Til hovedindhold

Intelligent vandforsyning

Nogle har for meget og andre for lidt.
Under alle omstændigheder har vi brug for en mere intelligent forvaltning af vores vandressourcer.

Ingen har eneret på verdens vandressourcer. For at alle kan få vand i fremtiden er vi nødt til at dele vandressourcerne på en mere intelligent måde.

Jordens vandressourcer er begrænsede. Derfor har vi ikke noget andet valg end at bruge det, vi har, på en mere intelligent måde, så hele befolkningen kan få del i det.
Ved at forbinde sensorer, intelligente målere og deep computing kan vi konstant analysere vandcyklussen via økosystemer, floder og reservoirer til rørledningerne i vores bolig og få informationer, der kan hjælpe os med at undgå spild.

IBM har åbnet to topforskningscentre inden for vandforsyning. Centret i Irland har udviklet et projekt kaldet SmartBay Galway. Det indsamler en lind strøm af realtidsdata om vandkvalitet, akvakultur, kemikalieindhold, bølgeenergi og tidevandsbevægelser, der hjælper de lokale fiskere med at håndtere skaldyrsafgrøder, og strandpatruljer holder øje med tværstrømme og vandmænd.

Centret i Amsterdam vil få en væsentlig rolle i forbindelse med den hollandske regerings vandinnovationsprogram for 2015 (US) med sikkerhedsforanstaltninger mod oversvømmelser. I henhold til dette program samarbejder deltagere fra hollandske virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt regeringen på at forebygge oversvømmelser i lavtliggende deltaområder.

Og IBM sparer mere end USD 3 millioner om året på en nordamerikansk halvlederfabrik gennem omfattende vandstyring.


Rotterdam og IBM udvikler den første intelligente deltaby.

Rotterdam i Holland vil reducere klimapåvirkningen og forbedre byens håndtering af vand gennem avancerede analyser af data.

På IBMs SmarterCities konference i juni 2009 i Berlin offentliggjorde Rotterdam, som med den største havn i Europa er et afgørende lokomotiv i den hollandske økonomi, samarbejdet med IBM om design og test af et overvågnings- og varslingssystem til intelligent forvaltning af vand og energi. Systemet er enkelt at styre ved hjælp af et intuitivt "instrumentbræt", og det indsamler og analyserer realtidsdata om blandt andet floder, havet og vejret og skaber dermed verdens første intelligente deltaby (en deltaby er en by, der ligger på et floddelta og derved er særlig sårbar over for ændringer i vandstanden).

Gennem samarbejdet med IBM ønsker Rotterdam at etablere den første intelligente deltaby (Smart Delta City)i verden. Byen vil udnytte opsamling af data til at styre den infrastruktur og drift, der har relation til klimaforandringernes effekt på et komplekst vandsystem i konstant forandring. Systemets informationsportal gør det muligt for embedsmænd og andre at reagere hurtigt og effektivt på f.eks. risiko for oversvømmelse og tørke, manglende sikkerhed og tilgængelighed samt ændringer i vandforholdene, som kan skade fisk og andet liv i havet.

"Vi har forpligtet os til senest i 2025 at have reduceret CO2-udledningen med 50 procent og være nået frem til en situation, hvor vi har tilpasset os klimaet, samtidig med at vi har styrket området økonomisk", siger Paula Verhoeven, Rotterdam Climate Office Director. "Vi har derfor valgt en holistisk tilgang til klimaforandringer og vandforvaltning, hvor vi har taget økonomiske og pladsmæssige planlægningsfaktorer med ind i beslutningsprocessen. Samspillet er vigtigt, når vi skal udvikle Rotterdam, så den bliver en intelligent deltaby".

IBM har til hensigt at udnytte sin forskningsekspertise i samarbejdet og involvere forskere inden for en bred vifte af områder, f.eks. styring af CO2 i logistikprocesser.

