Til hovedindhold

Intelligent trafik

Med intelligente trafiksystemer kommer
vi fra punkt A i dag til punkt B i morgen.

I fremtidens byer er der vognparker med mindre busser, som ændrer deres rute under kørslen for at køre den vej, hvor der er størst behov for dem, mens de større busser kører på veje med høj efterspørgsel i spidsbelastningsperioderne. Alt integreres i et system, der dynamisk sporer og tilpasser alle bevægelser for at imødekomme brugernes skiftende behov.

I fremtidens byer er der vognparker med mindre busser, som ændrer deres rute under kørslen for at køre den vej, hvor der er størst behov for dem, mens de større busser kører på veje med høj efterspørgsel i spidsbelastningsperioderne. Alt integreres i et system, der dynamisk sporer og tilpasser alle bevægelser for at imødekomme brugernes skiftende behov.

Trafikkøer koster hvert år mange milliarder for landenes økonomier. Men i stedet for at bygge nye veje ligger løsningen i anvendelsen af nye metoder.


Når en økonomi vokser, stiger trafikken eksponentielt. Intelligente biler og nye veje er dog kun en del af løsningen. I fremtiden skal trafikkøer begrænses på intelligente måder, så biler og veje virkelig interagerer.

I fremtiden kan systemerne ikke blot overvåge forholdene. De kan forudse dem.


 

Ingen kan lide trafikkøer

Hvert år spildes der brændstof svarende til 58 supertankere i trafikkøer. Hvad kan du gøre? Opbygge en mere intelligent verden.


 

Trafiksystemer er en del af et større system

Når vi skal finde nye måder til at komme fra punkt A til punkt B, er vi nødt til at anvende ny teknologi og nye politikker i stedet for gamle formodninger og vaner. Det betyder, at chaufførerne skal have større erfaring og ikke blot vide, hvor og hvornår de skal køre. Det kan medføre fremskridt med hensyn til bilerne, vi kører i, vejene, vi kører på, og den offentlige transport vi kunne benytte i stedet for. Eksempel:

Cities around the world are building smarter transportaion systems, reducing traffic congestion in the process.

Stockholm har indført et intelligent trafiksystem (US) for at begrænse trafikken med 20% og emissionerne med 12% samt øge anvendelsen af offentlig transport på en bemærkelsesværdig måde.

Cities around the world are building smarter transportaion systems, reducing traffic congestion in the process.

En ny undersøgelse af pendlere har vist (US), at problemer med trafikal overbelastning var skyld i for lidt søvn, tabte arbejdstimer og mange havarier. I nogle byer sagde næsten halvdelen af de adspurgte, at trafikken øgede deres stressniveau.

Traffic congestion was a topic of a recent IBM Global Innovation Outlook conference.

Trafik (PDF, 5.6MB) var et af emnerne på IBM's Global Innovation Outlook-konference med deltagelse af nogle af verdens mest intelligente mennesker, som fik stillet spørgsmålet: Hvordan forbedrer vi vores biler, veje og den offentlige transport, og hvordan skal vi sende varer?


 

I Brisbane fjerner smart trafik 4 dages kø-kørsel

13 minutters trafikprop på vej til og fra arbejde er ikke blot et irritationsmoment og en tidsrøver - det giver også større risiko for uheld på vejene. I Australien har IBM vist, at intelligente betalingsløsninger giver mere sikre veje og et bedre trafikflow , der kan sparer pendlerne fire dage om året. Tid der ellers ville være blevet brugt i køen til betalingsanlægget. Den nye teknologi gør ”free flow tolling” muligt, hvor bilister kan betale afgift uden at behøve at stoppe ved en bom. Systemet består af to dele – identifikation og betaling. Ved betalingsanlægget bliver den enkelte bil identificeret via en sender i bilen eller ved hjælp af kameraer. Informationerne herfra sendes derpå til en Optical Character Reconition-løsning (OCR), der identificerer bilen. Den anden del af systemet kaldes Identification, Rating og Interoperability Services (IRIS) og håndterer selve betalingen. Samspillet mellem disse to systemer giver en kontaktfri registrering , der betyder et bedre flow, mindre frustration og bedre udnyttelse af tiden. Men den nye løsninger giver også helt nye muligheder for at minimere myldretiden ved at belønne bilister, der ikke kører i de spidsbelastede timer. Betalingsafgiften skal ikke kun være afhængig af tid og sted, men også indberegne bilens grønne profil. Med disse informationer bliver det lettere at regulere trafikken og afvikle den på den optimale måde.

