Na hlavný obsah

Inteligentnejšie hospodárenie s vodou

Či príliš veľa alebo primálo, svet potrebuje inteligentnejší spôsob ako rozmýšlať o vode

Správa vodných zdrojov

Súčasné systémy na správu vodných zdrojov majú negatívny dopad na jedného z piatich ľudí na planéte

Veľa ľudí sa domnieva, že voda je lacná a je jej viac než dosť. No v dôsledku našej aktuálnej správy vodných systémov, jeden z piatich ľudí nemá adekvátny prístup k čistej a pitnej vode.

Avšak celkové množstvo vody na tejto planéte sa nikdy nezmenilo, mení sa jej charakter. Všetko, od miesta kam dopadá dážď, až po chemické zloženie oceánov sa neustále mení. A tieto zmeny nás tlačia k tomu, aby sme si kládli veľmi zložité otázky o tom, ako a kde žiť a podnikať.

Ak by sme to ponechali na jej vlastné pochody, zem má takmer dokonalý, samoregulujúci systém vodných zdrojov. Všetci si pamätáme vedomosti zo základnej školy: voda sa vyparuje z oceánov a vytvára oblaky. Tieto oblaky sa hromadia nad krajinou a vytvárajú dážď. Dažďová voda vteká o jazier, riek alebo vodonosných vrstiev. Voda v jazerách, riekach a vodonosných vrstvách sa potom buď vyparuje späť do atmosféry, alebo vteká späť do oceána, kde sa cyklus uzatvára.

Ale ľudstvo narušilo celý tento cyklus.

Neustále prichádzame do styku s vodou, meníme ju, meníme jej tok alebo inak meníme jej stav

Napriek tomu, že voda je celosvetovým bohatstvom, zachádzame s ňou ako s regionálnou záležitosťou. Už neexistuje globálny trh a len veľmi malá miera medzinárodného obchodu. "Voda je o kvantite, kvalite, priestore a čase," hovorí Ian Cluckie, profesor hydrológie a správy vodných systémov z univerzity v Bristole, v správe o riadení vodných zdrojov IBM Global Innovation Outlook (US). "Či máte veľký problém alebo nie, závisí len od toho, kde žijete."

S inováciami prichádza inšpirácia. Vďaka pokrokom v technologicky dômyselných sieťach senzorov, inteligentných meraniach, dômyselnej výpočtovej technike a analýzach, môžeme byť inteligentnejší v riadení zdrojov vody na našej planéte. Môžeme sledovať, merať a analyzovať všetky vodné ekosystémy, počnúc riekami cez nádrže až k čerpadlám a potrubiam v našich domovoch. Dokážeme poskytnúť organizáciám, spoločnostiam, komunitám a krajinám závislým od neustáleho prísunu čistej vody - teda všetkým z nás - spoľahlivý a okamžitý a prehľad o spotrebe vody. Ale to je iba prvá kvapka.

Spotreba... 10 litrov vody na výrobu listu papiera; 70 litrov vody na výrobu jablka; 91 litrov vody na výrobu pol kila plastu; 140 litrov vody na výrobu jednej šálky kávy; 4 800 litrov vody na výrobu jedného kilogramu bravčového mäsa; 15 500 litrov vody na výrobu jedného kilogramu hovädzieho mäsa ; 40 litrov vody na výrobu jedného krajca chleba; 80 litrov vody na dolár za priemyselný produkt; 120 litrov vody na výrobu jedného pohára vína; 1 300 litrov vody na vypestovanie jedného kilogramu pšenice; 10 855 litrov vody na výrobu jedného páru rifieľ; 16 600 litrov vody na výrobu jedného kilogramu kože.

 

6,5 miliardy kvapiek vo vedre
Voda prúdi v hydrologickom cykle už tisícky
rokov. Ale čoraz väčšie pôsobenie ľudstva na tento cyklus
pridalo niekoľko vrstiev náročnosti a následkov.
PARNÁ DOPRAVA.
RADIAČNÁ VÝMENA.
DOMÁCE POUŽITIE.
Nároky miest
na vodné nádrže
a rieky presmerovali
prirodzený tok tečúcich vôd.
VYPAROVANIE.
ZRÁŽAVOSŤ.
UHLÍKOVÉ EMISIE.
Oxid uhličitý
v atmosfére sa
uvoľňuje do oceánov,
spôsobujúc narastajúce
úrovne kyslosti.
LODNÁ DOPRAVA.
Lode uvoľňujú znečistenú
vodu tisíce míľ od miesta,
kde bola nabratá a prevážajú potenciálne
nebezpečné druhy do nových
ekosystémov.
ENERGIA.
Hydroelektronické priehrady
ničia riečne ekosystémy.
AGRICULTURE.
Heavy irrigation.
Hnojivo a pesticídy
odtekajú z fariem
a znečisťujú rieky a podzemnú vodu.
EXTRAKCIA.
Odstraňovanie spodnej vody v pobrežných oblastiach
redukuje tlak vody v podzemí,
umožňuje vnikanej slanej vody
a jej premiešanie so zásobami sladkej vody.
ODPAD.
Nespracovaná odpadová voda môže infikovať zásoby vody,
ale čistenie odpadovej vody je náročné na energiu
a zvyšuje uhlíkové emisie.
RYBOLOV.
Neúmerný rybolov môže ochudobniť
kľúčové potravinové zásoby a navždy
zničiť vodné ekosystémy.
LOĎSTVO.
Lode uvoľňujú
znečistenú vodu milióny
míľ od miesta,
kde bola nabratá a prenášajú
potenciálne škodlivé
druhy do nových
ekosystémov.
TOK PODZEMNEJ VODY.

