Sidens hovedinnhold

Øk driftseffektiviteten

IBM Smarter Analytics gir deg den innsikten dere trenger for å bli en smidigere organisasjon som kan forutse og reagere på endringer, justere driften bedre etter etterspørselen og dra nytte av nye muligheter.

Organisasjoner i alle bransjer blir utfordret til å gjøre mer med mindre. For eksempel vil leverandørkjeder som blir stadig mer globale, også vokse seg mer komplekse og vanskelige å styre. I IBM Global Chief Supply Chain Officer Study (US) svarte 70 % av leverandørkjedelederne at synlighet var den største utfordringen for dem som ledere. Samtidig øker kundenes krav og forventninger, og prisene på råmaterialer, for eksempel petroleum, nikkel og kobber, svinger stadig mer. Alle organisasjoner ser etter måter å øke driftseffektiviteten på, både når det gjelder personell, prosesser og ressurser.

 


Oppnå bedre drift


Få en fullstendig oversikt over driften

 • Samle inn og integrer data fra alle systemene dine.

 • Analyser ustrukturert innhold i vedlikeholdslogger, nettsteder, kontrakter, kommunikasjon og e-post.

 • Administrer fysiske og virtuelle ressurser mer effektivt.

Reduser servicekontraktkostnader og nedetid

 • Forutse når utstyr og varer sannsynligvis må skiftes ut.

 • Håndter problemer proaktivt, før de oppstår.

Fatt mer informerte beslutninger om driften

 • Oppdag uventede mønstre og forbindelser.

 • Utvikle modeller for å forbedre driftsytelsen.

 • Distribuer innsikt til de rette personene til rett tid.

Optimaliser lagerbeholdning og leverandørkjedestyring

 • Forutse hvilke produkter som vil bli solgt på et bestemt tidspunkt og sted.

 • Forbedre leverandørenes ytelse uten å påvirke servicenivåene negativt.

Maksimer kapitalutnyttelsen

 • Tildel budsjett til de prosjektene som ser mest lovende ut.

 • Administrer menneskelig kapital mer effektivt.