Hoppa till huvudinnehållet

Smartare ekonomi
på en smartare planet

Idag kan banker snabbt och enkelt införa specialinriktade analysverktyg som ger omedelbara fördelar.

Framtidssäkra med analys

På en konkurrensutsatt marknad som gynnar den snabbaste och smartaste kommer de företag som kan skapa insikter och förutsäga framtiden att vara bättre positionerade än sina konkurrenter. Framsynta bankerna kommer att använda denna strategiska insikt föraren att:

Hämta rapporten


Smarter Commerce för banker

Banker idag har många sätt att kommunicera med kunderna på. Men detta har också gjort det svårare för bankerna att avgöra vilka marknadsföringsmetoder som är mest lönsamma. Genom att utnyttja prediktiv analys kunde First Tennessee Bank optimera sin marknadsföring. Genom att rikta sina kampanjer ökade svarsfrekvensen med 3,1 % och sänkte viktiga marknadsföringskostnader med nästan 20 %.

Hämta rapporten


Utnyttja big data

Banker analyserar data för trender, mönster och insikter för att öka effektiviteten, säkerställa och öka intäkterna. Alla uppgifter finns dock inte i strukturerade databaser. Ibland kommer de från realtidsflöden, korrespondens eller sociala medier. Utmaningen för banksektorn i dag är att kombinera och analysera dessa växande informationskällor.

Läs mer


Analys förändrar bankområdet

Ökande volymer, minskade marginaler, stigande konkurrens, nya regleringar, snabb teknisk förändring, växande ekonomisk brottslighet och nya kundkrav – är något som banker måste förhålla sig till. För att hantera dessa förändringar behöver banker bättre inblick i kundrelationer, betalningar och värdepapperstransaktioner, intäkter, kostnader och risker. Kort sagt banker behöver analysverktyg som ger omedelbara kommersiella fördelar.


Analys specifikt för betalningsområdet hos banker

Betalningsområdet är komplext och nya innovativa affärsmodeller måste ständigt utvecklas för att driva tillväxt och förbättrad prestanda. För att kunna driva utvecklingen framåt behövs bättre insikt i bankernas kundrelationer. Avancerade analyser och kan hjälpa dig att bygga en modulär, insiktsaktiverad betalningsinfrastruktur.


Lojalare bankkunder med rätt information

Bankvärlden är i stark förändring. Både inre och yttre krafter driver på utvecklingen. I en undersökning som vi på IBM nyligen genomfört bland 200 av världens ledande banker (PDF, 1.44MB) uppgav så många som 90 procent att förändring är en förutsättning för god avkastning och lönsam tillväxt framöver. Att skapa en konkurrensfördel med information kommer att bli en av framtidens framgångsfaktor.


Skapa konkurrensfördelar och insikt ur information

För att förstå hur företag och organisationer bättre kan utnyttja information och analys för att förstå vad som händer just nu, vad som kommer att hända framöver och vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå optimala resultat har IBM tillsammans med MIT Sloan Management Review intervjuat närmare 3000 chefer och analytiker i över 30 branscher i 100 länder. I rapporten Anlytics: The new path to value redovisas resultaten av intervjuerna samt en rad rekommendationer användbara för såväl företag som organisationer.


Skapa innovation i bankvärlden

I hundratals år har banker och försäkringsbolag kämpat för att balansera innovationer mot stabilitet och traditioner - och innovationen har dragit det kortaste strået. Den allmänna meningen inom finansbranschen är att den innovation som sker inte är så värdefull. Men stämmer det? Och spelar det ens någon roll? Våra studier visar att det utan tvivel förekommer innovationsprogram inom bank- och försäkringsbranscherna – från små förändringar till stora omvandlingar. Genom att bättre förstå vad som sätter igång innovationer kan banker och försäkringsbolag utarbeta ett effektiv ramverk som kan leda till radikala och användbara innovationer för kunderna. Läs mer i vår rapport ”Solving the innovation puzzle”.

Vill du veta mer om Smartare bank, kontakta:

Carl Mikael Dufberg

Carl Mikael Dufberg
Carl Mikael Dufberg är direktör för bank- och finanssektorn på IBM i Sverige
Tel: + 46 707 93 41 92

Mail:dufberg@se.ibm.com


David Wajnblom

David Wajnblom
David är kundansvarig inom bank- och finanssektorn
Tel: +46-707 93 19 60

Mail:
david.wajnblom@se.ibm.com


Åke Freij

Åke Freij
Åke är lösningsutvecklare och innovationsforskare
Tel: + 46 70 7935881

Mail:ake.freij@se.ibm.com