Lees verder

De operationele efficiency verbeteren

IBM Smarter Analytics biedt u het inzicht dat u nodig hebt om als organisatie wendbaarder te worden, zodat u niet alleen kunt anticiperen en reageren op veranderingen, maar ook in staat bent uw operationele activiteiten af te stemmen op de vraag en te profiteren van kansen die zich voordoen.

In elke sector wordt van organisaties verlangd dat ze meer doen met minder. Bijvoorbeeld: nu supply chains steeds meer wereldomvattend worden, worden ze ook steeds complexer en moeilijker te beheersen. In de IBM Global Chief Supply Chain Officer Study (US) gaf 70% van de ondervraagde supply chain executives te kennen dat ze zichtbaarheid beschouwden als hun grootste managementuitdaging. Tegelijkertijd nemen de eisen en verwachtingen van consumenten toe en worden de grondstofprijzen, zoals voor olie, nikkel en koper, steeds volatieler. Alle organisaties zijn op zoek naar manieren om de operationele efficiency van mensen, processen en assets op te voeren.

 


Operationeel uitstekend presteren


Een volledig beeld krijgen van de operationele activiteiten
De kosten voor servicecontracten en downtime terugdringenBeter gefundeerde operationele beslissingen nemenVoorraadbeheer en supply chain management optimaliseren.Maximaal rendement halen op uw kapitaal.