Hoppa till huvudinnehållet

Offentlig sektor

Smartare förvaltning ger effektivare administration
och bättre service till medborgarna

Krönika


 

"Vi har hittat en skattkista med 250 miljarder till offentlig förvaltning!"

Nu skall vi bara gräva fram den under allt bråte. Vill du hjälpa till?

2010 uppskattade vi på IBM, baserat på data från OECD, att världens sammantagna ineffektivitet uppgick till motsvarande drygt 107 000 miljarder kronor. Det är ett hisnande belopp och näst intill ointagligt. För drygt ett år sedan intervjuade vi därför över 500 ekonomer från hela värden för att göra en ingående analys av världens totala BNP. Det var inga upplyftande resultat! 28 procent av den globala bruttonationalprodukten är ren förlust på grund av ineffektiva system. Vad vi menar med system i det här fallet är inte datorsystem – utan systemområden, alltså att finansområdet är ett system, transporter ett annat och stat ytterligare ett.

För att gräva djupare i vad denna ineffektivitet innebar och för att undvika schablonisering valde man i Tyskland att göra en djupanalys av förutsättningarna. Resultaten blev dock desamma, en ineffektivitet på närmare 30 procent. När jag tittar närmare på de tyska resultaten och fördjupar mig i det område som ligger mig varmast om hjärtat – stat och säkerhet (där transport och infrastruktur ej ingår) – var det etter värre. Systemineffektiviteten inom detta område uppgick till 40 procent av omsättningen. Av dessa 40 procent uppskattades 30 att vara adresserbara, det vill säga att det fanns legala förutsättningar för att åtgärda dem.

Om de tyska förutsättningarna skulle vara direkt applicerbara på Sverige, skulle det innebära att den svenska staten har en systemineffektivitet som uppgår till drygt 250 miljarder kronor. Offentlig sektor utgörs till största delen av två systemområden, stat och säkerhet samt hälso- och sjukvård. Det är därför illavarslande att dessa system hade den största ineffektiviteten. Offentlig sektor i Sverige bör vara snäppet effektivare än de tyska kollegorna, då Sverige brukar komma några placeringar högre än Tyskland i internationella jämförelser. Det är dock tydligt att offentlig sektor hamnat efter den privata vad gäller effektivitet. Varför är det så?

Jag tror att det har mycket att göra med uppföljning och utveckling. I privat näringsliv är det mer regel än undantag att följa upp allt som görs och det går ofta inte en dag utan att begreppet ROI (Return on Investment) nämns. Inom offentlig sektor är arbetet med benchmarking, KPIer och effekthemtagningar, med några få undantag, ganska omoget.

Vad gäller utveckling är det naturligtvis ett arbete som offentlig sektor alltid har bedrivit i någon omfattning. Men, utveckling för en myndighet är i hög grad en aktivitet som drivs av att genomföra lagtvingande eller tekniktvingande åtgärder. Det vill säga åtgärder som måste göras för att nya lagar och bestämmelser ska uppfyllas eller för att exempelvis en gammal teknikplattform måste bytas ut. Detta blev också väldigt tydligt när jag för ett halvår sedan var med och gjorde en analys av en stor myndighet. Där visade resultaten av analysen att upp emot 90 procent av alla utvecklingsåtgärder hade sin grund i tvingande lag- eller teknikanpassningar.

Lösningen är inte så knepig, faktisk. I ett första steg bör myndighetens affärsintelligens byggas ut för att på ett enkelt sätt kunna följa upp vilka områden som måste bli bättre eller för att kunna göra omfattande benchmarking mot andra myndigheter. I ett andra steg bör förvaltningskostnaderna sänkas för att frigöra pengar till utvecklingsåtgärder eller att mer medel tillförs på kort sikt så att nyutvecklingen kan resultera i effektivisering som på längre sikt ger nödvändiga besparingar. Inom IBM kallar vi detta för transformation. En transformation av offentlig sektor kommer att krävas för att öka kvaliteten och konkurrenskraften i verksamheten samtidigt som kostnaderna sänks.

Låt oss skapa något riktigt bra för 250 miljarder kronor ytterligare inom offentlig sektor? Vad skulle du vilja ha?

 


 

Dela krönika

Vill du veta mer om smartare förvaltning, kontakta:

Lars Wiigh
Lars Wiigh är affärsområdeschef för offentlig sektor på IBM.

Kontakta Lars Wiigh:

Gustaf Söderlund
Gustaf Söderlund är affärsutvecklare med fokus på offentlig sektor, statlig förvaltning och städer.

Kontakta Gustaf:

På IBMs blogg ensmartareplanet.se skriver vi om smartare förvaltning