Suoraan sivulle

Älykäs liikenne

Miten pääsemme paikasta A paikkaan B

 

Keskustelua älykkäämmästä maailmasta. Älykkään liikenteen aikakaudella auto neuvoo ajajaansa ja ruuhkat voidaan välttää ennakolta.

Moni työmatkalainen harmittelee aamu- ja iltaruuhkassa tukkoista liikennettä. Autoilijoiden mielestä heidän matkaansa hankaloitetaan tahallisesti. Kevyen liikenteen näkökulmasta autojen melu ja pakokaasut valtaavat alati laajemman osan julkisesta tilasta. Joukkoliikenteen käyttäjistä tuntuu, että julkisen liikenteen sujuvuudesta huolehditaan kyllä juhlapuheissa, vaan ei käytännössä. Ja he kaikki ovat oikeassa.

Liikenne on väistämättä muutosten edessä. Kaupunkien liikenneinfrastruktuuri on kapasiteettinsa äärirajoilla, eikä kestä enää kovin pitkään liikenteen nykyistä kasvuvauhtia. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun sisääntuloväylillä ruuhkien ennakoidaan muuttuvan pysyviksi vuoteen 2017 mennessä ja matkaan kuluvan ajan pahimmillaan jopa moninkertaistuvan. Ongelma on kärjistynein pääkaupunkiseudulla, mutta ongelmat koskevat eriasteisina koko maata. Ruuhkissa tuhlaantuvan ajan lisäksi aivan oma lukunsa ovat ympäristöhaitat. Ilmastonmuutos voi toistaiseksi tuntua etäiseltä, mutta pienhiukkasten aiheuttamat haitat koskevat jokaista jo nyt.

Liikenteen kasvun pysähtyminen on tilapäistä ja kasvu tulee jatkumaan. Nykyiset keinot lisätä turvallisuutta ja vähentää päästöjä sekä liikenneruuhkia eivät ole riittävät. Tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja.

Älykkäällä liikenteellä tarkoitetaan liikennejärjestelmän kokonaisvaltaista hallintaa sekä ohjaamista tieto- ja viestintätekniikan avulla. Yksinkertainen esimerkki on tienvarsille pystytettävä informaatiotaulujen verkosto, jolla näytetään reaaliaikaista tietoa liikennetilanteesta ja joka auttaa ihmisiä tekemään parempia reittivalintoja. Mutta nykyteknologian avulla meidän ei tarvitse tyytyä ainoastaan raportoimaan kulloinkin vallitsevaa tilannetta: matemaattisten mallien avulla liikennevirrasta voidaan ennustaa, missä ruuhkat ovat esimerkiksi kolmen vartin kuluttua.

Toinen esimerkki älykkäästä liikenteestä on joustavat bussilinjat, joilla ei ole kiinteätä reittiä, vaan jotka paikantavat kyytiin haluavat matkustajat mobiililaitteilla tehtävien tilauksien perusteella ja optimoivat reittinsä ajon aikana.

Kolmas esimerkki älykkäästä liikenteestä on yhteisöpalvelujen tuominen liikenteeseen: samaa reittiä päivittäin käyttävät voisivat muodostaa mobiililaitteidensa avulla yhteisön, joka jakaa jäsenilleen tietoa poikkeustilanteista, ruuhkista, keliolosuhteista ynnä muusta.

Liikenne on vuorovaikutteinen järjestelmä, jonka ohjaamiseen informaatioteknologia soveltuu erinomaisesti. Yksittäisen liikkujan näkökulmasta asiat saattavat vaikuttaa yksinkertaisilta, mutta kokonaisuutena liikenne on monimutkainen ja vaikeasti hallittava kokonaisuus. Esimerkiksi liikennevalojen rytmitys voi näyttää yksittäisen autoilijan näkökulmasta tahalliselta hidasteelta, mutta liikennevalojen on palveltava samaan aikaan kymmeniä tuhansia eri kohteisiin suuntaavia ajoneuvoja. Liikenteen suunnittelu onkin nähtävä hallittuna tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen kokonaisuutena.

Kuvaava esimerkki liikennejärjestelmän monimutkaisuudesta on tuore tutkimustulos, jonka mukaan tiettyjen katujen sulkeminen saattaa itse asiassa nopeuttaa liikennettä. Väite kuulostaa järjettömältä, mutta se pitää paikkansa, sillä etsiessään nopeampaa oiko- tai kiertoreittiä ilman kokonaiskuvaa yksittäinen autoilija saattaa hidastaa kaikkien matkantekoa, myös omaansa.

IBM on maailman johtavia yrityksiä älykkään liikenteen kehittämisessä. IBM:n teknologiaan perustuvia älykkään liikenteen hankkeita on toteutettu ja toteutetaan parhaillaan eri puolilla maailmaa. Eräs menestyksekkäimmistä esimerkeistä löytyy naapurimaastamme Ruotsista. Tukholmaan rakennettiin liikennevirtoihin mukautuva älykäs tietullijärjestelmä, joka vähensi ruuhkissa istumista 25 prosenttilla ja pudotti liikenteen päästöjä 12 prosenttia. Samankaltaisen järjestelmän tarpeellisuudesta keskustellaan parhaillaan Helsingissä.

Yksittäisten teknisten parannusten sijaan oleellista on tarkastella liikennettä kokonaisena järjestelmänä. Tavoitteena tulee olla yhteentoimiva kaupallisten ja ei-kaupallisten palvelujen kokonaisuus, joka tarjoaa tarkkaa ja reaaliaikaista liikennetietoa sekä -ohjausta kaikille liikkujille. Kokonaisuus, joka nopeuttaa ja turvaa kaikkien matkantekoa. Älykkäässä liikenneverkossa kaikki kokonaisuuden osat – ajoneuvot, kadut, sillat, risteykset, opasteet, liikennevalot ja tietullit – ovat kaikki linkittyneinä toisiinsa osana dynaamista ja turvallista järjestelmää.

Älykäs liikenneverkko helpottaa ihmisten liikkumista, tehostaa kaupunkisuunnittelua, kasvattaa tuottavuutta ja parantaa ihmisten elämänlaatua.
Think