Přeskočit na hlavní obsah

Města s nejvyšší kvalitou života na světě v roce 2008: 1. Vancouver, Kanada 2.	Melbourne, Austrálie 3. Vídeň, Rakousko 4. Perth, Austrálie 5. Toronto, Kanada 6. Helsinky, Finsko 7. Adelaide, Austrálie, Calgary, Kanada 9. Ženeva, Švýcarsko, Sydney, Austrálie, Curych, Švýcarsko. Podle pěti široce definovaných kategorií: stabilita, zdravotní péče, kultura, životní prostředí, vzdělání a infrastruktura. economist.com, 28. dubna 2008

Udržitelná města

Indie potřebuje trvale udržitelná města

Z venkova do měst odejde žít každou minutu 30 Indů. To je prognóza příštích 20 let. Indie bude potřebovat přibližně 500 nových měst. Jestli někdy bylo nutné zaměřit se na chytrý růst aglomerací, pak je to právě teď.

Rychlý růst počtu obyvatel klade stále větší požadavky na infrastrukturu měst. Ta zajišťuje takové životně důležité služby, jako je doprava, zdravotní péče, vzdělání a bezpečnost veřejnosti. Už tak složitou problematiku umocňují požadavky veřejnosti na kvalitnější vzdělávání, zelenější programy, přístupnou státní správu, cenově dostupné bydlení a na širší možnosti pro seniory.

Výměna stávající městské infrastruktury je často nereálná. Stojí příliš času i peněz. Avšak díky posledním pokrokům v oblasti techniky ji můžeme učinit inteligentnější. Lze využít digitalizaci a propojování našich systémů tak, aby mohly načítat, analyzovat a integrovat data a inteligentně reagovat na nové požadavky. Stručně řečeno, můžeme je zmodernizovat tak, aby byly chytřejší a efektivnější.


 

Naše planeta se stává chytřejší, město po městu: Dubuque, Bordeaux, Taipei a další
Města se stávají chytřejšími díky lepší výuce, bezpečnosti, dopravě a pod.


 

Poskytnutí infrastruktury pro města - podpořené nástroji, vzájemně propojené a inteligentní - neznamená jen překonání dnešních problémů, které je třeba ve městech řešit. Znamená to uvědomit si, že řada otázek, které řešíme při budování chytřejší planety, se točí kolem vytváření trvale udržitelných měst.

Města symbolizují a soustřeďují celou řadu aspektů budování chytřejší planety: chytřejší vzdělávání, chytřejší zdravotní péči, chytřejší využití vodních a energetických zdrojů, chytřejší udržování veřejné bezpečnosti, chytřejší dopravu a chytřejší samosprávu... a to výčet zdaleka není úplný.

Nová zpráva "A Vision of Smarter Cities - Vize chytřejších měst" od institutu IBM Institute for Business Value deklaruje, že města musejí využívat nové technologie a přetvořit své systémy tak, aby optimálně využívala omezené zdroje. Otázka trvalé udržitelnosti pro města i celou planetu stále nabývá na důležitosti, a tak otázkou není, zda to města udělají; otázkou je: Která to udělají jako první? A kdo v tom uspěje nejlépe?

„19. století bylo stoletím říší, 20. století bylo stoletím národních států. 21. století bude stoletím měst.“, Wellington E. Webb, Bývalý starosta Denveru, Colorado, USA

 

This video shows how cities are getting smarter--using instumented, interconnected and intelligent systems to grow more sustainably. Smarter cities are sustainable cities.

Celosvětové chytré nápady

Nyní žije více lidí ve městech než mimo ně. Není divu, že města jsou stále chytřejší.

 


 

Inovativní města 

Chytřejší doprava
Některá města začínají tím, že reformují své dopravní systémy. Stockholm, Dublin (US), Singapore (US) and Brisbane (US) spolupracují se společností IBM na vývoji chytrých systémů od prognostických nástrojů, přes chytré karty až po vybírání poplatku. Cílem je snížit dopravní zácpy, hustotu dopravy a znečištění životního prostředí.

Chytřejší policie a reakce na nouzové situace
New York (2:01 min), Syracuse (EN) (PDF, 181KB), Santa Barbara (US) a St. Louis (US) využívají analýzu dat a bezdrátové či kamerové sledovací systémy pro posílení boje proti zločinnosti a koordinaci útvarů pro krizové situace.

Do roku 2050 bude 70 procent lidí bydlet v městech. V té době bude na světě dvacet sedm ''megaměst'' s deseti milióny obyvateli. V současné době jich je osmnáct.

Vítejte v chytřejším městě
Není to vize zítřků, ale vize dneška. Souhrn chytrých nápadů z celého světa soustředěných do jednoho místa.

Chytřejší hospodaření s energií a vodou
Společnost IBM spolupracuje s místními samosprávnými orgány, farmáři a rančery v údolí řeky Paraná (link směřuje mimo stránky ibm.com), na zkoumání faktorů, které mohou pomoci chránit kvalitu a dostupnost vody.

Malta (US) buduje chytrou inženýrskou síť, která spojuje elektrické a vodovodní systémy a umí zaznamenat úniky, variabilně stanovit ceny a poskytnout spotřebitelům větší kontrolu. V konečném výsledku síť umožní ostrovnímu státu nahradit fosilní paliva trvale udržitelnými zdroji energie.

Chytřejší státní správa
Albuquerque (EN) (PDF, 142KB), hlavní město Nového Mexika, využívá řešení pro podnikové informace k automatizaci sdílení dat mezi svými 7 000 zaměstnanci ve více než 20 odborech. Každý zaměstnanec dostane informace přímo od zdroje. Řešení znamená zvýšení úspor o téměř 2 000 %.

Tři místní zastupitelstva ve Velké Británii zavedla nový obchodní model společnosti IBM, který by mohl změnit způsob výkonu místní samosprávy. Prostřednictvím organizace Southwest One Shared Services (EN) (PDF, 200KB) bude společnost IBM spravovat infrastrukturu IT, nákupy, služby zákazníkům a rozvoj pracovních sil. Orgánům samosprávy umožní soustředit se na zajišťování kriticky důležitých služeb občanům. Model může pojmout až 30 orgánů státního sektoru.