Læs mere om erfaringerne fra Brisbane i Australien her (US).


 

IBM-værktøj forudser trafikken og sikrer bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur

De trafikale problemer i Danmark kan ikke alene løses ved at udvide veje eller bygge broer. Et transportsystem består af mange dele, der hænger indbyrdes sammen, og derfor skal det også styres og reguleres som et sammenhængende system, hvis man for alvor skal få bugt med trængselsproblemer i trafikken. Derfor har IBM udviklet Traffic Predicition Tool, som er et intelligent trafiksystem, der kan forbinde transportsystemer på kryds og tværs. Systemet er udviklet af IBMs Watson Research Laboratories og kan på baggrund af trafik-flowet og hastigheden på vejene med stor nøjagtighed forudse trafikken i intervaller på 10, 15, 30, 45 eller 60 min. Systemet bygger på adaptive statistiske teknikker, hvor veje, broer, vejkryds, vejskilte og signaler alt sammen blive forbundet, hvilke giver mulighed for at styre trafikken på en langt mere intelligent måde. Det giver et overblik over alle pendlere ligegyldig om de rejser med bil, tog eller bus. Med et intelligent trafiksystem kan den eksisterende infrastruktur blive bedre udnyttet, hvilke igen betyder, at billisternes rejsetid bliver reduceret. Systemerne kan også reducere antallet af trafikpropper, sænke brændstofforbruget og reducere CO2-udledningen. Systemet bliver testet i Singapore, hvor man arbejder henimod at kunne forudse trafikken en time frem.

Læs mere her (US).


 

IBMs analyseværktøj forudser trafikmønstre i Stockholm

IBM driver sammen med den svenske Kungliga Tekniska Högskolan et forskningsprojekt, hvor formålet er at forbedre trafiksituationen i Stockholm. Ved at indsamle informationer fra forskellige kilder som f.eks. GPS’er i taxier og lastbiler og sammenholde dem med informationer om vejret, uheld og andre hændelser i trafikken, er det muligt at få et billede af trafiksituationen Stockholm i realtid. Løsningen bygger på et analyseværktøj fra IBM, som kan integrere og organisere store mængder data. På baggrund af informationsmængden er det muligt at forudse kødannelser og anbefale alternative ruter eller transportformer, da systemet kan beregne, hvor lang tid det vil tage på et givet tidspunkt at tilbagelægge en strækning. Målet med projektet er at få mere effektiv trafik, der samtidig også er mere miljøvenlig. Hør og se mere her (link ligger udenfor ibm.com).


 

Singapore satser på et smartere offentlig transport

Når fremtidens smarte transportsystem skal planlægges, er den offentlige transport en vigtig brik. I Singapore rejser næsten 3 mio. passagerer hver dag med toget og 1.6 mio. med bussen. Over de næste 10 år forventes indbyggertallet i Singapore at stige med 50 pct., og det stiller store krav til de infrastrukturløsninger, der bliver valgt. Singapores Land Transport Authority (LTA) har derfor valgt at indgå et samarbejde med IBM for at kunne udvikle et fleksibelt og effektivt betalingssystem. Symphony for e-Payment (SeP) er en mikrobetalingsplatform, der gør det nemt at bruge mange forskellige kort til at betale for offentlig transport såvel som andre mindre betalinger såsom parkering. Undersøgelser har vist, at det ikke kun er tidstabeller og ruter, der er vigtige for at få folk til at benytte offentlige transportmuligheder, det spiller også ind, hvor let det er at betale. Symphony for e-Payment har givet 80 pct. reduktion i mistet omsætning pga. ”tabte transaktioner”, to pct. reduktion i udgifterne til betalingssystemet og sidst men ikke mindst en fordobling af systemets kapacitet til det nuværende niveau på 20 mio. transaktioner. Det nye system gør det også muligt at få et overblik over alle passager og deres ruter, så man kan analysere trafikflowet over tid og derved forbedre det. Læs mere om Singapores løsning her.


 

Hollands jernbaner opnår besparelser

Hollands jernbaner opnår besparelser på 20 millioner euro om året med ILOG-optimeringsteknologi.


 

Intelligente veje

Integreret intelligens, analyser og optimering ændrer den gode gamle transportbranche.