Sammen med førende personer fra den akademiske verden, industrien og det offentlige har IBM i de seneste to år været involveret i projekter verden over med det formål at identificere de aktuelle og fremtidige konsekvenser, såfremt der sker ændringer hvad angår tilgængeligheden, kvaliteten og mængden af vand. I februar 2008 etablerede IBM Global Center of Excellence for Water Management i Holland.

"De regeringer og virksomheder, som ikke er opmærksomme på, hvordan klimaforandringerne vil komme til at påvirke dem, kommer i stigende grad til at mærke det konkurrencemæssigt", siger Sharon Nunes, Vice President, Big Green Innovations, IBM. "Inden for de kommende år vil de forretningsmæssige konsekvenser af for meget eller for lidt vand være ødelæggende i mange dele af verden. Smart Delta City-initiativet fokuserer på behovet for at tænke og handle på nye måder, så vi kan gøre vores systemer mere effektive, produktive og fleksible".

 


6,5 mia. dråber i spanden. Den hydrologiske cyklus har flyttet vandet rundt i verden gennem mange tusind år. Men menneskets stigende interaktion med denne cyklus har gjort det andnu mere komplekst og skabt flere følgevirkninger. LANDBRUG: Afledning af vedholden vandig samt anvendelsen af gødning og pesticider fra gårdene forurener floder og grundvand. ENERGI: Hydroelektriske spærredæmninger afbryder flodemes. SPILDEVAND: Ubehandlet spildevant kan inficere vandforsyninger, men rensningen af spildevand kræver meget energi og øger udledningen af kulstof. PRIVAT BRUG: Byernes anvendelse af vand fra reservoirer og floder ændrer ferskvandets naturlige strømninger. UDVINDING: Når man fjerner grundvandet i kystområder, falder vandtrykket i undergrunden, så der kan løbe saltvand ind, og det blander sig med ferskvandsreserveme. KULSTOFEMISSIONER: Carbondioxid i atmosfæren udskilles af havene, så vandets syreindhold ø ges. FISKNING: Overfliskning kan tømme væsentlige fødevareforsyninger og påføre uoprettelige ændringer i vandets økosystemer. SHIPPING: Skibene udleder ballastvand tusindvis af sømil fra det sted, hvor det blev opsamlet, hvilket medfører potentielle skadelige arter i nye økosystemer.

6,5 mia. dråber i spanden. Den hydrologiske cyklus har flyttet vandet rundt i verden gennem mange tusind år. Men menneskets stigende interaktion med denne cyklus har gjort det andnu mere komplekst og skabt flere følgevirkninger. LANDBRUG: Afledning af vedholden vandig samt anvendelsen af gødning og pesticider fra gårdene forurener floder og grundvand. ENERGI: Hydroelektriske spærredæmninger afbryder flodemes. SPILDEVAND: Ubehandlet spildevant kan inficere vandforsyninger, men rensningen af spildevand kræver meget energi og øger udledningen af kulstof. PRIVAT BRUG: Byernes anvendelse af vand fra reservoirer og floder ændrer ferskvandets naturlige strømninger. UDVINDING: Når man fjerner grundvandet i kystområder, falder vandtrykket i undergrunden, så der kan løbe saltvand ind, og det blander sig med ferskvandsreserveme. KULSTOFEMISSIONER: Carbondioxid i atmosfæren udskilles af havene, så vandets syreindhold ø ges. FISKNING: Overfliskning kan tømme væsentlige fødevareforsyninger og påføre uoprettelige ændringer i vandets økosystemer. SHIPPING: Skibene udleder ballastvand tusindvis af sømil fra det sted, hvor det blev opsamlet, hvilket medfører potentielle skadelige arter i nye økosystemer.


Bedre beskyttelse gennem forudsigelser. Visuallserings-og prognoseværktøjer letter en bæredygtig forvaltning af verdens store floder, såsom Paraguay-Paraná flodsystemet I Brasilien. Sydamerika. Stort bassin: Amazon. Areal: 7212185km2.

