Sidens hovedinnhold

Utdanning for en smartere verden

Analyse, nettskyen og tidlig varsling kan gjøre våre utdanningssystemer smartere

Det har aldri vært et bedre tidspunkt for å gjøre utdanningssystemer smartere.

Både skoler og høyskoler sliter under budsjettkutt. Etterspørselen etter kunnskapsarbeidere med spesialkompetanse øker med 11 prosent i året. Mange jobber vil kreve livslang opplæring og kontinuerlig oppdatering av kompetansen. Og utdanningssektoren har blitt stadig mer kompleks og vanskelig å få oversikt over, med studenter som kan velge mellom stadig flere utdanningsveier.

En av de største utfordringene er å gjøre utdanningsteknologiene våre mer effektive. For eksempel har USA 15000 ulike skoledistrikter og over 4000 institusjoner for høyere utdanning, og de fleste har sine egne målsettinger og administrasjonsprosesser. I Kina er mange av de nesten 500.000 grunnskolene ansvarlig for å administrere sine egne infrastrukturer. Dette har skapt en enorm ineffektivitet, med ukontrollert kostnadsvekst og atskilte ressurser som ikke utnyttes godt.

De gode nyhetene er innovative løsninger som eksempelvis analyse av utdanningsteknologi, systemer som varsler om studenter i fare for å avbryte studiene, og nye nettskybaserte skoleapplikasjoner.Utdanningssystemene blir mer sammenkoblede, instrumenterte og intelligente. Med andre ord smartere.

En samtaleserie for en smartere verden


IBM Cloud Academy
Skoler og universiteter som bruker nettskyteknologier, kan dele erfaringer og samarbeide om nye ideer


 

I en smartere verden kan utdanningssystemer på alle nivåer gjøre om store mengder med uensartede data til nyttig informasjon.

Ved hjelp av analyser kan alt fra studentoppmøte til energiforbruk i en skolebygning brukes til å finne muligheter til forbedring og dele ressurser for å forbedre læringen, oppdage uheldige trender tidligere og oppmuntre alle til å arbeide mot et felles mål.

 

Modeller for utholdenhet
Studenter slutter av mange ulike årsaker. Hamilton County Department of Education (US) bruker analyser og avanserte modelleringsverktøy for å finne de ulike mønstrene for elever og studenter i faresonen, slik at man kan gripe inn raskere og hjelpe dem på rett spor og få flere til å fullføre utdannelsen.

Et rammeverk for risikostyring
I tillegg til gode lærere og forskere trenger institusjoner et solid rammeverk for økonomisk stabilitet og ressurshåndtering. University of California (US) henvendte seg til IBM for å implementere et Enterprise Risk Management Information System for å gjøre om atskilte data til rapporter om risiko, avkastning og håndtering av tap som har spart universitetet for millioner av dollar.

Sentralisere og konsolidere datakraft
BlueBioU, en høyytelsesløsning basert på IBM-prosessorer, har hjulpet Rice University med å opprettholde sin status som ledende forskningsinstitusjon ved å doble supercomputer-kapasiteten, forkorte beregningstiden for komplekse applikasjoner og frigjøre forskere slik at de kan fokusere på arbeidet sitt i stedet for å vedlikeholde sine egne IT-systemer.

En eksamen for morgendagens verden
IBM samarbeider med over 250 universiteter som tilbyr utdannelse innen Service Science, Management and Engineering (SSME) (US). Dette nye akademiske tilbudet, som er tilgjengelig i 50 land, kombinerer teknologi og forretningskompetanse og fokuserer på komplekse tjenestesystemer som helse og transportnettverk.