Sidens hovedinnhold

Ta i bruk nye analyseverktøy for å avdekke nye muligheter

Med dagens enorme datamengder, Big Data, må organisasjoner være i stand til å utnytte alle kilder med data og innhold fullt ut for å skaffe seg innsikt. Ledere må fatte beslutninger ikke bare basert på driftsdata og kundedemografi, men også på tilbakemeldinger fra kunder, opplysninger i kontrakter og avtaler, og andre typer ustrukturerte data eller innhold. Hvordan kan du håndtere alle disse dataene og gi lederne tilgang til den visuelt effektive informasjonen de trenger for å fatte informerte beslutninger til rett tid?

Smarter Analytics kan hjelpe deg med å utvide fra tradisjonelle datamengder for en stor virksomhet til virkelig store datamengder, Big Data, med en riktig dimensjonert plattform for store datamengder som en del av et omfattende fundament for informasjonsstyring. Smarter Analytics omfatter også programvare og verktøy for forretningsanalyser, for eksempel prediktive analyser, analyser av sosiale medier, tekstanalyser, Business Intelligence og andre analyseformål.

 


 

Oppnå raskere og mer omfattende analyser med en plattform for store datamengder


90 % av dataene i
verden i dag er
produsert i løpet av de
siste to årene

Infrastrukturen din må støtte, sikre og gi effektiv tilgang til store data - uten å forårsake økt kompleksitet. Men for mange organisasjoner er data spredt rundt i virksomheten i fragmenterte systemer. Eksisterende systemer sliter med å håndtere kompleksiteten i nye datakilder, for eksempel streamingdata og videoinnhold. Og informasjon er ikke pålitelig.

Ved å ta i bruk en strategi for informasjon og store datamengder som er utledet direkte fra forretningsstrategien din, kan du oppnå bedre resultater på områder som er viktige for organisasjonen din. Integrering av data i hele virksomheten og innføring av tydelige informasjonsstyringsprosesser kan øke tilliten til dataene.

Du kan håndtere volumet, hastigheten og variasjonen i informasjonen - både internt og eksternt - for å avdekke ny, dypere innsikt som kan bidra til å gi deg en konkurransefordel.

 


 

Bruk prediktiv analyse til å identifisere og reagere på nye muligheter


Avkastningen på forretningsanalyseløsninger som omfatter prediktiv analyse, ligger på rundt 250 %

Beslutningstakere må kunne være i stand til å oppdage og analysere trender, mønstre og avvik. Planlegge, budsjettere og lage prognoser for ressurser. Sammenlikne hva-hvis-scenarier. Forutse trusler og muligheter. Identifisere, måle og håndtere risikoeksponering. IT-systemer og programvare må støtte disse tiltakene.

Prediktiv analyse, drevet av IBM SPSS-programvare, gjør det mulig å bruke alle dataene dine - både strukturerte og ustrukturerte - til å bygge opp prediktive modeller. Når du ser fremvoksende trender og mønstre som er skjult dypt inne i dataene, kan bedriften din fatte de mest effektive beslutningene.

Applikasjoner for sosiale medier, for eksempel IBM Cognos Consumer Insight, gjør det mulig å analysere stemningen blant kundene, produkt- og merkevaretilknytninger og fremvoksende temaer knyttet til organisasjonen din eller markedet ditt.

Tradisjonelle BI-funksjoner (Business Intelligence) utvides utover rapportering, analysering og opprettelse av dashbord og resultatskjemaer. BI-brukere må også planlegge og utføre scenariemodellering, sanntidsovervåking ogprediktiv analyse. Ledere ønsker seg mulighet til å utføre egne analyser og visualisere dataene i sanntid. De ønsker å koble prediktiv analyse og analyse av sosiale medier med tradisjonelle BI-rapporter og dashbord for å få full oversikt over virksomheten, kunder, konkurrenter og markedet.

 


 

Forbedre beslutningstaking med innholdsanalyser


80 % av organisasjonsdataene er ustrukturerte

Omtrent 80 % av informasjonen som produseres og brukes av en virksomhet, er ustrukturerte data som finnes i innholdet. Dette tallet vokser med dobbelt så stor hastighet som for strukturerte data. Hvordan kan du få tilgang til de 80 % for å avdekke viktig innsikt i virksomheten?

IBM Content and Predictive Analytics-programvare gir deg mulighet til å analysere disse ustrukturerte dataene. Du kan søke i, vurdere og trekke ut betydning av store volumer med informasjon fra e-poster, dokumenter, samtalelogger og andre ustrukturerte data. Og beslutningstakere kan bruke denne innsikten til å fatte raskere, mer informerte beslutninger.

Seton Healthcare Family bruker IBM Content and Predictive Analytics for Healthcare til å utføre dype innholdsanalyser og faktabaserte begrunnelser for bedre beslutningstaking. Dette gjør det mulig for sykehuset å identifisere pasienter som har sannsynlighet for å bli lagt inn på nytt, og på den måten kan de gripe inn tidlig og redusere både kostnader og dødelighetsraten i tillegg til at pasientenes livskvalitet økes.

 


 

IBM ble nylig utnevnt som en Leader og den høyest rangerte leverandøren av “Completeness of Vision" i 2012-utgaven av Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence-plattformer. IBM har en helhetlig tilnærming til Business Intelligence i en organisasjon. Faktisk ble IBM Global Business Services rangert som "Strong Positive" i a Gartners nyeste MarketScope for Business Intelligence and Information Management Services.

 


 

IBM har verdens største matematikkavdeling i privat sektor, og den har fokusert på å løse utfordringer i næringslivet siden 1960

10.000 	tekniske 	eksperter

IBM har over 10.000 tekniske eksperter over hele verden

600 	analyse- 	patenter

IBM blir tildelt nesten 600 analysepatenter per år og har tronet øverst på listen over patenttildelinger i 19 år

Gartner

IBM er plassert i Leaders-kvadranten i Gartner's Magic Quadrant for Data Quality Tools og Data Integration Tools

Enterprise Hadoop-løsninger

Forrester har evaluert Enterprise Hadoop-løsningsleverandører.

Content Analytics driver Watson

IBM Content Analytics-programvare gjorde det mulig for Watson å vinne Jeopardy!

The Power of Analytics Maturity

Les om hvordan du kan få bedre resultater i virksomheten ved å heve din analysekvotient (AQ).

Informasjonsstyring

Se hvordan en strategi for informasjonsstyring kan føre til bedre resultater i virksomheten.