Til hovedindhold

Smarter Care

For at kunne opbygge et mere intelligent system,
skal løsningerne inden for sundhedsvæsenet være mere teknisk avancerede, integrerede og intelligente.

 

Smarter Care – Fremtidens sundhedsvæsen er digitalt

Sundhedsvæsenet i Danmark står i de kommende år over for en række betydelige udfordringer. Kvaliteten skal højnes, så patienterne oplever, at de er i centrum, og samtidigt er sundhedssystemet blevet dyrere at drive, blandt andet på grund af en højere levealder med flere livsstilssygdomme.

Intelligent anvendelse af IT i sundhedssystemet spiller en helt central rolle for, om vi som samfund kan løse udfordringerne. Smarter Care handler om at placere patienten i centrum og bruge den nyeste teknologi.

På et digitalt hospital vil patienterne opleve, at alle lige fra sygeplejersker og hospitalslæger over fysioterapeuter og laboranter til praktiserende læger og speciallæger er opdaterede om behandlingsforløb og situation. Det betyder også, at den enkelte patient vil blive mere inddraget i, og skal tage mere ansvar for, sit eget helbred og behandling.

Vores erfaringer viser, at inddrager man patienter blandt andet ved hjælp af teknologi, øges patientens medansvar for egen pleje og behandling. Ja, det styrker ligefrem kvaliteten og effektiviteten.

Vi skal udvikle nye måder at drive sundhedssystemet på. IT skal understøtte og forbedre sundhedssystemets arbejdsprocesser og samtidigt effektivt binde sundhedsvæsenet sammen i kraft af fokus på sikkerhed, mobilitet og udveksling af information imellem alle relevante parter. Bruger man IT, vil man dermed også udnytte specialisternes tid bedre og aflaste dem for administrative rutineopgaver.

Det digitale hospital vil både skabe økonomisk og menneskelig værdi. Informationer vil være tilgængelige såvel synkront som asynkront og uanset fysiske afstande. Det er vigtigt at satse målrettet på forebyggelse og efterbehandling, udvikling af ny og bedre dokumentation af den udførte behandling, inddragelse af patienten og tværgående samarbejde mellem sektorer.

Fremtidens sundhedsvæsen skal sikre optimale samarbejdsmuligheder på tværs af systemer og skal ses som et redskab til at øge kvaliteten og produktiviteten, og man vil skabe et bedre samarbejde internt i sundhedsvæsenet.
Think