Sidens hovedinnhold

Smartere mat

Teknologi påvirker matvarenes vekst, smak og transport.

 

Samtaler om en smartere verden. Dekk bordet for en smartere verden.

Hvordan får vi mat i tallerkenen? Før stolte folk ganske enkelt på sine lokale bønder. I dag er vi avhengige av et globalt nett av oppdrettere, fiskerier, pakkere, transportører, produsenter og dagligvareforretninger, samt offentlige organer og bransjeorganisasjoner.

Etter hvert som verden blir mindre, er land som engang virket svært fjerne, nå hovedkilder for matforsyning.

Mange av disse landene har ikke faste normer for kvalitet, prosess eller rapportering. I tillegg står dette komplekse systemet i vekselvirkning med andre globale systemer – fra energi til klima og fra helse og handel.

Resultatet er mye ineffektivitet, som skyldes problemer med knapphet, manglende sikkerhet, kortvarig utvikling og kostnader. Men situasjonen er også en anledning for vårt matvaresystem til å bli mye smartere.

Vi må sørge for et sikrere matforsyningssystem. Bare i USA registreres det hvert år 76 millioner tilfeller av sykdommer som skyldes mat. Import utgjør nesten 60 % av frukten og grønnsakene vi spiser, og 75 % av sjømaten. Men bare 1 % av disse matvarene kontrolleres før de krysser våre grenser.

Vi trenger rimelige matvarer. Firmaer som jobber med forbruksvarer og detaljvareforretninger, taper 40 milliarder dollar hvert år, eller 3,5 % av salget, på ineffektivitet i forsyningskjeden. Og matvareproduksjonens reelle kostnader kan ikke alltid måles i dollar. For seksti år siden kunne vi produsere en matkalori med under halvparten av en kalori med fossil brensel. I dag krever én enkelt kalori mat fra et moderne supermarked 10 kalorier med fossilt brensel.

Vi må gjøre matvareforsyningen bærekraftig og effektiv. De økte drivstoffkostnadene gjør det stadig mer vanskelig å få nok mat ut til befolkninger som er blitt avhengige av fjerne produsenter. Samtidig kasseres 30 % av all mat som kjøpes i de rike landene.

Det er ikke lenger mulig å behandle disse problemene isolert. Heldigvis finnes det et smartere matvaresystem – tilkoblet, instrumentert og intelligent. For eksempel hjelper IBM Norges fremste matvareleverandør med å sette inn RFID-teknologi til å spore kjøtt- og fjærkrevarer hele veien fra gården via forsyningskjeden til hyllene i butikken.

Vi samarbeider også med noen av verdens fremste detaljvarefirmaer og produsenter for å opprette programvare som mer effektivt kan integrere tilbud og etterspørsel, og vesentlig redusere frister, kostnader, sløsing og varemangel. Og som svar på den globale ernæringskrisen arbeider IBMs forskere med å utvikle mer motstandsdyktige rissorter med høyere ernæringsverdi og langt større avkastning.

Et smartere matvaresystem betyr komplett transparens gjennom hele den globale forsyningskjeden. Slik at knappe ressurser kan styres på en fornuftigere måte. Slik at folk kan stole på kvaliteten til det de spiser. Slik at mennesker over hele verden kan sette sunne måltider på bordet.

La oss bygge opp en smartere planet. To La oss bygge opp en smartere verden.
Think