Suoraan sivulle

Älykkäämpää vedenkäyttöä

Meidän on omaksuttava järkevämpi ajattelutapa veden suhteen riippumatta siitä, onko sitä liian paljon vai liian vähän.

Vesi on yhteistä omaisuuttamme. Meidän on jaettava sitä älykkäämmin, jotta sitä riittää tulevaisuudessa kaikille.

Maapallolla on vain rajallinen määrä vettä. Meidän on käytettävä vettä älykkäämmin, jotta sitä riittää kasvavalle väestölle.
Antureiden, älykkäiden mittareiden ja tehokkaan tietojenkäsittelyn avulla voimme analysoida jatkuvasti veden kulkua ekosysteemeistä, joista ja altaista putkia pitkin koteihimme ja saamme tietoa, jonka ansiosta voimme käyttää vettä tuhlailematta.


 

6,5 miljardia vesipisaraa ämpärissä. Vesi on kiertänyt luonnossa tuhansien vuosien ajan. Ihmisen sekaantumisella veden kiertokulkuun on useita monimutkaisia vaikutuksia. Veisihozrin kuljetus. Maanviljely: Runsas kastelu sekä lannoitus- ja torjunta-aineden valuma maatiloilta saastuttaa jokia ja pohjavettä. Energia: Voimalaitospadot häiritsevät jokien ekosysteemejä. Kotikäytto: Kaupunkialueiden vedenotto joista ja altaista muuttaa makeanverdern luonnolista virtuausta. Jätevesi: käsittelernäton jatevesi voi saastuttaa vesivarannot, mutta jäteveden puhdistus kuluttaa paljon energiaa ja lisää hiilidioksidipäästojä. Hilidioksidipäästot: Valtameret sitovat ilmakehäsa olevaa hiilidioksidia, jolloin veden happamuus kasvaa... Kalastus: Liikakalastuksen vuoksi elinträrkeät ravintovarastot voivat kulua loppuun ja vesien ekosysteemit voivat muuttua lopullisesti. Kuljetus: Laivat poistavat painolastivettä tuhansien kilometrien päassä veden ottopaikasta, jolloin uuteen ekosysteemin siirtyy mahdolisesti haitallisia lajeja.

 

Ennakoimalla voimme suojella ympäristoä. Havainnollistamis- ja ennustarnistyokalut helpottavat maailman suurten jokien kestävää hoitoa esimerkkina Brasilian paraguay- Paraná-joki.
Maataloudessa vuosittain käytetystä 2 500 biljoonasta litrasta vettä menee hukkaan arviolta 60 %.

IBM ja Nature Conservancy järjestö suunnittelevat yhdessä edistyneitä web-pohjaisia työkaluja jokialueiden hoitoon. Järjestö tekee yhdessä IBM:n tutkijoiden kanssa tietokonesimulaatioita geospatiaalisessa 3D-ympäristössä, josta käyttäjät näkevät paremmin erilaisten maankäyttö- ja vedenkäyttösuunnitelmien mahdolliset vaikutukset ekosysteemeihin ja biodiversiteettiin.


 

SmartBay Galwayssa. Galway Bayssä, Irlannissa, tietoa kerätään useasta eri lähteestä ja sitä käytetään eri teollisuudenalojen tarpeisiin. VESIVILJELY. Simpukoiden kasvattajat tarvitsevat tietoa veden suolapitoisuudesta, lämpötilasta ja laadusta, erityisesti haitallisista leväkukinnoista, jotka voivat uhata kasvatusta.KAUPALLINEN KALASTUS. Kalastusalukset ovat kiinnostuneita etenkin säätiedoista ja veden laadusta, jotta he pystyvät paikantamaan saaliit ja takaamaan turvallisuuden. RAVINTOLAT. Kalastusalukset voivat olla yhteydessä paikallisiin ravintoloihin ja kertoa niille, milloin alukset saapuvat satamaan ja mitä ne ovat saaneet saaliiksi. VAIHTOEHTOINEN ENERGIA. Energiayhtiöt ovat erityisen kiinnostuneita aaltoenergiaa koskevista tiedoista. MATKAILU. Irlannin vesiturvallisuusjärjestö voi sulkea rantoja tai varoittaa hengenpelastajia vaarallisista olosuhteista, kuten meduusoista tai voimakkaista ristiaallokoista. SATAMAPÄÄLLIKKÖ. Alueen kaupallisten satamien valvonnassa tarvitaan reaaliaikaista tietoa vuorovesistä ja virtauksista. TIEDONKERUU: Säätiedot Vesitiedot Aaltotiedot Vuorovesitiedot Virtaustiedot Merenpohjan kartoitus ja topografia.

 

IBM on avannut kaksi vesihuoltoon liittyvää Center of Excellence osaamiskeskusta. Irlannissa on kehitetty projektia, jonka nimi on SmartBay Galway. Sen avulla kerätään tasaisena virtana reaaliaikaista tietoa veden laadusta, vesiviljelystä, kemiallisista pitoisuuksista, aaltoenergiasta ja vuorovesien liikkeistä. Tietojen avulla paikalliset kalastajat pystyvät hoitamaan simpukkaviljelmiään ja rantavalvojat voivat seurata ristiaallokkoja ja meduusaparvia.

Amsterdamin keskus on keskeisessä osassa Alankomaiden valtion tulvasuojeluohjelman (US) toteuttamisessa vuonna 2015. Alankomaisten yritysten edustajat sekä koulutusvirastot ja valtion virastot osallistuvat ohjelmaan ja tekevät yhteistyötä alavien suistoalueiden tulvimisen estämiseksi.

IBM säästää yli kolme miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuodessa Pohjois-Amerikassa sijaitsevan puolijohdetehtaan kattavan vesihuoltoratkaisun ansiosta.

 

Älykkäämpää energianhallintaa ja vesihuoltoa


IBM tekee yhteistyötä paikallisten valtion virastojen sekä maanviljelijöiden ja karjankasvattajien kanssa Paraguay-Paraná-joen alueella, jossa São Paulo sijaitsee, niiden tekijöiden selvittämiseksi, jotka vaikuttavat vesijärjestelmän laadun ja käytettävyyden turvaamiseen.

Maltalla (PDF, 401KB) rakennetaan älykästä energiaverkkoa, joka yhdistää sähkö- ja vesijärjestelmät. Järjestelmä havaitsee vuodot, mahdollistaa muuttuvan hinnoittelun ja antaa kuluttajille mahdollisuuden ennakoida omaa energiankulustustaan. Tavoitteena on, että tämä saarivaltio voi korvata fossiiliset polttoaineet kestävämmillä energialähteillä.