Přeskočit na hlavní obsah

Chytřejší energetické systémy

Chytřejší síť je transparentní, dostupná, spolehlivá.
A optimalizovaná směrem od uživatele.

energetické systémy

GridWise Global Forum 2010

Někdejší předseda představenstva IBM Sam Palmisano ve svém vystoupení na GridWise Global Forum 2010 načrtl výhody a problémy zavádění chytřejších rozvodných sítí. „U jednoho z prvků tohoto [energetického] ekosystému doposud nedošlo k úspěšnému zapojení či mobilizaci,” uvedl Palmisano, „a tím je ten nejdůležitější: odběratel energie.” Ale to se začíná měnit.

Několik energetických podniků již postoupilo v zavádění chytrých rozvodných sítí, které prostřednictvím energetických systémů uživatelům nabízejí lepší přehled i kontrolu:

  • Společnost Energy Australia nainstalovala v síti přes 14 000 nových senzorů, které zajišťují nejmodernější funkce monitorování a regulace pro 1,5 mil. odběratelů z řad domácností a podniků.
  • Společnosti Centerpoint, Oncor a American Electric Power v rámci pokrokového programu označovaného "Smart Meter Texas" (Chytré elektroměry pro Texas) implementovaly přes 7 mil. moderních elektroměrů. Díky nim se mohou zákazníci informovaně rozhodovat v otázkách spotřeby energie, volit vhodné tarify pro dodávky energie a využívat moderní a pokrokové energetické služby.

Seriál dialogů pro chytřejší planetu

energetické systémy

 

Chytrá rozvodná síť - zajímavé příběhy

Analytika, správa aktiv a další technologie zvyšují stupeň promyšlenosti velkých větrných elektráren a znásobují výhody tohoto rychle se rozvíjejícího odvětví.

Energetický průmysl spolupracuje s automobilkami při přípravách na společnou cestu k e-mobilitě.

Seznamte se s nejnovějšími návrhy strategií a řešení pro zabezpečení chytrých sítí.

Rozvodné mikrosítě. Chytřejší jaderná energetika. Zabezpečení rozvodných sítí. Stáhněte si tři ukázkové kapitoly z naší nové knihy: "Generating Insights—Accelerating into a New Era in Energy"

Spolupráce mezi IBM a Kyoto Publishing


 

Chytřejší rozvodná síť

Energie v číslech: Celosvětové sdružení pro inteligentní energetické sítě (Global Intelligent Utility Network Coalition) posunuje chytré sítě v globálním měřítku

V roce 2007 vytvořilo IBM sdružení pokrokových dodavatelů veřejných služeb s cílem urychlit využití technologií chytrých sítí a posunout toto odvětví kupředu v kontextu nesmírně náročné transformace. Sdružení Global Intelligent Utility Network Coalition chce změnit způsob výroby, distribuce a využití energií tak, že rozšíří stávající energetické systémy o vlastní digitální inteligenci, díky které se sníží počet výpadků a poruch, bude se řídit poptávka a zajistí integrace obnovitelných zdrojů energie, jako je např. energie větru a slunce.

Členem sdružení je dnes dvanáct společností obsluhujících celosvětově bezmála 100 mil. odběratelů energie. Každá z těchto společností přináší vlastní jedinečné zkušenosti. Například dánská společnost DONG Energy je leaderem v oboru obnovitelných energií, která již dnes získává 20 % energie z větru, s cílem produkovat do roku 2020 plných 50 % energie ze zdrojů s nulovou bilancí CO2. Indická společnost NDPL zase nabízí perspektivu dodávek energií na rozvíjejícím se trhu, kde spolehlivost dodávek i samotný přístup k elektřině zatím vůbec není samozřejmostí.

Členové sdružení si vyměňují nápady a informují se vzájemně o doporučených postupech na osobních i virtuálních setkáních. Vzájemně porovnávají výsledky svého snažení, dělí se s ostatními o znalosti kritických otázek a realizují výhody ve vzájemné spolupráci. Například díky úspěšnému ukázkovému středisku společnosti CenterPoint Energy prezentujícímu chytrou rozvodnou síť získala Country Energy potřebné znalosti k vytvoření vlastního podobného střediska v australském Queenbeyanu.