 

Ak dokážeme predpokladať, môžeme lepšie chrániť. Južná Amerika. Hlavná základňa: Oblasť Amazonky: 7 212 185 km2. Nástroje na vizualizáciu a predpovedanie umožňujú udržateľnejšie riadenie najväčších svetových riek, vrátane brazílskeho riečneho systému Paraguaj - Paraná.

Každý rok sa v globálnom poľnohospodárstve premárni približne 60 percent z celkových 2500 biliónov litrov využívanej  vody.

Spoločnosť IBM a organizácia Nature Conservancy budujú pokrokové nástroje na správu riečnych korýt. V spolupráci s výskumníkmi zo spoločnosti IBM, spúšťajú počítačové simulácie v geopriestorovom 3D prostredí, aby ukázali užívateľom možné dopady rôznych scenárov využitia zeme a vody na služby ekosystému a biodiverzitu.


 

Samosprávy bežne strácajú takmer 50% svojich vodných zdrojov v dôsledku presakujúcej infraštruktúry.

Programy spoločnosti IBM sú zamerané na zachovanie a ochranu čistej vody na pitie, kúpanie, výrobu elektrickej energie, výrobu jedla, priemyselnú výrobu a zavlažovanie plodín. Napríklad v New Yorku, inštitút Beacon Institute for Rivers and Estuaries (US) spolupracuje so spoločnosťou IBM na rozvoji siete River and Estuary Overvatory Network (REON), s plávajúcimi senzormi pozdĺž rieky Hudson, v rámci štúdie sledovania a ochrany. Cieľom je v reálnom čase pochopiť, ako rieka reaguje na jednotlivé podnety, ako sú búrky, sucho a ľudské zásahy.


 

Iba v USA je takmer 53 000 rôznych vodných agentúr. Ale odhliadnuc od toho, že všetky spravujú ten istý zdroj, medzi nimi neexistuje žiadna koordinácia. Neexistuje zdieľanie údajov na získanie holistického pohľadu na celé povodie alebo vodný ekosystém.

Spojením technológií na zhromažďovanie informácií a analytických nástrojov, správa globálneho vodného systému môže byť transformovaná, až vlastne znovuzrodená. Programy spoločnosti IBM sú zamerané na zachovanie a ochranu čistej vody na pitie, kúpanie, výrobu elektrickej energie, výrobu potravín, priemyselnú výrobu a zavlažovanie plodín.

Nové spôsoby, ako využiť vodu inteligentnejšie

Z kvapky sa nenapiješ: Výskumný prelom spoločnosti IBM v čistení a destilácii môže zabezpečiť čistú vodu pre viac ľudí po celom svete. Pozrite si video .

Choďte na ryby: Pokrokové senzory a analýzy v reálnom čase robia záliv v Galway v Írsku inteligentnejším. Pozrite si video.

Inteligentnejšie riadenie vodných zdrojov: Na prípravu jednej šálky kávy je potrebných až 135 litrov vody. Správa vodných systémov sa musí stať inteligentnejšou. Pozrite si video.

Z kvapky sa nenapiješ. Pozrite si video. Choďte na ryby. Pozrite si video. Choďte na ryby. Pozrite si video.

Z kvapky sa nenapiješ. Pozrite si video. Choďte na ryby. Pozrite si video. Inteligentnejšie riadenie vodných zdrojov. Pozrite si video.


 

Expertíza je raz hore a raz dole. Inteligentný záliv Galway v Galway Bay v Írsku, zhromažďuje údaje z rôznych zdrojov a používa ich na informovanie mnohých odvetví. Viac.

Spoločnosť IBM otvorila dve centrá excelentnosti pre správy vodných systémov. Jedným z projektov v Írsku (US) bolo vybudovanie Inteligentného zálivu Galway. Tento bude neustále zhromažďovať údaje o kvalite vody, vodohospodárstve, chemickom zložení, sile vĺn a prílivových vlnách, čo pomôže miestnym rybárom pri riadení lovu mäkkýšov, zatiaľ čo pobrežné hliadky striehnu na silný príliv alebo na medúzy.

Centrum v Amsterdame zohrá kľúčovú úlohu v realizácii programu inovácie vodných zdrojov Riadenie záplav 2015 (US) holandskej vlády. Holandskí podnikatelia, rovnako ako vzdelávacie a vládne agentúry, budú spolupracovať s cieľom ochániť nízko položené ústia pred záplavami.

A sama spoločnosť IBM ročne ušetrí až 3 milióny USD v jednej severoamerickej továrni na polovodiče, prostredníctvom komplexného riešenia na riadenie vody.