Hoppa till huvudinnehållet

Välkommen till ett smartare årtionde

Vår planet har utvecklat ett centralt nervsystem.

Se filmen, "The Internet of Things" (00:05:25)

Vad innebär det att bli smartare?


 

Vi lever i en tid av turbulenta förändringar som sätter press på företag av alla storlekar och i alla branscher. Världen förändras också i grunden. Den blir mindre, plattare och smartare.

Det medför att ledare inom alla typer av företag ställs inför nya utmaningar för att fortsätta att vara framgångsrika. Företag som tar itu med de utmaningarna har störst förutsättningar att vinna under ”Det smarta decenniet”.
 

Det smarta decenniet. Se videon.
Smartare innebär att världen blir: Instrumenterad. Sammankopplad. Intelligent.

Tecknen på en smartare planet syns överallt.

Data fångas som aldrig förr. De avslöjar allt från stora och systematiska mönster - för globala marknader, arbetsflöden, nationella infrastrukturer och naturliga system - till plats, temperatur, säkerhet och tillstånd för varje objekt i en global leveranskedja.

På IBM vill vi att beslutsstöd ska genomsyra de system och processer som får världen att fungera - i saker som ingen skulle tänka på som datorer: bilar (US), hushållsapparater (US), vägar (US), elnät (US), kläder (US), till och med naturliga system som jordbruk (US) och vattendrag (US).

Sedan 2008 (US), har vi diskuterat vad som krävs för att bygga en smartare planet. Vi har insett att våra företag, våra städer och vår värld är komplexa system - i själva verket system av system. Om vi ska få de här systemen mer instrumenterade, intelligenta och sammankopplade krävs det en ny typ av hantering och styrning som är mycket mer samarbetsinriktad.

En serie samtal för en smartare planet


 

Sex måsten för en smartare planet

Företag som vill vinna på en smartare planet står inför sex grundläggande krav:

Omvandla information till insikter.

Företag drunknar i data. På en smartare planet är det de företag som kan omvandla sådana data till värdefulla insikter som vinner. Med avancerad analys kan du öppna för nya affärsmöjligheter och optimera verksamheten genom att lägga grunden för snabba, välinformerade och tillitsfulla beslut och åtgärder.

Mer information om affärsanalys och affärsoptimering (US).

Effektivisera verksamheten i företaget.

I en miljö med låg tillväxt måste företagen göra mer med mindre. Om ditt företag ska lyckas måste ni genomföra kontinuerliga och hållbara förbättringar som sänker kostnaderna och minskar komplexiteten.

Mer information om smartare databehandling (US).

 

Öka verksamhetsrörligheten.

På en smartare planet är förändring det enda som är konstant. De mest svarssnabba och snabbagerande företagen - med innovativa affärsmodeller och processer - kommer att ha förutsättningar att ta ledningen i sin bransch och ligga före konkurrenterna.

Mer information om snabbrörlig verksamhet (US).

Anslut människor till varandra och ge dem möjligheter.

Innovation uppstår genom samarbete, och samarbete uppstår var som helst. Företag som inför teknik för socialt samarbete kommer att höja produktiviteten och öka innovationsförmågan genom hela värdekedjan - från anställda till partners och leverantörer och vidare till kunderna.

Mer information om social affärsverksamhet (US).

 

Ge möjlighet till innovation för tjänster och produkter.

Tillverkningsföretag ställs inför ökade förväntningar på smartare produkter, smartare tjänster och mer innovativa funktioner - och samtidigt ska de skapa en mer personlig upplevelse genom hela livscykeln för produkter och tjänster. Det går att leverera sådan innovation, att kontinuerligt sänka kostnaderna och öka effektiviteten.

Mer information om smartare produkter och tjänster (US).

Hantera risker, säkerhet och efterlevnad.

Det finns ett antal risker på en smartare planet: säkerheten, krediter, marknaden, driften, miljön och regelefterlevnaden ... för att nämna några få. Med de rätta process- och systemförbättringarna kan ledare identifiera, bedöma och bevaka sådana risker och därmed minska och motverka dem.

Mer information om säkerhet och motståndskraft (US).