Preskoči na glavno vsebino

Modrejše zdravstvo

Če želimo ustvariti sistem modrejšega zdravstva,
morajo biti rešitve v zdravstvu instrumentirane,
medsebojno povezane in inteligentne

Tehnologija sama po sebi
ne more odpraviti naših tegob.
Lahko pa pomaga tistim,
ki nas zdravijo, da še
učinkoviteje opravljajo
svoje delo in iščejo
nove načine za boj
proti boleznim.

Rešitve za zdravstvo

Recept za inteligentno zdravstvo

V veliki bolnišnici mrežaste kovinske cevke (stenti), ki stanejo 25 tisoč ameriških dolarjev na kos, redno izginjajo. Klinike vedno znova ponavljajo ene in iste krvne teste pri posameznem bolniku, ker posodobljene zdravstvene kartoteke niso pri roki. In – čeprav si poročila o tem nasprotujejo – je ena raziskava (link obstaja izven ibm.com) pokazala, da je v povprečju za 195.000 smrtnih primerov vzrok medicinska napaka, ki bi jo bilo mogoče preprečiti.

To je samo nekaj razlogov, zaradi katerih stroški v zdravstvu tako zelo naraščajo. V nekaterih državah ti stroški naraščajo skoraj dvakrat hitreje od inflacije.

Zdravstvenemu sistemu smo postavili diagnozo za težave: neučinkovitost. Zdravilo pa ni tako preprosto. Organizacije so sicer vedno bolj bogate z informacijami, a to znanje ostaja neizkoriščeno, ker nimajo ustreznih orodij, s katerimi bi bolje integrirali informacije iz svojih kliničnih, operativnih, raziskovalnih in finančnih sistemov. A namesto, da se osredotočamo na to, kaj je narobe z zdravstvom, bi bilo bolj produktivno – in tudi precej bolj zdravo – če bi poskusili ustvariti modrejši zdravstveni sistem.

Modrejši pristop k zdravstvu je tisti, ki s pomočjo informacij ustvarja resnične vpoglede v skrb za paciente in organizacijsko zmogljivost. Zdravstvene organizacije, raziskovalci in direktorji lahko delajo modreje, (US) če se jim zagotovi obsežen vpogled v podatke o bolnikih. Pridobijo lahko takojšen vpogled v potek operacij. Uporabijo lahko širši vzorec podatkov, na podlagi katerega lahko pridejo še do večjega števila prelomnih medicinskih spoznanj.

Inovatorji razbijajo silose, da bi lahko povezalo zdravnike, paciente in zavarovalnice ter jim omogočili preprosto in varno skupno rabo podatkov. Modrejši zdravstveni sistem je optimiziran na podlagi bolnika in si prizadeva, da bi dosegel večjo učinkovitost, zmanjšal možnost napake, dosegal rezultate boljše kakovosti in rešil več življenj.


 

Zdravstveni dom, kjer ima glavno vlogo bolnik

Zanimanje za model zdravstvenega doma (link obstaja izven ibm.com) za primarno zdravstveno nego se je začel uveljavljati v Združenih državah ter se razširil tudi drugje po svetu.

Zdravniki, zavarovalni agentje, zakonodajalci, velika podjetja in druge interesne skupine si želijo imeti zdravstveni dom, ki izboljšuje kakovost storitev, zadovoljstvo bolnika, hkrati pa tudi znižuje stroške zdravstva.

Tudi IBM je podal svoj pogled na omenjeno problematiko: Zdravstveni dom, kjer ima glavno vlogo bolnik: kaj, zakaj in kako? (US) Oglejte si tudi videoposnetek, v katerem strokovnjaki razpravljajo orodjih IT, ki omogočajo boljše, modrejše rezultate v modelu primarne nege.

Watch the video about how IBM and its Business Partners create healthcare solutions that enable patient-centered healthcare.

Zdravstvo, kjer ima glavno vlogo bolnik

Do leta 2010 bo 30 % podatkov, ki so shranjeni v računalnikih po svetu, medicinskih slik. Težava je v tem, da so vse te informacije nepovezane. Naredimo jih modrejše.


 

Ustvarjamo boljše zdravstvene domove

Urgence so izjemno stresni in nepredvidljivi prostori. Splošna Bolnišnica v vzhodnem Torontu (link obstaja izven ibm.com) je pred kratkim v sodelovanju s podjetjem IBM uvedla napravo za brezžično komunikacijo, imenovano komunikator Vocera (CA). Ta naprava delavcem omogoča varno komunikacijo, ki jo začnejo z dvema dotikoma naprave. Uporabniki lahko napravo upravljajo tudi z govornimi ukazi. Komunikator Vocera je skrajšal čas odziva na alarme "bele kode" v primeru varnostnih težav z dveh minut in pol na 59 sekund. Rešitev hkrati znižuje stroške telefonskih računov, odpravlja potrebo po nadležnem pozivanju prek pozivnikov in fizičnem iskanju oseb po bolnišnici. Osebju omogoča hitro, varno in učinkovito komunikacijo po vsej bolnišnici.

