Lees verder

Smarter Food

Technologie bepaalt hoe voedsel wordt geproduceerd, hoe het smaakt en hoe het op uw bord komt.

 

Gesprekken over een slimmere wereld. Setting the table for a smarter planet.

Hoe komt ons eten op tafel? Vroeger konden de mensen gewoon terecht bij de boer om de hoek. Maar tegenwoordig zijn we afhankelijk van een wereldwijd netwerk van producenten, visserijbedrijven, verpakkers, transporteurs, fabrikanten, winkels en overheids- en brancheorganen.

Nu de wereld steeds kleiner en 'platter' wordt, groeien landen die vroeger afgelegen lagen plotseling uit tot onze belangrijkste voedselleveranciers.

Veel van deze landen hanteren echter geen eenduidige normen op het gebied van kwaliteit, verwerking en verantwoordelijkheid. Bovendien staat dit complexe systeem in voortdurende wisselwerking met andere wereldwijde systemen — van energie en klimaat tot handel en gezondheidszorg.

Het resultaat is een hele reeks aan ondoelmatigheden die het gevolg zijn van problemen als schaarste, veiligheid, duurzaamheid en kosten. Kortom: ons voedselsysteem heeft alle behoefte en kansen om nog heel wat slimmer te worden.

Ten eerste moeten we zeker weten dat ons voedsel veilig is. Alleen al in de Verenigde Staten zijn er elk jaar zo'n 76 miljoen ziektegevallen die met voedsel te maken hebben. Bijna 60% van de groente- en fruitconsumptie in Amerika is afkomstig uit import, en voor vis is dat zelfs 75%. Maar slechts 1% van die voedingsproducten wordt geïnspecteerd voordat het de landsgrenzen passeert.

Voedsel moet ook betaalbaar zijn. Inefficiënties in de toeleveringsketen kosten de producenten en winkeliers zo'n 40 miljard dollar per jaar, oftewel 3,5% van hun omzet. Bovendien kunnen de werkelijke kosten van de voedselproducten lang niet altijd worden uitgedrukt in dollars. Zestig jaar geleden kostte de productie van één calorie aan voedsel minder dan een halve calorie aan fossiele brandstoffen. Tegenwoordig zijn er voor diezelfde calorie wel tien calorieën aan fossiele brandstof nodig.

En we moeten voedsel duurzamer en efficiënter maken. Door de stijgende brandstofkosten wordt het steeds moeilijker om genoeg voedsel af te leveren bij bevolkingsgroepen die afhankelijk zijn geworden van ver afgelegen producenten. Tegelijkertijd eindigt 30% van het voedsel dat in ontwikkelde landen wordt gekocht op de composthoop.

Het is niet meer genoeg om te proberen deze problemen op zichzelf aan te pakken. Gelukkig ligt een slimmer wereldwijd voedselsysteem — een systeem met meer koppelingen, meer instrumenten en meer intelligentie — binnen handbereik. Zo helpt IBM de grootste voedselproducent van Noorwegen om de distributie van vlees en kip voortdurend te bewaken met behulp van RFID-technologie, van de boerderij via de toeleveringsketen tot in de winkel zelf.

Samen met enkele van de grootste retailers en producenten werken we ook aan een softwareoplossing waarmee vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd en waarmee de productietijd, de kosten, het afval en overschotten of tekorten aanzienlijk kunnen worden teruggedrongen. En als reactie op de wereldwijde voedselcrisis werken wetenschappers van IBM aan de ontwikkeling van sterkere soorten rijst, die niet alleen een grotere oogst opleveren, maar ook nog eens voedzamer zijn.

Een slimmer voedselsysteem betekent volledige transparantie binnen de complete wereldwijde toeleveringsketen. Zodat schaarse voedselbronnen zinvoller kunnen worden aangewend. Zodat de mensen meer kunnen vertrouwen op de kwaliteit van hun voedsel. Zodat we overal ter wereld een gezonde maaltijd op tafel kunnen zetten.

We kunnen de wereld slimmer maken.
Think