Hoppa till huvudinnehållet

Smartare byggnader

Optimerade processer och informationsdelning ger smartare
byggnader under byggandet, underhåll och nedmontering.

BIM minskar byggkostnader med 20 procent

Building Information Modelling (BIM) kan effektivisera byggprocessen, minska byggkostnaderna och eliminera svinn. För att kunna realisera fördelarna med BIM krävs dock en transformation av organisationen, ett anpassat arbetssätt och en handfast implementation av systemet. Den brittiska regeringen utmanade byggbranschen att börja använda BIM på alla offentliga byggprojekt, vilket motsvarar en besparing på 18 miljarder GBP per år.

In March 2011, the UK Government mandated a 20 percent saving each year on publicly funded construction projects. That equates to £18 billion a year at total UK spend levels. So how can construction get smart and rise to the challenge?

 


Smarta lösningar för effektivare byggnader

Byggnader är komplexa multisystem med många individuella kontroll- och underhållssystem, som värme och kyla, belysning, kommunikation, säkerhet och passersystem. Globalt konsumerar byggnader 42 % av all el. År 2025, kommer byggnader stå för de största utsläppen av växthusgaser. För att vända denna utveckling måste krafttag tas för att öka effektiviteten och användbarheten i byggnader.

Smarter Cities Series: Understanding the IBM Approach to Efficient Buildings

 


Det krävs smartare byggnader

Det finns ett stort behov av att ändra hur byggnader hanteras, både för att uppnå finansiella mål och för att möta dagens och framtidens miljökrav. Kommersiella byggnader slösar bort upp emot 50 procent av elen de förbrukar. IBM har tittat på hur data kan skapa smartare byggnader.

Smarter Buildings: Using data to drive optimised building performance

 


Kunskap nyckeln till framtidens el-tjänster

Konsumenterna har höga förväntningar på framtida el-tjänster. I många fall saknar dock konsumenter de grundläggande kunskaperna som krävs för att realisera dessa nya tjänster. Nya verktyg, smarta nät och bättre informationsöverföring till konsumenterna krävs för att få kunderna engagerade i morgondagens el-tjänster och hållbar förbrukning.

Knowledge is power

 


Bättre förvaltning och beslutsunderlag

För att skapa smartare byggnader kan IBM och Johnson Controls erbjuda lösningar som stödjer en bättre förvaltning samt har förmåga att visualisera, analysera och få bättre beslutsunderlag för att optimera energikonsumtion och anläggningstillgångar. Det kan ge bättre prestanda och minskade kostnader.

Smarter buildings: Asmarter way to managebuildings and facilities

 


Smartare supply chain i byggbranschen

För att supply chain ska vara effektivt måste flöden av information, material och tjänster mellan råvaruleverantör till slutkund optimeras. I byggbranschen är detta ett komplext flöde som har mycket att vinna på effektivisering. Genom att optimera sin supply chain kan byggbranschen både öka sin produktivitet och minska sin resursförbrukning.

The Smarter Supply Chain of the Future

Vill du veta mer om smartare byggnader, kontakta:

Pierre Sundgren

Pierre Sundgren
Pierre Sundgren är ansvarig för området smartare byggnader och smartare byggande.

Kontakta Pierre: