Lees verder

Smart Traffic

Hoe komen we vandaag van punt A naar punt B
in de toekomst.

 

De stad van de toekomst zal beschikken over een vloot van kleine bussen, die ogenblikkelijk van route kunnen veranderen om daar ingezet te worden waar ze het hardst nodig zijn, en grote bussen die in het spitsuur zullen rijden op routes waar de vraag het grootst is. Al deze bussen zullen geintegreerd zijn in een systeem waarin de trajecten dynamisch worden gevolgd en aan de behoeften van de gebruikers worden aangepast.

De fileproblematiek kost landen jaarlijks miljarden. Nieuwe wegen aanleggen is geen oplossing, nieuwe benaderingen toepassen is dit wel.


Naarmate landen zich ontwikkelen, neemt het verkeer exponentieel toe. Slimme auto's en nieuwe wegen zijn slechts een gedeeltelijke oplossing. Het verminderen van de verkeersdruk in de toekomst hangt af van het slim op elkaar afstemmen van auto's en wegen.

In de toekomst zullen de systemen verkeersproblemen niet alleen monitoren, maar ze ook zien aankomen.

Een reeks gesprekken voor slimmer verkeer


 

Niemand houdt van files

In files wordt jaarlijks het equivalent van 58 supertankers aan brandstof verspild. Wat u ertegen doen kunt? De wereld slimmer maken.

Watch the video on how IBM is helping to build a smarter planet by redcing traffic congestion, saving gas and time and reducing greenhouse gases.


 

Nederlandse Spoorwegen bespaart optimaal

De NS bespaart 20 miljoen euro per jaar met ILOG Optimization Technology.


 

Verkeerssystemen maken deel uit van een omvangrijker systeem

Een nieuwe manier bedenken om van A naar B te komen betekent nieuwe technologie en een nieuw beleid toepassen op oude veronderstellingen en gewoontes. Het betekent de hele beleving van de automobilist verbeteren en niet alleen de plaats waar hij rijdt of het moment waarop. Dit kan leiden tot verbeteringen in de auto's waarin we rijden, de wegen waarop we rijden en het openbare vervoer dat we als alternatief gebruiken. Voorbeeld:

NXP en IBM hebben het startsein gegeven voor de praktijkproef voor kilometerbeprijzing. Beide bedrijven tonen hiermee aan dat de techniek die kilometerbeprijzing mogelijk maakt klaar is voor toepassing in personenauto’s. Systeem op basis van GPS is landelijk inzetbaar.

Cities around the world are building smarter transportaion systems, reducing traffic congestion in the process.

Uit een recente enquête onder forensen (US) bleek dat de fileproblematiek de oorzaak is van slaapgebrek, gemiste werkuren en een heleboel narigheid. In sommige steden noemde bijna de helft van de respondenten het huidige verkeerssysteem als de oorzaak van extra stress.

Traffic congestion was a topic of a recent IBM Global Innovation Outlook conference.

Verkeer (US) was een van de onderwerpen op de Global Innovation Outlook conferentie van IBM waar aan enkele van's werelds grootste denkers werd gevraagd hoe we onze auto's, wegen, openbaar vervoer en goederentransport kunnen verbeteren.


 

Slimmere spoorwegen

Ingebouwde intelligentie, analyse en optimalisering vernieuwen de grootvader van de transportsector.