Chuyển đến nôi dung chính

Chính phủ Thông minh hơn

Những phương thức làm việc mới đang được triển khai từ các ban ngành địa phương đến tổ chức quốc tế.

1 đô-la: Phí đổi bằng lái trực tuyến nộp chính phủ. 8 đô-la: Phí đổi bằng lái trực tiếp.

Cải tiến "Vì dân"—vẫn tiếp tục


Cũng giống như doanh nghiệp tư nhân tìm lại được sứ mệnh và hình mẫu kinh doanh của họ bằng cách quay lại tập trung vào khách hàng, các chính phủ trên khắp thế giới đang tìm kiếm thành công trong việc tái định hướng các cơ cấu, công nghệ thông tin và chính sách xung quanh dân chúng mà họ phục vụ.

Ðiều này có thể bao gồm từ "mua hàng một cửa" cho các lô dịch vụ phân lập cho đến chia sẻ thông tin và hợp tác xuyên khu vực và biên giới vì quyền lợi của cả nhân dân lẫn chính phủ.

Ở tầm vóc quốc gia, ví dụ tại Anh và Singapore, chính quyền đang giáo dục công dân về nhiều cách thức thực hiện dịch vụ và khuyến khích họ sử dụng những kênh tiện lợi nhất và hiệu quả nhất. Ở đầu kia, trên toàn lục địa, Châu Âu có nhiều ví dụ về chia sẻ thông tin và chương trình để cung cấp dịch vụ và phúc lợi cho công dân. Ðể củng cố cho mối liên kết này, tất cả các quốc gia thành viên Liên Minh Châu Âu được yêu cầu phải điều chỉnh luật pháp quốc gia phù hợp với chỉ thị của EU về bảo vệ dữ liệu.

Town and country: smarter at every level 22 opportunities for a smarter planet Loạt hội thoại về hành tinh thông minh hơn.Thành thị và nông thôn: thông minh hơn ở mọi cấp.22 cơ hội cho một hành tinh thông minh hơn.

 

Một cái nhìn từ bên trong về liên minh quân sự ở Iraq, Afghanistan và các khu vực khác: Điều gì khiến liên minh hoạt động?

Hiện nay mới có rất ít nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu làm cách nào để các liên minh hoạt động hiệu quả hơn. Vì vậy, Bộ phận Dịch vụ Kinh doanh Toàn cầu của IBM đã tiến hành thu thập một khối lượng dữ liệu phong phú. Năm nay, chúng tôi đã thực hiện hơn 100 cuộc phỏng vấn với các cá nhân tham gia các hoạt động chiến sự, bình định và cứu trợ thiên tai từ năm 1994 đến năm 2009 tại Iraq, Afghanistan và các khu vực khác. Chúng tôi tìm hiểu ý kiến của họ về hiệu quả của các liên minh và các đề xuất nhằm cải thiện cho liên minh.

Sau đây là một vài kết quả chính:


 

Chính phủ năm 2020

Ý thức mới và việc cộng tác này không ngẫu nhiên xảy ra hoặc thậm chí không phải luôn luôn do lựa chọn. Thông thường hơn, đó là do sự cần thiết bắt buộc.

Trong báo cáo "Chính phủ năm 2020," Viện Giá trị Kinh doanh IBM xác định rằng có sáu lực đẩy trên toàn thế giới, thúc đẩy những thay đổi đó đối với chính quyền các cấp. Cùng với nhau, những lực đẩy này thể hiện vừa là cơ hội vừa là mối đe dọa. Mặc dù phổ thông, các lực đẩy này đòi hỏi những đáp ứng duy nhất phù hợp với từng quốc gia, vùng hay địa phương.

Sáu yếu tố thúc đẩy thay đổi về chính phủ trên một hành tinh thông minh: 	 Thống kê dân số thay đổi Toàn cầu hóa tăng tốc Quan ngại về môi trường ngày càng tăng Quan hệ xã hội tiến hóa Các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với trật tự và ổn định Ảnh hưởng của công nghệ mở rộng

 

Theo Ngân hàng Thế giới, các dự án chính phủ điện tử thành công ở các nước đang phát triển chi tiêu khoảng 10% ngân sách cho đào tạo và xây dựng nguồn lực.

Hòa bình thế giới thông qua thương mại và hợp tác toàn cầu

Cũng giống như dữ liệu đã bắt đầu lưu chuyển thông suốt giữa các bộ phận chính quyền và giữa chính quyền và công dân, chính quyền thông minh đang tham gia vào nhiều loại hợp tác và kêt hợp giữa các tầng khác nhau của chính quyền, và thậm chí vượt khỏi biên giới và trên khắp thế giới.

Vài ví dụ

  • Canada và Hoa Kỳ đang hợp tác để hòa hợp tiêu chuẩn an ninh trong các chương trình liên kết kinh doanh quốc tế luôn có ý nghĩa quan trọng đối cả hai nước. Mục tiêu là kết nối các chương trình liên kết quốc tế theo ngành để tạo ra tiêu chuẩn an ninh bền vững có thể hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hàng hóa toàn cầu.
  • Hệ thống Kiểm tra và Biến động Thuế Nội địa (EMCS) theo dõi những biến động của nước giải khát có cồn, sản phẩm thuốc là và sản phẩm năng lượng (và các hàng hóa chịu thuế nội địa khác) giữa các nước thành viên EU theo chương trình giảm thuế. Hệ thống thay thế hồ sơ giấy tờ trước đây đi kèm các hoạt động này. Các nước thành viên đang phát triển các ứng dụng EMCS quốc gia của riêng họ, và những hệ thống này sẽ được kết nối với tất cả các nước thành viên khác thông qua một miền chung, được duy trì bởi Uỷ ban Châu Âu.

 

Các giải pháp độc nhất từ nền tảng hợp tác

Trước đây, công nghệ độc nhất thường là phải lập kinh phí và tạo mới để sao chép lại quy trình có thể là một dịch vụ chung cho nhiều ban ngành của chính quyền, hoặc thậm chí là văn phòng trong các ban ngành đó. Ngày nay, nền tảng chung và tiêu chuẩn mở là nền tảng cho nhiều bước lặp độc đáo của chính quyền đã được chứng minh. Có khi đó đơn giản chỉ là sử dụng các ứng dụng máy tính xã hội như Twitter để báo cáo dòng lưu chuyển tiền tệ hàng ngày cho bang Rhode Island (link resides outside of ibm.com). Hoặc có thể phức tạp như tạo một thế giới ảo (US) để huấn luyện cho đặc vụ tình báo quốc gia.