Hoppa till huvudinnehållet

Smartare vattenhantering

Antingen det finns för mycket eller för lite av det, behövs ett nytänkande för hur vi förvaltar världens vattenresurser.

Krönika


Smartare vatten för en smartare plan

Vattnet strömmar igenom allting – luften, marken, människokroppen och den globala ekonomin. Faktum är att varje gång en vara eller tjänst köps eller säljs sker ett virtuellt utbyte av vatten. Det krävs över 2 600 liter vatten för att tillverka en t-tröja, det krävs över 1 500 liter vatten för att framställa 1 liter mjölk och nästan 150 000 liter för att tillverka en bil.

Vi använder vatten vid bearbetning av råmaterial, vid tillverkning av produkter, vid elproduktion och vid transporter. Vi avsaltar vattnet för att kunna bygga städer i öknen. Är det då att undra på att de senaste hundra årens vattenförbrukning i världen har ökat dubbelt så snabbt som befolkningen?

Varje gång vi interagerar med vatten ändrar vi vattnets flödesriktning, kemi, användbarhet eller tillgänglighet. På grund av den här komplexiteten har vi bristande förståelse för vattnet och använder det ofta på fel sätt. I det globala jordbruket används till exempel 2 500 miljarder liter vatten varje år, varav cirka 60 % går till spillo. Kommunerna förlorar hälften av sin vattentillförsel på grund av en läckande infrastruktur. Och det finns nästan 53 000 olika vattenbolag bara i USA, där vart och ett hanterar en kort del av en flod eller en handfull reservoarer.

Mitt i denna ineffektivitet lider en av fem brist på rent dricksvatten, och enligt FN kommer nästan halva jordens befolkning att lida av allvarlig vattenbrist år 2080.

Vi kan bättre än så. Med dagens teknik kan vi övervaka, mäta och analysera hela ekosystem av vatten, från floder och reservoarer till pumpar och ledningar i våra hem. Vi kan ge alla organisationer, företag, samhällen och nationer som är beroende av ett ständigt flöde av färskvatten en enhetlig, tillförlitlig, aktuell och åtgärdbar översikt över vattenförbrukningen.

Redan nu använder vi avancerade sensornätverk till att samla in och analysera de ofantliga mängder av data som genereras i komplexa vattensystem. Tillsammans med Beacon Institute for Rivers and Estuaries och Clarkson University, skapar IBM en dataplattform som ska stödja instrumenteringen av hela Hudsonfloden, som sträcker sig över 50 mil, för att vi ska få en realtidsvy över ett flodsystem som förser både industrin och enskilda människor med vatten. I Nederländerna arbetar IBM med partners för att bygga smartare fördämningar som kan bevaka förändrade vattenstånd och agera på lämpligt sätt. Det finns också sensorer som revolutionerar jordbruket, med detaljerad information om luftkvalitet, jordens fukthalt samt temperatur, så att det går att beräkna optimala bevattningsscheman.

Smartare mätmetoder kan ge privatpersoner och företag goda insikter i deras egen vattenförbrukning och öka medvetenheten. På så sätt går det att upptäcka ineffektiv användning och minska efterfrågan. IBM och Dow Chemical Company, genom deras Dow Water Solutions-avdelning, arbetar tillsammans för att synliggöra vattenförbrukningen på ett helt nytt sätt – med början i en avsaltningsanläggning. Tack vare en omfattande vattenhanteringslösning, sparar IBM själva över 3 miljoner dollar årligen på en enda fabrik för halvledare i Nordamerika.

Till slut kan vi även tillämpa avancerade beräkningar och analyser så att vi kan komma längre än till ”realtid”, och faktiskt förutsäga förbrukningen, vilket leder till mer välgrundade beslut om regler och hantering. IBM har engagerat sig i ett forskningsprojekt tillsammans med Marine Institute i Irland, som syftar till att göra Galway Bay till ett levande laboratorium – där vi instrumenterar bukten för insamling av data om vattnets temperatur, strömmar, vågstyrka, salthalt och livet under vattnet. Vi använder sedan algoritmer som kan förutsäga allt från vågmönster över dygnet till bästa tidpunkt för att skörda musslor.

Ett rikligt flöde av rent vatten är lika avgörande för ekonomin och samhället som det är för planeten. Vi måste sluta att ta vattnet för givet och börja behandla det som den värdefulla resurs det faktiskt är.

Vi bygger en smartare planet tillsammans.

Vill du veta mer om Smartare vatten, kontakta:


Christian Kleen
Christian Kleen är säljansvarig för vattenområdet på IBM.