá nhân và doanh nghiệp am hiểu về việc sử dụng nước của họ, nâng cao ý thức, xác định các trường hợp không hiệu quả và giảm bớt nhu cầu nước. IBM và Công ty Dow Chemical, thông qua doanh nghiệp Dow Water Solutions của mình, đang hợp tác với nhau để đạt tầm nhìn chưa từng có về sử dụng nước—bắt đầu bằng các nhà máy lọc nước biển. Và chính IBM đang tiết kiệm hơn 3 triệu đô-la Mỹ một năm tại nhà máy bán dẫn Bắc Mỹ nhờ vào giải pháp quản lý nước toàn diện.

Cuối cùng, chúng ta có thể áp dụng cách tính và phân tích tiên tiến để vượt qua "thời gian thực" đến tiên đoán, hỗ trợ các chính sách và quyết định quản lý có sự am hiểu hơn. IBM tham gia khởi xướng nghiên cứu hợp tác với Viện Hải Dương ở Ai-len, nhằm mục đích biến vịnh Galway thành một phòng thí nghiệm sống—gắn thiết bị cho vịnh để thu thập dữ liệu về nhiệt độ nước, dòng điện, cường độ sóng, độ mặn và đời sống dưới nước, và áp dụng các thuật toán có thể dự báo mọi thứ từ dạng sóng đánh trong 24 giờ tới cho đến thời gian chính xác để thu hoạch trai.

Dòng chảy của nước sạch, dồi dào cần thiết đối với nền kinh tế và xã hội chúng ta cũng giống như đối với hành tinh. Ðừng xem nước là một tặng phẩm nữa mà hãy bắt đầu quản lý nước như là một nguồn tài nguyên quý.

Hãy chung tay xây dựng một hành tinh thông minh hơn, từng thành phố một.
 
Think