Lees verder

Smarter Water Management

Of het nu gaat om een tekort in de ene regio, of een teveel in de andere, goed waterbeheer is een must voor nu en straks.

Het water in de wereld is van ons allemaal. Om te zorgen dat er in de toekomst voor iedereen genoeg is, moeten we het op een slimmere manier verdelen.

De hoeveelheid water op aarde is beperkt. De enige manier om het onder een groeiende wereldbevolking te verdelen is om er slimmer mee om te gaan.
Dus door sensoren, slimme meters en deep computing met elkaar te verbinden kunnen we de watercyclus permanent analyseren. Van de ecosystemen, rivieren en reservoirs tot de leidingen in onze woningen. Zo beschikken we over de informatie die ons zal helpen minder water te verspillen.


 

IBM heeft twee Centers of Excellence in Water Management geopend. Het Amsterdamse Center zal een cruciale rol spelen bij de opstelling van het innovatieve programma voor risicobeheersing van hoogwater van de Nederlandse regering Flood Control 2015. In het kader van dit programma zullen deelnemers van Nederlandse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties samenwerken met als doel het voorkomen van overstroming van laag gelegen deltagebieden.

Het Ierse Center ontwikkelde een project met de naam SmartBay Galway. Dit zal een gestage stroom real-time gegevens verzamelen over waterkwaliteit, aquacultuur, chemische stoffen in het water, golfenergie en getijbewegingen, het zal de plaatselijke vissers helpen bij het beheer van de vangst van schelpdieren en strandwachten bij het uitkijken naar getijdenstromen en scholen kwallen.

En IBM zelf bespaart in een Noord-Amerikaanse fabriek van halfgeleiders meer dan 3 miljoen dollar per jaar door een complete oplossing voor waterbeheer.

6,5 miljard druppels in de emmer. Door de hydrologische cyclus heeft het water duizenden jaren lang rondom de aarde gecirculeerd. Maar de toenemende bemoeienis van de mens deze cyclus heeft complicaties en consequenties veroorzaakt. DAMPTRANSPORT. HEISHOUDELIJK GEBRBUIK. De druk van stedelijke behoeften op reservoirs en rivieren verandert de natuurlijke stroom van zoetwater. CO2-UISTOOT. Kooldiexide in de atmosfeer wordt opgenomen door de oceanen waardoor de zuurgraad van het water stijgt. SCHEEPVAART. Schepen lozen ballaswater duizenden mijlen van de plaats waar het werd ingenomen en introduceren potentieel gevaarlijke plant- en diersoorten In nieuwe ecostystemen. LANDBOUW. Intensleve irrigarie en het wegvloelen van kunstmest en pesticiden van landbouwgronden verotreinigen rivieren en grondwater. AFVALWATER. Ongezulverd afvalwater kan de watervoorziening vervullen. En de zuivering van afvalwater verbuikt veel energie en verhoogt de CO2-uitstoot. VISSEN. Overbevissing kan de vitale voedselvoorraden uiputten en waterecosystemen voor altjid veranderen.

 

Als we kunnen voorspellen, kunnen we beter beschermen. Tools voor het visualiseren en voorspellen vergmakkelijken een duurzamer beheer van de grote rivieren id de werel waaronder het Paraguay-Paraná riviersysteem in Brazilié. Zui=amerika. Voornaamste bekken
Jaarlijks verspilt de landbouw wereldwijd naar schatting 60 biljoen van de 2.500 biljoen liter water die de sector gebruikt.

IBM en Nature Conservancy bouwen geavanceerde, via internet toegankelijke tools voor rivierbekkenbeheer. In samenwerking met onderzoekers van IBM voeren zij computersimulaties uit in een geospatiale 3D omgeving om gebruikers te helpen de mogelijke effecten van verschillende beleidsscenario's voor het gebruik van land en water op ecosystemen en biodiversiteit te visualiseren.


 

SmartBay Galway. In de Ierse Galway Bay worden gegevens uit verschillende bronnen verzameld en gebruikt om een groot aantal industrieën te informeren. AQUACULTUUR. Kwekers van schelpdieren hebben informatie nodig over zoutgehalte, temperatuur en waterkwaliteit, en in het bijzonder over de ontwikkeling van schadelijke algen die de oogst kunnen bedreigen. COMMERCIËLE VISSERIJ. Vissersschepen zijn vooral geïnteresseerd in informatie over het weer en de waterkwaliteit, om de vis beter te kunnen lokaliseren en de veiligheid te garanderen. RESTAURANTS. Vissersboten kunnen communiceren met plaatselijke restaurants om ze te laten weten wanneer ze in de haven aankomen en met wat voor vis. ALTERNATIEVE ENERGIE. Energiebedrijven zijn in het bijzonder geïnteresseerd in informatie over de potentiële energie van de golven. TOERISME. De Irish Water Safety Association kan stranden sluiten of strandmeesters waarschuwen over gevaarlijke wateromstandigheden zoals kwallen of getijdenstromen. HAVENMEESTER. Het besturen van de industriële havens van de baai vereist real-time informatie over hoogwater en stroomsnelheden. SmartBuoy. GEGEVENSVERZAMELING. Weersgegevens,Watergegevens,Gegevens over de golven,Getijdengegevens,Stroomgegevens,In kaart brengen en topografie van de zeebodem

 

Slimmer energie- en waterbeheer


IBM werkt samen met plaatselijke overheidsinstanties, landbouwers en veehouders in het Paraguay-Paraná rivierbekken, waar São Paulo ligt, om inzicht te krijgen in de factoren die kunnen helpen om de kwaliteit en beschikbaarheid van het watersysteem te handhaven.

Malta (Engels, 404KB) bouwt een intelligent elektriciteitsnet dat de energie- en watersystemen met elkaar verbindt en dat lekken zal opsporen, variabele tarifering mogelijk zal maken en de consument meer controle over zijn waterverbruik zal geven. Uiteindelijk zal dit het eiland in staat stellen om fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energiebronnen.