Lees verder

Instrumented. Intelligent.
Interconnected.

Hoe we gegevens gebruiken. Hoe sectoren samenwerken. Hoe we de wereld slimmer maken.

Wat houdt het in om slimmer te zijn?


 

We leven in een tijdperk van turbulente verandering. Geen enkel bedrijf in geen enkele sector kan zich daaraan onttrekken. De wereld verandert ook, op andere manieren, maar net zo fundamenteel. De wereld wordt kleiner, platter en slimmer.

Dit betekent dat bedrijven alle zeilen bij moeten zetten om succesvol te blijven. De bedrijven die het beste omgaan met de veranderingen, verkeren in de beste positie om in "het slimme decennium" optimaal te presteren.  

Het slimme decennium. Bekijk de video
Een slimmere wereld wordt    volgens ons:  geïnstrumenteerd  onderling gekoppeld  intelligent

Overal om ons heen zien we signalen dat de wereld slimmer wordt.

Tegenwoordig worden er steeds meer data vastgelegd. Deze leggen alles bloot — van grote en systematische patronen in wereldwijde markten, werkstromen, nationale infrastructuren en natuurlijke systemen tot aan de locatie, de temperatuur, de beveiliging en de toestand van elk item in een wereldwijde supply chain.

Bij IBM willen we dat intelligentie wordt ingebed in systemen en processen die de wereld op gang houden, maar die niemand ziet als computers: auto's (US), huishoudelijke apparatuur (US), wegen (US), elektriciteitsnetten (US), kleding (US) en zelfs natuurlijke systemen zoals de landbouw (US) en het watermanagement (US).

Sinds 2008 (US) hebben we het er vaak over gehad wat ervoor nodig is om de wereld slimmer te maken. We hebben geleerd dat onze bedrijven, onze steden en onze wereld complexe systemen zijn. In feite systemen van systemen. Om deze systemen beter te instrumenteren, intelligenter te maken en beter onderling te verbinden, is er in het management en de aansturing een fundamentele verschuiving nodig. In de richting van een veel meer samenwerkingsgerichte benadering.

Een reeks gesprekken over een slimmere wereld


 

Zes geboden voor een slimmere wereld

Om in een slimmere wereld optimaal te presteren, zijn er voor bedrijven zes dingen nodig:

1. Informatie omzetten  		in inzicht

De meeste organisaties worden overspoeld met gegevens. In een slimmere wereld zijn de best presterende bedrijven in staat om deze gegevens om te zetten in waardevolle inzichten. Met geavanceerde analytics kunt u sneller beter gefundeerde en betrouwbare beslissingen nemen en zo nieuwe kansen voor bedrijfsoptimalisatie creëren.

Meer informatie over Business Analytics and Optimization (US).

2. De operationele effectiviteit  	en efficiency vergroten

Als er sprake is van trage groei moet een organisatie méér doen met minder. Om kans van slagen te hebben, moet uw organisatie dus doorlopend operationele verbeteringen aanbrengen. Verbeteringen die ook op de lange duur houdbaar zijn en die de kosten en complexiteit omlaag brengen.

Meer informatie over Smarter Computing (US).

 

3. Wendbaarder worden

In een slimmere wereld is verandering de enige constante factor. De meest responsieve en wendbare bedrijven komen — ondersteund door innovatieve businessmodellen en -processen — in een zodanige positie dat ze voor hun branche maatgevend zijn en voor hun concurrentie onverslaanbaar.

Meer informatie over Business Agility (US).

4. Mensen verbinden  	 en mogelijkheden bieden

Innovatie komt voort uit samenwerking. En samenwerking zie je overal. Bedrijven die de kracht van sociale technologie aanwenden, geven de productiviteit en innovatie de vrije loop in de volledige value chain: van werknemers tot partners en van leveranciers tot consumenten.

Meer informatie over Social Business (US).

 

5. Innovatie van producten  	 en diensten stimuleren

Fabrikanten worden geconfronteerd met hooggespannen verwachtingen over slimmere producten, slimmere diensten en innovatieve mogelijkheden. Daarbij moeten ze ook nog meer op de persoon toegespitste ervaring aanbieden, gedurende de volledige levenscyclus van producten en diensten. Het is mogelijk dit soort innovatie te realiseren, ook met lagere kosten en een betere efficiency.

Meer informatie over slimmere producten en services (US).

6.	Risico's, beveiliging en  		compliance aansturen

Een slimmere wereld zit vol risico's: de beveiliging, het krediet, de markt, operationeel, het milieu, compliance ... om er slechts enkele te noemen. Met de juiste verbeteringen in processen en systemen kunnen deze risico's sneller worden opgespoord, ingeschaald en gemonitord, en dus effectiever worden aangepakt en voorkómen.

Meer informatie over beveiliging en resilience (US).