Přeskočit na hlavní obsah

Social business

Lidé neobchodují s firmami.
Lidé obchodují s jinými lidmi.
Popisujeme zde, proč a jak budovat social business.

Lidé celého světa dnes každý měsíc stráví přes 110 mld. minut na sociálních sítích a blozích. To odpovídá 22 procentům veškerého času stráveného online ― neboli celou minutu z každých 4,5 minuty1.


 

Před pouhými deseti lety došlo k dalšímu významnému posunu ve vzájemné interakci lidí: na pracoviště se dostal web. Web se stal skutečným obchodním nástrojem pro organizace i nejrůznější průmyslová odvětví - ať již se jedná o elektronické obchodování a sdílení souborů na úrovni P2P, nebo nástup webových řešení pro finanční, účetní či dodavatelské systémy. A vývoj se nezastavil.

Služby v oblasti sociálních sítí podle všeho v několika příštích letech nahradí e-mail coby primární způsob komunikace velké části firemních uživatelů. Jedná se o koncepci, kterou již několik let hájí hlavní propagátor sociálních sítí Luis Suarez (odkaz směřuje mimo stránky ibm.com) z IBM. Nicméně tento nový přístup má dopady, které jdou daleko nad rámec schránky s došlou poštou. Společnosti usilující o začlenění technologií pro sociální sítě se ve skutečnosti stávají něčím, co IBM označuje jako Social business.

V důsledku tohoto přístupu se pozornost přesouvá ze statického obsahu a dalších pomocných artefaktů ke skutečným zdrojům energie, kreativity a rozhodování, díky kterým se podnik posouvá vpřed: k lidem. Díky tomu najdou zaměstnanci vše potřebné, ale zároveň odhalí cenné odborné znalosti a informace, které původně vůbec nehledali, a které by mohly napomoci vyřešit daný problém zcela novým způsobem.

'Provádíme průběžnou analýzu informací v zájmu chytřejšího a včasného rozhodování - měníme způsob své práce.' Wayne Alley, viceprezident VCC, o cestě ke společenskému důrazu v podnikání.

Již nehovoříme o vztazích typu B2B nebo B2C. Jedná se o P2P.
Komunikace P2P (People to People, tj. mezi lidmi navzájem) nespočívá v pouhém sdílení souborů. Spočívá v tom, že všechna oddělení, od HR po marketing, vývoj produktů a zákaznické služby, využívají sociální média ke své práci zcela stejně jako kterýkoli jiný nástroj nebo kanál. Podniky, které pohotově využívají nástroje pro sociální sítě ke komunikaci s lidmi v rámci firmy i mimo ni se chovají jako tzv. social business.

Takže jak takový social business vlastně vypadá?

Za social business nelze označit každou firmu, která má stránku na Facebooku a účet na Twitteru. Social business je taková firma, která zastává a pěstuje atmosféru spolupráce a komunity v rámci celé organizace — uvnitř i vzhledem ke svému okolí.

IBM rozlišuje tři nejdůležitější charakteristiky social business:


 

Poradenská společnost McKinsey & Company zjistila, že 9 z 10 firem používajících technologie Web 2.0 zaznamenává měřitelné obchodní přínosy, které z těchto technologií vyplývají2. V průzkumu Social Business Survey analytické společnosti IDC ze září 2010 uvedlo 41 respondentů, že již zavedlo nějaký druh firemního řešení pro sociální sítě3. A ze studie IBM CHRO Study (US) z roku 2010 vyplývá, že u špičkových organizací je oproti jiným společnostem o 57 % vyšší pravděpodobnost, že jejich zaměstnanci smějí používat nástroje pro sociální komunikaci a spolupráci.

Specialisté na obchod a marketing byli jedni z prvních, kdo začal využívat sociální software k lepšímu pochopení zákazníků a pěstování hlubších vztahů s nimi. Tímto napomohli odstartovat postupnou transformaci v social business.

Social business není založen na získávání fanoušků či stoupenců, ale spíše na využívání softwarových a hardwarových nástrojů k budování nových postupů zaměřených na lidi a vztahy mezi nimi ― s cílem napomoci vyřešit trvalý problém dohledávání potřebných informací při plnění úkolů, rozhodování a hledání nových nápadů.

