Sidens hovedinnhold

Social Business

Folk gjør ikke forretning med bedrifter.
Folk gjør forretning med folk.
Her ser du hvordan man blir en sosial virksomhet.

Verden bruker nå over 110 milliarder minutter på sosiale nettverk og bloggsteder per måned. Dette utgjør 22 prosent av all tid online - eller ett minutt hvert 4,5 minutt1.


 

For bare ti år siden var det et annet betydelig skifte i måten mennesker arbeider sammen med hverandre på: weben ble arbeidsplassen. Fra e-handel til fildeling mellom brukere til utviklingen av web-baserte løsninger for økonomi-, regnskaps- og leverandørkjedesystemer har weben blitt et seriøst forretningsverktøy for organisasjoner og bransjer av alle slag. Og utviklingen fortsetter.

Nå ser det ut til at tjenester for sosiale nettverk kommer til å erstatte e-post som primær kommunikasjonsmetode for mange forretningsbrukere i løpet av de nærmeste få årene. Dette er et konsept som IBMs forkjemper for sosial nettverksbruk, Luis Suarez (link ligger utenfor ibm.com), har kjempet for i flere år. Men dette nye paradigmet påvirker mer enn bare innkurven. Etter hvert som de enkelte bedriftene ser nærmere på mulighetene for å ta i bruk teknologier for sosiale nettverk, er de faktisk i ferd med å bli det IBM kaller en sosial virksomhet, eller Social Business.

Denne utviklingen endrer fokuset fra statisk innhold og andre midlertidige artefakter over til kilden til den energi, kreativitet og beslutningstaking som fører virksomheten fremover: menneskene. Dermed finner ikke folk bare det de trenger, men de oppdager også verdifull ekspertise og informasjon som de ikke en gang hadde lett etter, og som kanskje kan løse et problem på en ny måte.

Vi analyserer informasjonen underveis for å fatte intelligente beslutninger i sanntid-det endrer måten vi arbeider på. Wayne Alley Vice President, VCC, om det å bli en sosial virksomhet

Det er ikke lenger en B2B- eller B2C-relasjon. Det er P2P, altså person til person. Person til person handler ikke om fildeling. Det betyr at alle avdelinger, fra personal til markedsføring til produktutvikling til kundeservice, bruker sosiale medier på samme måte som de bruker andre verktøy og kanaler til å gjøre jobben. En bedrift som bruker verktøy for sosiale nettverk flytende til å kommunisere med personer innenfor og utenfor bedriften, handler som en sosial virksomhet.

Så hvordan ser en sosial virksomhet ut?

En sosial virksomhet er ikke bare en bedrift som har en Facebook-side og en Twitter-konto. En sosial virksomhet er en som omfavner og kultiverer ideen om samarbeid og fellesskap i hele organisasjonen - både internt og eksternt.

IBM har identifisert tre distinkte egenskaper for en sosial virksomhet:


 

McKinsey & Company fant ut at 9 av 10 virksomheter som bruker Web 2.0-teknologi, ser målbare fordeler for virksomheten av slik bruk2. Ifølge IDCs Social Business Survey som ble utført i september 2010, svarte 41 prosent av respondentene at de allerede har implementert en programvareløsning for sosiale nettverk i virksomheten3. Og ifølge IBM CHRO Study (US) fra 2010 er det 57 % mer sannsynlig at førende organisasjoner i en bransje lar de ansatte bruke sosiale verktøy og samarbeidsverktøy.

Selv om salgs- og markedsføringsfolk har vært i helt forkant med bruk av sosial programvare for å få en bedre forståelse av og dyrke en dypere relasjon med kunder, er de bare en del av transformeringen til en sosial virksomhet.

I stedet for å være en metode for å skaffe seg fans eller tilhengere, bruker en sosial virksomhet programvare- og maskinvareverktøy til å skape nye kanaler som er bygd rundt mennesker og relasjonene mellom dem - for å hjelpe til med å løse det evige problemet med å søke etter informasjon som trengs for å utføre oppgaver, fatte beslutninger og inspirere til nye ideer.