Prvním projektem vzájemné spolupráce sdružení Global Intelligent Utility Network Coalition bylo vytvoření modelu vyspělosti chytré rozvodné sítě (US), který již využilo přes 60 distribučních společností po celém světě k vyhodnocení aktuálního stavu a naplánování vlastního programu chytré sítě. Model byl nedávno darován Institutu softwarového inženýrství Carnegie Mellon pro další využití v tomto odvětví. Další projekty spolupráce v oblasti energetických systémů se věnují dopadům chytrých sítí na klimatické změny, perspektivám pro zákazníky, standardům, interoperabilitě a možným budoucím modelům řízení.

energetické systémy

energetické systémy

 

Členové celosvětového sdružení pro inteligentní energetické sítě (Global Intelligent Utility Network Coalition)

Alliander (Arnhem, Nizozemsko) Alliander, největší provozovatel energetické sítě v Nizozemsku, prošlapává cestu k vyšší míře přijetí a využívání elektromobilů. Ve spolupráci s dalšími společnostmi by se v Nizozemsku mělo do roku 2012 objevit na 10 tisíc dobíjecích míst pro elektromobily.

CenterPoint Energy (Houston, stát Texas) CenterPoint Energy Houston Electric je přenosová a rozvodná společnost obsluhující přibližně 2,2 mil. odběratelů na deregulovaném elektroenergetickém trhu v oblasti Houstonu, který je čtvrtým největším městem USA. Ukázkové středisko společnosti CenterPoint Energy bylo jedním z prvních na světě, které představilo výhody inteligentních elektroměrů a schopnosti obnovy dodávky energie po výpadku, kterých lze dosáhnout díky technologiím chytrých rozvodných sítí.

Country Energy (Queenbeyan, Austrálie) Největší australská energetická síť zajišťuje dodávky na 95 procentech území státu Nový Jižní Wales. Moderní ukázkové středisko Intelligent Network (IN) společnosti Country Energy představuje výhody chytré rozvodné sítě na příkladech z reálného života, jako je například ukládání energie pomocí elektromobilů připojených do sítě.

CPFL (Sao Paulo, Brazílie) CPFL je největší soukromou společností v Brazílii v odvětví elektroenergetiky a první společností, která se zúčastnila jednání o emisních kreditech.

DONG Energy (Copenhagen, Dánsko) DONG Energy je jednou z předních energetických společností ve Skandinávii, aktivně působící v celém hodnotovém řetězci dodávek energie. Zabývá se průkopnickými projekty dobíjení elektromobilů v návaznosti na kolísavé dodávky elektřiny z větrných elektráren.

ERDF (Paříž, Francie) ERDF, rozvodná společnost energetické skupiny EDF, provozuje největší elektrickou rozvodnou síť v Evropské unii a zabývá se využitím pokročilých funkcí řízení elektroměrů ke zlepšení provozu sítě, jejímu řízení, údržbě a rozvoji.

IBM (New York, stát New York) IBM pomáhá zákazníkům po celém světě při naplňování vize chytré rozvodné sítě. Využívá přitom komplexní přístup zahrnující ucelená řešení, promyšlené iniciativy při plnění zásad a zákonných předpisů na pozadí stále širší informovanosti v kritických oblastech, jako jsou např. standardy. Řešení IBM zahrnují celý hodnotový řetězec distribuce energií, vody a plynu, a tvoří důležitou součást iniciativy Chytřejší planeta.

NDPL (Dillí, Indie)
NDPL, podnik typu joint venture společnosti Tata Power a samosprávy města Dillí, úspěšně vyvinul pokrokové iniciativy, jejichž cílem je výrazně snížit energetické ztráty a zavést první automatizované rozvodny v Indii. NDPL rovněž zaujímá přední pozici v prosazování iniciativ chytrých rozvodných sítí na území Indie.

Oncor Electric Delivery (Dallas, stát Texas) Společnost Oncor působící na regulovaném trhu přenosu a rozvodu elektrické energie využívá špičkové dovednosti v oblasti správy aktiv k zajištění spolehlivých dodávek elektrické energie svým zákazníkům. Oncor provozuje největší přenosový a rozvodný systém ve státě Texas. Dodává elektřinu přibližně 3 milionům domácností a podniků. Na území Texasu spravuje cca 188 tis. km přenosových a rozvodných vedení.