V bolnišnici z 800 posteljami Kingston General Hospital (CA) (PDF, 887KB) v Ontariu je Vocera nepogrešljivo komunikacijsko orodje, ki je za 25 % skrajšalo čas, ki ga medicinske sestre porabijo za telefoniranje, pozivanje in iskanje ljudi. S tem se je podaljšal tudi čas, ki ga porabijo za neposredno nego bolnikov.

S pomočjo podatkov do hitrejše diagnoze

V zdravstvenem sistemu Univerze v Severni Karolini (US) (UNC) sta na prvem mestu zagotavljanje boljšega zdravljenja bolnikov in dvigovanje standarda nege. UNC za večjo učinkovitost pri doseganju teh ciljev potrebuje dostop do podatkov iz različnih repozitorijev, ki zagotavljajo podporo raziskovalni dejavnosti. Ta zajema izbiranje kohort, izboljšavo kakovosti in način za upravljanje z boleznimi.

Zdravstveno središče zdaj uporablja robustno rešitev podatkovnega skladišča, ki združuje več virov ter tako omogoča hiter in preprost dostop do podatkov in njihovo preoblikovanje v koristne informacije. Razčlemba silosov omogoča nove vrstice poizvedb iz širših vzorcev podatkov o bolnikih, zato sta postavljanje diagnoze in sprejemanje odločitev o zdravljenju hitrejša in podprta z dokazi.


 

Kaj še lahko pričakujemo od modrejših rešitev v zdravstvu?


V središču modrejšega zdravstva je posameznik

Informacije niso ujete na otokih
Modrejše zdravstvo je medsebojno povezano. Ne tako kot v španskem sistemu Servicio Extremeño de Salud (SES) (US), kjer je imela vsaka lokacija svoj lastni sistem zdravstvenih kartotek bolnikov. Organizacija je sprejela ukrepe za ustvarjanje globalne platforme, ki povezuje skoraj 13.000 strokovnjakov s sistemov razporejanja, ki upravlja devet milijonov ambulantnih obiskov letno.

Analize izboljšujejo natančnost
Cilj projekta klinike Mayo Clinic (US) je preprečevanje smrtonosnih razpokov krvnih žil v možganih, kar želijo doseči tako, da poskušajo radiologom pomagati hitreje in natančneje zaznavati anevrizme. Novi način združuje medicinsko znanje in analitičnost zmogljivih algoritmov ter odkriva potencialna težavna območja na medicinskih slikah in jih označuje na podlagi verjetnosti anomalij. Algoritmi, ki so nastali v sodelovanju klinike Mayo Clinic in družbe IBM, natančneje centra za inovacije v informatiki medicinskega slikanja, so izkazali 95-odstotno natančnost pri zaznavanju anevrizem – pri ročni interpretaciji pa je ta natančnost 70-odstotna


 

Za njih se vzpostavljajo koordinirani
	zdravstveni sistemi, ki temeljijo na sodelovanju.

	Državne uprave
	Soočajo se s trenutnim pomanjkanjem trajnostnosti
	z zagotavljanjem vodstva in politične
	moči ter odstranjevanjem ovir.
	spodbujanje inovativnosti in usmerjanje
	držav k trajnostnim rešitvam.

	Skupnosti
	Sprejemanje realističnih odločitev
	glede življenjskega sloga v prihodnosti,
	vedenj ter pravic v zdravstvu
	in gospodarstvu.

	Proizvajalci farmacevtskih
	izdelkov in naprav
	Sodelujejo z organizacijami za
	nego, zdravniki in posamezniki,
	da bi ustvarili učinkovitejše izdelke
	in hkrati znižali stroške.

	Organizacije, ki zagotavljajo nego
	Odmikajo se od trenutnega osredotočenja na
	akutno nego, z namenom, da bi dosegli boljše
	upravljanje kroničnih bolezni ter
	njihovo preprečevanje.


	Zdravniki in drugi negovalci
	Razvijajo partnerstva s posamezniki in drugimi
	interesnimi skupinami in si prizadevajo, da bi
	jim zagotovili bolj ustrezno zdravstveno nego.

	Plačniki dravstvenih storitev
	Pomoč posameznikom, organizacijam, ki
	zagotavljajo nego, in zdravnikom pri
	zagotavljanju boljše zdravstvene nege.