Fordelene ved å bruke verktøy for sosial virksomhet;De er enkle å bruke;De fremmer bedre interne og eksterne relasjoner;De gjør meg mer produktiv;De gjør meg mer kunnskapsrik;De gjør det enklere for meg å innhente tilbakemeldinger og samle informasjon;De gjør det mulig å fatte beslutninger raskere;De foregår i sanntid (jeg får svar/tilbakemelding umiddelbart);Kundene mine/de ansatte insisterer på å kommunisere via sosial programvare;0% 10% 20% 30% 40% 60% % prosent av respondentene;Kilde: IDCs Social Business Survey, september 2010


 

60-sekunders snapshot av sosiale virksomheter i arbeid

The Red Weather Balloon Challenge En gruppe fra MIT brukte sosiale nettverk til å finne skjulte værballonger og viste på den måten hvor effektive sosiale nettverk kan være for å løse problemer.

Galaxy Zoo og NASA 250.000 frivillige var med på å klassifisere formen på hundretusener av galakser som er fanget opp av Hubble-romteleskopet.

Ushahidi og jordskjelvet i Haiti En plattform med åpen kilde for mobile brukere ble brukt for å hjelpe til i krisehåndteringen etter jordskjelvet i Haiti.

Cars.com Webstedet for bilinformasjon bruker sosiale nettverk til å samle inn erfaringer fra bilkjøpere som veiledning for andre.

Many Eyes Dette fellesskapet bidrar til å utvikle og forbedre ideer, basert på premisset at mange par med øyne er bedre enn ett.


 

 

Hvis du bygger det, kommer de. Men bare hvis du bygger en kultur for å støtte det.

 

57% mer tilbøyelig enn sammenliknbare organisasjoner til å la sine ansatte bruke sosiale verktøy og samarbeidsverktøy ;Kilde: IBM 2010 CHRO Study

Det er en ting å installere og ta i bruk verktøy for sosiale nettverk, for eksempel direktemeldingssystemer, wikier og fellesskapsportaler. Men det er noe helt annet å skape en kultur for riktig bruk av dem.

Prosessen med å bli en sosial virksomhet krever en langsiktig strategi for å forme bedriftskulturen. Den er svært avhengig av godt lederskap og en klar bedriftsstrategi, inkludert utformingen av forretningsprosesser, risikostyring, lederutvikling, økonomisk kontroll og bruk av forretningsanalyse. Et av de viktigste funnene fra 2011 IBM Social Business Jam — en online-debatt blant nesten 4000 registrerte deltakere som fokuserte på de viktigste temaene for sosiale virksomheter — var faktisk at aktiviteter i en sosial virksomhet må være integrert og tilpasset forretningsprosessene for virkelig å være effektive.

Når det gjelder selve driften av en bedrift vil fordelene ved sosial virksomhet påvirke alle aspekter:

Hjelpe de ansatte med å bli mer effektive - optimalisere arbeidsstokken ved å føre sammen den riktige kompetansen, innsikten og informasjonen fra hvor som helst i forretningsnettverket til riktig tid for å tilpasse seg raskt og oppnå bedre resultater for virksomheten.

Forbedre kvalitet og hastighet i driften - oppnå forbedringer i driften for å få produkter på markedet raskere ved å fjerne barrierer mote kreativitet, innovasjon og tilpasning til behov hos kunder og i virksomheten.

Engasjer kundene dypere — skap neste generasjons differensierte kundeopplevelse som tiltrekker, engasjerer og beholder de beste kundene, forbedre merkevarelojaliteten og reduserer driftskostnadene.

Nøkkelen til å oppnå slik resultater som er beskrevet ovenfor, er å implementere den rette blandingen av infrastrukturer for lokale brukere, nettskyen og brukere av ulike mobile enheter for å nå alle personer som er knyttet til bedriften, og skape en mer effektiv virksomhet, samtidig som sikkerhet, pålitelighet og integrering blir ivaretatt.


 

1. Nielsen News, "Social Networks/Blogs Now Account for One in Every Four and a Half Minutes Online." (link ligger utenfor ibm.com) 15. juni, 2010.

2. McKinsey Quarterly, "How companies are benefiting from Web 2.0: McKinsey Global Survey Results (link ligger utenfor ibm.com)" 2009.

3. IDC-rapport sponset av IBM, Becoming a Social Business: The IBM Story, Doc.#226706, January 2011.