PHI (Washington, D.C.) PHI je jedním z největších distributorů energie středoatlantické oblasti USA, jenž poskytuje služby odběratelům ve třech státech a oblasti District of Columbia. PHI informuje odběratele o výhodách technologií chytré rozvodné sítě a programech šetrného hospodaření s energiemi. Využívá přitom inovativní videa "Day in the Life Of" ("Jeden den v životě...") prezentovaná na webových stránkách této společnosti.

Progress Energy (Raleigh, stát Severní Karolína) Progress Energy je plně integrovaný energetický podnik obsluhující region Floridy a Severní/Jižní Karolíny, zajišťující vše od výroby energií až po dodávku spotřebitelům. Společnost, která v roce 2008 oslavila již sto let existence na trhu, pracuje na zvýšení efektivity přenosových tras v rámci celé soustavy. Předmětem výzkumu je zde zejména regulace napětí a vyhledávání poruch.

Sempra Energy (San Diego, stát Kalifornie) Sempra Energy stojí za pokrokovou iniciativou masivní implementace chytrých elektroměrů, která se dnes v Kalifornii realizuje. Do konce roku 2011 se u všech domácností i podniků vymění stávající elektroměry za nový typ vybavený vlastní inteligencí. Výzkum mikrosítí, údržby rozvoden na základě skutečného stavu a nejmodernějších systémůOMS/DMS posunuje chytré sítě hned na několika frontách.


 

energetické systémy

Po desetiletí nebyla energie tématem, kterým by se běžný smrtelník soustavně zabýval.

Dokud nedošlo k výpadku. Od toho okamžiku však nedokázal myslet na nic jiného..., dokud nebyla dodávka energie obnovena. To ale již neplatí.

Změny klimatu, zvyšující se ceny energií a pokroky na poli technologií zásadně mění způsob uvažování spotřebitelů. Řada z nich prochází vývojem od "pasivních plátců" k vysoce informovaným a ekologicky orientovaným zákazníkům, kteří chtějí ve využívání elektrické energie hrát důležitou roli. A nyní, s příchodem technologií umožňujících vybudování chytrých rozvodných sítí, mohou podniky svým zákazníkům poskytovat informace a možnosti, které jsou zapotřebí ke změně současných modelů chování i snížení spotřeby a nákladů.

Vstup do digitálního věku

IBM pomáhá energetickým podnikům doplnit jejich rozvodné sítě o další vrstvu digitální inteligence – energetické systémy. Tyto inteligentní rozvodné sítě používají senzory, elektroměry, digitální ovládací prvky a analytické nástroje k automatizaci, monitorování a řízení obousměrného toku energie v rámci celého provozního cyklu - od elektrárny až po domovní zásuvku. Dodavatel elektrické energie může optimalizovat výkon rozvodné sítě, zamezovat výpadkům, urychlit obnovu dodávek energie a umožnit svým zákazníkům řízení spotřeby až na úrovni jednotlivých připojených spotřebičů.

„Chytré” rozvodné sítě mohou rovněž zahrnovat nové obnovitelné zdroje energie, například větrné a fotovoltaické elektrárny, a zajistit tak interakci s distribuovanými zdroji energie na místní úrovni, nebo například pomoci k napájení elektromobilů.


 

Graf: Náklady/rok. Kolik el. energie odeberou vaše spotřebiče? Elektrická přikrývka $11-125kW, Osobní počítač $13-155kW, Televizní přijímač $19-190kW, Mikrovlnná trouba $21-220kW, Odvlhčovač $38-485kW, Čerpadlo ve studni $46-590kW, Akvárium/terárium $50-640kW, Myčka nádobí $55-660kW, Elektrický vařič $63-750kW, Mrazák $69-820kW, Vyhřívání vodní postele $74-900kW, Sušička prádla $75-915kW, Pračka $83-1000kW, Chladnička $95-1200kW, Čerpadlo v bazénu $120-1450kW, Lázeň (čerpadlo a vyhřívání) $179-2150kW. Ministerstvo energetiky USA.