Bedre beskyttelse gennem forudsigelser. Visuallserings-og prognoseværktøjer letter en bæredygtig forvaltning af verdens store floder, såsom Paraguay-Paraná flodsystemet I Brasilien. Sydamerika. Stort bassin: Amazon. Areal: 7212185km2.

Landbruget spilder samlet set hvert år omkring 60% af de 2.500 trillioner liter, der anvendes.

Landbruget spilder samlet set hvert år omkring 60% af de 2.500 trillioner liter, der anvendes.

IBM og Nature Conservancy udvikler avancerede internetbaserede værktøjer til forvaltning af flodbassiner. I samarbejde med forskere fra IBM kører de computersimulationer i et geospatialt 3D-miljø for at hjælpe brugerne med at se de potentielle påvirkninger af forskellige politiske løsninger til anvendelse af land og vand på økosystemer og biodiversiteten.


Intelligent strøm- og vandstyring


IBM arbejder sammen med lokale myndigheder, dambrugere og ranchejere i Paraguay-Paraná River-bassinet, hvor São Paulo ligger, for at forstå de faktorer, der kan hjælpe med at beskytte vandsystemets kvalitet og tilgængelighed.

Malta (PDF, 404KB) bygger et intelligent net, som forbinder energi- og vandsystemer, og som registrerer lækager, der giver mulighed for variabel prisfastsættelse samt større valgfrihed for forbrugerne. Landet vil ultimativt blive i stand til at erstatte fossile brændstoffer med bæredygtige energikilder.

SmartBay Galway I Galway Bay, Irland, indsamles der data fra mange forskellige kilder, som anvendes til at informere en lang række sektorer. AKVAKULTUR Dambrugere, der dyrker skaldyr, har brug for informationer om saltholdighed, temperatur og vandkvalitet, specielt skadelige alger, der kan true afgrøderne. KOMMERCIELT FISKERI Fiskerne er mest interesseret i data om vejr og vandkvalitet for bedre at kunne lokalisere fangsterne og opnå større sikkerhed. RESTAURANTER Fiskerbådene kan kommunikere med de lokale restauranter for at informere dem om, hvornår de lægger til kaj, og hvad fangsten indeholder. ALTERNATIV ENERGI Energiselskaberne er særligt interesserede i data om potentiel energi i bølger. TURISME Irish Water Safety Association kan lukke strande og advare livredderne om farlige vandforhold, såsom vandmænd eller tværstrømme. HAVNEFOGED At styre de industrielle shippinghavne i bugten kræver information om højvande og strømhastigheder i realtid. SmartBuoy DATAINDSAMLING Data om vejr Data om vand Data om bølger Data om tidevand Data om strøm Kortlægning og topografi af havbunden.

SmartBay Galway I Galway Bay, Irland, indsamles der data fra mange forskellige kilder, som anvendes til at informere en lang række sektorer. AKVAKULTUR Dambrugere, der dyrker skaldyr, har brug for informationer om saltholdighed, temperatur og vandkvalitet, specielt skadelige alger, der kan true afgrøderne. KOMMERCIELT FISKERI Fiskerne er mest interesseret i data om vejr og vandkvalitet for bedre at kunne lokalisere fangsterne og opnå større sikkerhed. RESTAURANTER Fiskerbådene kan kommunikere med de lokale restauranter for at informere dem om, hvornår de lægger til kaj, og hvad fangsten indeholder. ALTERNATIV ENERGI Energiselskaberne er særligt interesserede i data om potentiel energi i bølger. TURISME Irish Water Safety Association kan lukke strande og advare livredderne om farlige vandforhold, såsom vandmænd eller tværstrømme. HAVNEFOGED At styre de industrielle shippinghavne i bugten kræver information om højvande og strømhastigheder i realtid. SmartBuoy DATAINDSAMLING Data om vejr Data om vand Data om bølger Data om tidevand Data om strøm Kortlægning og topografi af havbunden.