Lees verder

Smarter Money

Het beheer van de geldstromen in de wereld moet heel wat slimmer worden-en voortaan is dat mogelijk.

 

Gesprekken over een slimmere wereld. Smarter money for a smarter planet.

We weten dat er in de huidige financiële crisis een enorme hoeveelheid geld domweg is verdampt — maar wát is er precies zoek? Uiteraard is dat geen papier- en muntgeld; dat vertegenwoordigt bijvoorbeeld slechts 11% van het Amerikaanse geld. De rest van het 'geld' vloeit van de rekening van onze werkgever naar onze bankrekening, naar een winkel en volgt vervolgens de toeleveringsketen van die winkel, om uiteindelijk weer op de bankrekening van een ander bedrijf terecht te komen... waar de reis opnieuw begint.

Met andere woorden: geld is gereduceerd tot nullen en enen. Het is ongrijpbaar, onzichtbaar. Het is informatie. En dat is de spil in zowel het probleem als de oplossing ervan.

De vervanging van fysiek geld door elektronisch geld — en het spectrum aan financiële innovaties dat daarmee gepaard ging — heeft zonder twijfel bijgedragen aan de groei en bloei van de wereldeconomie. Het heeft ervoor gezorgd dat meer mensen overal ter wereld tot de middenklasse gingen behoren. Maar de techniek en onze managementsystemen hebben het tempo niet kunnen bijhouden. Ze waarschuwden ons niet voor risicoconcentraties, gewaagde speculaties en te lage prijzen. De banken konden de risico's opnieuw verpakken en deze bundels verkopen, maar op het moment dat het nodig was, bleken ze niet in staat een individuele lening te taxeren om een schuld te innen.

Dezelfde digitalisering die heeft bijgedragen aan deze crisis, biedt nu ook een uitweg. De manier waarop de wereld werkt, wordt namelijk steeds intelligenter. En dat geldt ook voor onze financiële systemen. We zijn ons allemaal bewust van ontwikkelingen zoals geldautomaten, creditcards en internetbankieren. Maar de veranderingen die op een dieper niveau plaatsvinden, zijn veel ingrijpender. Door de ongekende rekenkracht en geavanceerde analysemethoden kunnen zeeën aan nullen en enen worden omgezet in inzichten. In real-time. Dit betekent dat ook onze financiële systemen veiliger, transparanter en intelligenter kunnen worden.

We zien dit al gebeuren op het niveau van nationale overheden. Het nieuwe geïntegreerde informatiesysteem voor het Tsjechische Ministerie van Financiën levert bijvoorbeeld inzichten voor het vaststellen van het monetaire beleid en voor een efficiënter beheer van de nationale begroting en de publieke middelen.

We zien dat het een groot aantal onderling verbonden instanties helpt. De Operational Riskdata eXchange Association, een consortium van 52 belangrijke financiële instanties, gebruikt geanonimiseerde gegevens om zijn statistische modellen te verbeteren, om de blootstelling aan risico's beter in cijfers uit te drukken en om zich beter te kunnen houden aan nieuwe wet- en regelgeving.

We zien dat het complete wereldmarkten verandert. Neem bijvoorbeeld de valutamarkt, de grootste markt ter wereld. Daar is het zogenoemde 'intraday settlement' risico van meer dan 2.000 miljard dollar — meer dan 50% van de valutatransacties — volledig weggewerkt.

Via organisaties als Grameen Foundation en FINO (Financial Information Network and Operations) kunnen arme mensen overal ter wereld zware tegenslagen weer te boven komen. Dankzij microfinanciering die mogelijk wordt gemaakt door nieuwe technologie, kunnen ze zonder onderpand profiteren van leningen en andere financiële diensten waarmee ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten — voor een rooskleurige toekomst voor zichzelf, hun familie en hun omgeving.

Deze veranderingen zijn natuurlijk prachtig, maar we hebben er meer nodig. Steeds meer mensen zijn overtuigd van de noodzaak van een centraal systeem dat in een vroegtijdig stadium waarschuwt als de risico's te groot worden — wellicht voortbouwend op het werk van het Internationale Monetaire Fonds en andere instanties. Zo kunnen crises in de toekomst worden voorkomen.

Uiteraard komt er bij het herstellen van vertrouwen heel wat meer kijken dan technologie. Het heeft vooral te maken met beleid en gedrag. En geen enkel systeem is ooit helemaal vrij van risico's. Maar het voordeel van slimmere financiën is duidelijk, voor overheden, bankiers, investeerders, bedrijven en bevolkingsgroepen – arm en rijk – overal ter wereld. Hun welvaart en hun welbevinden hangen nu eenmaal af van een geldsysteem dat stabiel, veilig en voor iedereen toegankelijk is.

We kunnen de wereld slimmer maken.
Think