Sidens hovedinnhold

Smartere helsevesen

For å bygge et smartere system må helseløsninger være instrumenterte, sammenkoblet og intelligente

Helsesystemene må være smartere enn sykdommene.

Sykdomsmønsteret endrer seg etter hvert som verden utvikler seg. Derfor må verdens helsesystemer ligge et skritt foran sykdommene.
Smarte helsenettverk kan forene medisinske journaler, helsepersonale og forskjellige typer utstyr for å koordinere pasientenes samlede behandlingsbehov, fra diagnose til helbredelse.


 

Pasientsentrert helsepleie

I 2010 vil 30 % av dataene som ligger lagret på verdens datamaskiner, være medisinske bilder. Problemet er at all denne informasjonen er låst inne og frakoblet alt annet. La oss gjøre den smart.

Se videoen.


 

Hvilke andre fremskritt kan vi forvente av et smartere helsesystem?


En stadig mer egentilpasset erfaring står i sentrum for smartere helsepleie.

Informasjonen er ikke strandet på en øde øy
Smartere helsesystemer er sammenkoblet, som for eksempel Spanias Servicio Extremeño de Salud (SES) (PDF, 58KB), der hver enhet har sitt eget pasientjournalsystem. Organisasjonen innførte en global plattform, der nesten 13 000 helseansatte er koblet til et planleggingssystem som styrer 9 millioner pasientbesøk i året.

Kompetanse og knowhow trenger ikke pass
Øya Tristan da Cunha, som ligger over 2 665 kilometer vest for Cape Town i Sør-Afrika, er kun tilgjengelig via en ukes båttur. Gjennom "Project Tristan," (US) kan medisinske eksperter fra hele verden bistå leger på øya med diagnose og akutthjelp takket være satellittkommunikasjon og eksternt støttet helseregisterteknologi (EHR).


 

Enkeltpersoner vil bli betjent med samvirkende, koordinerte helsesystemer. Stalige myndigheter bør løse problemet med kortvarighet ved å vise lederskap og politisk vilje, fjerne hindringer, samt oppmuntre innovasjon og langsigtig helsepleie. Lokale myndigheter bør treffe realistiske, rasjonelle beslutninger om forventninger til livstill, aksaptabel oppførsel, rett til pleie og økonomisk dekning. Legemiddel- og apparatprodusenter bør samarbeide med helseinstitusjoner, leger og enkeltpersoner for å fremstille produkter met bedre resultater og lavere kostnader. Helseinstitusjoner bør utvide perspektivet fra øyeblikksrelatert akutthjelp til bedre behandlig av kroniske sykdommer, samt forutsigelse og forebygging av sykdom gjennom hele livet. Leger og annet helsepersonale bør utvikle partnerskap med ankeltpersoner, kostnadsbærere, trygdekasser og andre interessenter, og samarbeide om å fremme og levere mer bevisorienterte og egentilpassede helsetjenester. Kostnadsbærere og trygdekasser bør hjelpe enkeltpersoner med å beholde en god helse og få større utbytte av helsesystemet, samtidig som de hjeper helseinstitusjonene og legene med å yte helsetjenester av høyere verdi.

 

Dødelig fugletrekk – overliste fugleinfluensaen
IBM samarbeidet med Scripps Research Institute og flere verdensomspennende offentlige og frivillige helseorganisasjoner for å bidra til å utvikle en vaksine mot fugleinfluensa.

Den medisinske høyskolen i Hannover bruker RFID-teknologi til å forbedre behandlingsprosessene og redusere ventetidene samtidig som pasientsikkerheten øker takket være automatisk sporing og oppfølging. Ved mobil, trådløs teknologi kan traumepasientenes data samles og registreres på en sikker måte og i sanntid under hele deres opphold på sykehuset. Dermed er det systemet som for eksempel sier: "Pasient X venter på doktor Y i sal Z."