Suoraan sivulle

Hanki kilpailuetu Smarter Analytics -ratkaisuilla

Nykyajan kiivastahtisilla markkinoilla päätöksiä on tehtävä nopeammin kuin koskaan aiemmin. Lisäksi päätösten on perustuttava tosiseikkoihin. Usein tosiseikat kuitenkin kätkeytyvät yrityksen käytettävissä oleviin liiketoiminnan tietoihin ja suuriin tietovarantoihin, jotka ovat laajoja ja monimutkaisia. Miten tämä voidaan muuttaa liiketoimintamahdollisuudeksi? Miten käsitellään massiivisia määriä tietoja, joita tulee nopeasti erilaisista rakenteisista ja ei-rakenteisista lähteistä, kuten tuoteseurantajärjestelmistä ja sosiaalisesta mediasta ja videosyötteistä sekä kuvista? Kuten New York Timesissa äskettäin julkaistussa artikkelissa todettiin, kyse ei ole vain suurista tietovarannoista vaan suurten mallien havaitsemisesta suurten tietovarastojen avulla. Mutta miten ne havaitaan? Entä miten niitä käytetään, kun ne on havaittu? Tämä onkin tärkeintä.

 


 

Oivalluksista tuloksiin


Älykkäämpi analytiikka on IBM:n kokonaisvaltainen liiketoiminnan analytiikan lähestymistapa, joka muuntaa tiedot oivalluksiksi ja paljastaa tiedoista oikeat mallit, jotta voit tehdä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Eri toimialojen johtavat yritykset hyödyntävät analytiikan avulla hankkimiaan oivalluksia ja tehostavat merkittävästi esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä, asiakaspysyvyyttä, toiminnan tehokkuutta ja talousprosesseja sekä lainsäädännön mukaisuuden, riskien ja väärinkäytön hallintaa.

Hyödyntämällä oivalluksia organisaation kaikissa toiminnoissa saat selkeän käsityksen yrityksen eri liiketoiminta-alueista: asiakkaista, kilpailusta ja markkinoista. Smarter Analytics -ratkaisu auttaa pitämään yrityksen tulevaisuudessa kilpailijoiden edellä antamalla kyvyn ennustaa suuntauksia ennen niiden ilmenemistä.

 


 

Realisoi analytiikkasijoituksen tuotto


Analytiikan hyödyntäminen voi vaikuttaa suuresti yrityksen tulokseen. Nucleus Research -tutkimusyrityksen äskettäin julkaiseman raportin mukaan yritykset saavat jokaiselle analytiikkaan sijoittamalleen dollarille 10,66 dollarin tuoton. Mitä enemmän yritys hyödyntää analytiikkaa, sitä suuremman tuoton se saa.

IBM:n ja MIT Sloan Management Review'n tutkimuksen mukaan (US) analytiikaa täysin hyödyntävien ja muiden yritysten välinen suorituskykykuilu kasvaa joka vuosi. Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnan olennaisena osana voi tuottaa merkittävän kilpailuedun.

 


 

9 000  	asiantuntijaa

IBM:llä on yli 9 000 kokenutta strategian, analyytiikan ja tekniikan asiantuntijaa ja konsulttia

IBM tarjoaa hyviksi todettuja ratkaisuja eri toimialoille ja käyttökohteisiin

IBM Institute of Business Value -instituutti tarjoaa johtavaa ajattelua ja käytännön oivalluksia

Gartner

IBM sijoittui johtajien neljännekseen Gartnerin Magic Quadrant -tutkimuksessa, joka koski kansainvälisiä Business Intelligence -palvelujen ja suorituskyvyn hallintapalvelujen tarjoajia

Älykkään tila

Tutki, mitä hyötyjä edistykselliset, analyyttiset yritykset saavat.


Asiakkaiden menestystarinoita

IBM Smarter Analytics -ratkaisu auttaa yrityksiä saavuttamaan kilpailuedun.


Kasvava kuilu

Parasta analytiikkaa hyödyntävät yritykset voittavat.


Suurten tietovarantojen suuret tuotot

Tutustu Nucleus Research -tutkimusyrityksen raporttiin, jossa todetaan, miten suurten tietovarantojen toimintoihin sijoittamalla voidaan saada suuri tuotto.


Voittoa pienille ja keskisuurille yrityksille

Analytiikkaan sijoittavat pienet ja keskisuuret yritykset voivat parantaa päätöksentekoaan ja voittojaan.


Rahoitusvaihtoehdot

Hyödynnä suuria tietovarantoja sijoittamatta suuria varoja