Hoppa till huvudinnehållet

Smarter Commerce

Med bättre insyn i relationerna med dina leverantörer och mer insikt om vad dina kunder efterfrågar kan du förutse problem och reagera på nya möjligheter snabbare.

Krönika: Konsten att äta en elefant i små bitar


Det har varit många braskande rubriker kring vikande tillväxt för den traditionella detaljhandeln. Kris och negativ tillväxt kan verka förlamande för många och hindren allt för stora för att kunna göra den stora omställning som krävs. Det finns dock mängder av enklare och mindre initiativ som på ett konstruktivt och konkret sätt börjar rikta om en traditionell verksamhet mot ett modernt handelserbjudande med kunden i centrum, för både konsument- och företagsförsäljning.


Vad är Smarter Commerce

Smartare Commerce sätter kunden i centrum för all verksamhet. Smarter Commerce bygger affärsprocesser som hjälper företag att köpa, marknadsföra, sälja och ger service, genom att analysera såväl viktig kundinformation som operationell data – i alla kanaler, från butik och webbhandel till innehåll i sociala medier.


Smarter Commerce – till marknadsförarnas fördel

Kundernas ställning som maktfaktor har stärkts. Det innebär också att marknadsavdelningen får en allt viktigare roll. Med en smartare handel kan marknadsavdelningarna påvisa de direkta effekterna av marknadsföringsarbete och dess omedelbara påverkan på försäljningen och den långsiktiga kundlojaliteten.

Vill du veta mer om Smarter Commerce, kontakta:


Tel: +46 70 793 5566


 

Framgångsrik marknadsföring kräver informationsanalys

IBM har intervjuat 1734 marknadschefer runt om i världen. I rapporten ”From Streched to Strengthened” uppger marknadscheferna att de har stora utmaningar med att utnyttja information om kunder och information i sociala medier . Detta är en stor utmaning när en av framgångsfaktorerna framöver kommer att vara att känna och förstå sin kund.

De mest framgångsrika marknadscheferna har, förutom traditionella marknadsanalyser, hittat sätt att utnyttja nya digitala datakällor för att bättre förstå individer, kunder och marknaden.

Hämta IBMs studie här

 


 

Vassare e-handel för Elfa International med IBMs lösning

Hyll- och förvaringsföretag Elfa International implementerade IBMs e-handelsplattform IBM WebSphere Commerce för att få en professionell webbplats som kunde locka nya konsumentkunder direkt till företaget även internationellt. Dessutom ville Elfa vara redo för planerna på att introducera B2B-funktionalitet i framtiden.

 


 


 

Inköp: Vidga vyerna för inköp

Optimize your buying process

Optimize your buying process

 

Det krävs en ny syn på inköp, upphandling och distribution av råvaror och produkter, där det är möjligt att bättre synkronisera utbud och efterfrågan. En tydlig och synlig värdekjedja ger bättre kontroll och bättre hantering av störningar och avvikelser. Med rätt system och processer är det möjligt att till 100 procent kunna leverera det som kunderna beställer.


 

Marknadsföring: Anpassade budskap

Optimize your marketing process

Optimize your marketing process

 

Genom att analysera hur kunderna använder webben, e-post, telefon och sociala nätverk kan företag skräddarsy riktade erbjudanden som ger hög svarsfrekvens, konvertering och avkastning. På detta sätt kan marknadsförare komma närmare sina kunder och få bättre förståelse för hur kunderna interagerar och uppfattar varumärket.


 

Sälj: Gå dit kunden går

Optimize your selling process

Optimize your selling process

 

Idag kan kunder läsa ett omdöme om en produkt på Facebook, i en intressant blogg eller i mobiltelefonen. En framgångsrik handlare måste därför möta sina kunder oavsett var de befinner sig. Kunderna ska också nås av enhetlig information, samma typer av erbjudanden och ett varumärke de känner igen.


 

Service: Fullfölj din kundrelation

Optimize your servicing process

 

Smarter Commerce slutar inte efter ett avslutat köp. Exceptionellt bra service och kundvård månader och år efter ett inköp är ett utmärkt bra försäljningsargument. I Smarter Commerce ingår processer och stöd för att kunna planera och förutse när och vilken typ av kundservice som kommer att behövas och det är också möjligt att identifiera vilka kunder som man riskerar att mista.