Graf: Výhody použití nástrojů pro social business. Zdroj: Social Business Survey, IDC, září 2010


 

60sekundové snímky social business v praxi

Problém červených meteorologických balónů
Skupina pracovníků z MIT využila sociální sítě k vyhledání ztracených meteorologických balónů, a ukázala tak možnosti sociálních sítí při řešení praktických problémů.

Zoo galaxií a NASA
Na 250.000 dobrovolníků pomohlo při klasifikaci tvaru stovek tisíc galaxií zachycených hubbleovým teleskopem.

Ushandi a zemětřesení na Haiti
Platforma typu open source pro mobilní spolupráci napomohla při krizovém řízení po zemětřesení na Haiti.

Cars.com
Webový server s informacemi o automobilech využívá potenciálu sociálních sítí k hromadnému sběru poznatků napomáhajících při rozhodování o nákupu vozu.

Many Eyes - Více očí víc vidí
Tato komunita uživatelů stojí za vznikem a zdokonalováním nových nápadů, přičemž staví na jednoduché myšlence, že více párů očí je lepší než jen jedny.


 

 

Pokud jej vybudujete, přijdou sami.
Ale pouze v případě, že vybudujete i příslušnou kulturu.

 

U špičkových organizací je oproti jiným společnostem o 57% vyšší pravděpodobnost, že jejich zaměstnanci smějí používat nástroje pro sociální komunikaci a spolupráci.

Jedna věc je nainstalovat a zpřístupnit nástroje pro sociální spolupráci, jako jsou např. platformy pro rychlé zasílání zpráv, wikiweby a portály pro komunitu. Úplně jiná věc je však vytvořit kulturu, která napomáhá v uvedení těchto nástrojů do praxe.

Budování social business vyžaduje dlouhodobý strategický přístup k utváření příslušné kultury podniku. Tento přístup je do značné míry závislý na autoritě vedoucích pracovníků a firemní strategii, včetně návrhu podnikových procesů, řízení rizik, vývoji vedení, finančním řízení a využívání obchodních analýz. Jedním z klíčových výstupů konference IBM Jam na téma Social business 2011 — online diskuse v reálném čase zahrnující bezmála 4 000 zaregistrovaných účastníků se zaměřením na hlavní otázky social business — bylo to, že aktivity social business je nutné začlenit a koordinovat s podnikovými procesy, protože jinak se minou účinkem.

Z pohledu provozu podniku se přínosy social business dotýkají všech stránek podnikání:

Napomáhají k vyšší produktivitě zaměstnanců — optimalizují pracovní sílu tak, že sjednocují požadované odborné znalosti, poznatky a informace ze všech částí podniku, ve správný čas a s možností rychle se přizpůsobovat a zlepšovat obchodní výsledky.

Zvyšují kvalitu i rychlost provozních operací — přinášejí zlepšení podnikových operací díky uvádění lepších produktů na trh v kratším čase, neboť odstraňují překážky bránící kreativitě, inovacím a koordinaci s potřebami zákazníků a podniku.

Ve vyšší míře zapojují zákazníky — vytvářejí zákaznické zkušenosti nové generace, s osobním přizpůsobením, díky němuž si lze získat, zapojit a udržet ty nejlepší zákazníky. Zvyšují loajalitu ke značce a současně snižují provozní náklady.

Klíčem k dosažení výše uvedených výhod je implementovat správnou skladbu infrastruktury provozované lokálně i ve formě cloudu, stejně tak jako infrastruktury zařízení a mobilních přístrojů umožňující kontaktovat všechny osoby nějak spojené s vaším podnikem. A vybudovat tak efektivnější organizaci při zachování potřebného zabezpečení, spolehlivosti a integrace.


 

1. Nielsen News, "Social Networks/Blogs Now Account for One in Every Four and a Half Minutes Online." (odkaz směřuje mimo stránky ibm.com) 15. června 2010.

2. McKinsey Quarterly, "How companies are benefiting from Web 2.0: McKinsey Global Survey Results" (odkaz směřuje mimo stránky ibm.com) 2009.

3. IDC White Paper sponzorovaný IBM, Becoming a Social Business: The IBM Story (PDF, 180KB), dokument č. 226706, leden 2011.