Hoppa till huvudinnehållet

Smarter Commerce

Med bättre insyn i relationerna med dina leverantörer och mer insikt om vad dina kunder efterfrågar kan du förutse problem och reagera på nya möjligheter snabbare.

Smarter Commerce - till marknadsförarnas fördel

Kundernas ställning som maktfaktor har stärkts. Det innebär också att marknadsavdelningen får en allt viktigare roll. Med en smartare handel kan marknadsavdelningarna påvisa de direkta effekterna av marknadsföringsarbete och dess omedelbara påverkan på försäljningen och den långsiktiga kundlojaliteten.

Makten ligger hos kunden

Omdefiniera leveranskedjan

Smartare Commerce omdefinierar leveranskedjan. Det börjar med att sätta kunden i centrum - vilket i sig inte är någon ny idé - men att verkligen realisera denna strategi är inte lätt. Det krävs att hela värdekedjan synkroniseras för att leverera konsekventa och förutsägbara resultat samt ett bättre samarbete och synlighet för såväl kunder som partner.

IBM

Framgångsrik marknadsföring kräver informationsanalys

IBM har intervjuat 1734 marknadschefer runt om i världen. I rapporten "From Streched to Strengthened" uppger marknadscheferna att de har stora utmaningar med att utnyttja information om kunder och information i sociala medier . Detta är en stor utmaning när en av framgångsfaktorerna framöver kommer att vara att känna och förstå sin kund.

De mest framgångsrika marknadscheferna har, förutom traditionella marknadsanalyser, hittat sätt att utnyttja nya digitala datakällor för att bättre förstå individer, kunder och marknaden.

From Stretched to Strengthened. Hämta IBMs studie här.

Marknadsföring med anpassade budskap

I rapporten "From Social Media to Social CRM (PDF, 1.3MB)" framkommer att det finns ett glapp mellan hur marknadsförare och kunder uppfattar och interagerar med ett visst varumärke, särskilt genom sociala medier. Kunderna uppger att det inte räcker att interagera eller känna samhörighet med ett varumärke, utan att de vill ha ut något konkret värde av det varumärke de väljer att vara lojal med.

IBM

Att hantera smartare kunder

Idag kan kunder läsa ett omdöme om en produkt på Facebook, i en intressant blogg eller via en fil i mobiltelefonen. En framgångsrik handlare måste därför möta sina kunder oavsett var de befinner sig. Kunderna ska också nås av enhetlig information, samma typer av erbjudanden och ett varumärke de känner igen. I studien Capitalizing on the Smarter Consumer (US) har IBM titta närmare på hur kunder agerar i denna nya miljö - och hur handeln bör agera för att möta dessa kunder.

IBM

Vill du veta mer om Smarter Commerce, kontakta:


Tel: +46 70 793 5566