Přeskočit na hlavní obsah

IBM ČR pořádá konferenci "IBM Smarter Rail 2012", která proběhne 29.3.2012 v Praze.

Experti z Německa, Itálie a USA budou prezentovat své zkušenosti z projektů pro významné železniční společnosti v Evropě.

Hlavním jednacím jazykem konference bude angličtina. Simultánní tlumočení bude zajištěno.

Více informací

IBM Smarter Rail 2012 29.3.2012 v Praze

 

Budování chytřejšího železničního systému

Společnost IBM otevřela nové středisko Global Rail Innovation Center, v němž se na jednom místě setkají přední průmysloví lídři, výzkumníci a zástupci univerzit celého světa, aby vyvíjeli a zaváděli železniční systémy příští generace. Chytřejší železnice jsou nedílnou součástí chytřejší planety. Podívejte se na naše video.

Železnice může být chytřejší
Pamatujete, jak často jsme ve škole v hodinách matematiky a fyziky řešili slovní úlohy, které se týkaly vlaků? Železnice je zkrátka spojená se světem čísel. A také s daty. Dnes, v době RFID čipů a dalších technologií, napočítáme ve světě železnic daleko více dat než kdy dříve. IBM může tato data využít a pomoci železnici stát se efektivnější, bezpečnější, rychlejší i čistější—zkrátka chytřejší.


 

Chytřejší přeprava na rychlé trati

Veřejné i privátní sektory po celém světě potřebují lepší přepravní infrastrukturu. Železnice skýtá obrovský potenciál. Jak jej využít? Některé kontinenty využívají železnici více pro osobní přepravu (například Evropa), jiné pro nákladní (Severní Amerika). Je to důsledek odlišné historie, geografie, ekonomiky i politiky. Ruku v ruce s rozdílným využitím železnic jde i optimalizace dopravní infrastruktury té které země. Jedni od druhých se mohou v lecčems poučit. Zažíváme historický mezník, kdy se technologický pokrok setkává se společenskou, environmentální i ekonomickou poptávkou po efektivnějším a inteligentnějším dopravním systému. Přístroji vybavená, propojená a inteligentní dopravní infrastruktura – a především chytřejší železnice – může posílit globální ekonomiku, snížit emise skleníkových plynů, učinit dálnice bezpečnějšími a omezit dopravní zácpy. Jinak řečeno, chytřejší planeta potřebuje chytřejší železnice.

Japonský tokaido Shinkansen, nejvyužívanější rychlovlak na světě, se může pochlubit průměrným zpožděním za rok dosahujícím pouhých 30 vteřin. Společnost Amtrak provozuje 35200 kilometrů tratí v USA = 97 % ze všech nákladních tratí. V příštích pěti letech bude podle odhadů na rozvoj a inovace železnic vynaloženo 300 mld. USD.

 

Čtyři největší výzvy podle manažerů světových železničních společností. Kapacita a přehuštení. Provozní efektivnost a spolehlivost. Strukturální problémy a konkurence. Ochrana a zabezpečení.

Chytřejší železnice: příležitost pro průmysl

Železniční průmysl na celém světě se dnes snaží uspokojit rostoucí poptávku po osobní i nákladní přepravě. V ekonomicky složité době je přirozené, že byznys se utlumí. Avšak představitelé železnic své podnikání omezit nemohou. Zpráva IBM vysvětluje, proč právě dnes je nejpříhodnější doba pro investice do inovování železničního průmyslu: potřebuje prudký posun vpřed, aby mohl uspokojit nároky jedenadvacátého století.


 

Železnice vždy byla součástí širšího ekosystému. V USA na začátku dvacátého století napomohla vzniku silnic, které spojovaly farmáře, obchodníky a cestující s železničními tratěmi. Železniční společnosti ve dvacátém prvním století budou zasahovat do stále širšího spektra dopravní infrastruktury, včetně dopravních schémat, dodavatelů, logistických služeb, kombinované přepravy, regulačních orgánů a zákazníků.

Chytřejší doprava
Pracovnice výzkumu IBM Laura Wynter hovoří o tom, jak se IBM podílí na budování chytřejších železnic v jedněch z nejsložitějších tranzitních systémů světa. Mluví i o spolupráci s holandskými železnicemi, tchajwanskou společností Taiwan High Speed Rail Corporation a čínskou společností Guangzhou Metro na zlepšení podmínek pro miliony lidí dojíždějících za prací.

Chytřejší cestování

 

Železnice každoročně po celém světě přepraví 21 milard pasažérů a 10 miliard tun nákladu. V Evropě se po kolejích realizuje 6,25% veškeré meziměstské přepravy osob, zatímco v USA je to pouze 0,3%.Avšak podíl meziměstské nákladní přepravy po železnici činí v Evropě pouze 18%, kdežto v USA 47%.Pozn.: U meziměstské nákladní přepravy se nepočítá s leteckou přepravou a přepravou potrubím. Veškeré percentuální údaje jsou pouze odhady.

Železnici je potřeba ještě více vybavit přístroji. Traťová zařízení většiny severoamerických a mnoha evropských železnic již dnes sledují akustické signály, teplo a ráz kol. RFID čipy dokážou identifikovat vagony, bezdrátové sítě a videosystémy monitorují kolejiště. Zároveň se začínají používat nové obchodní modely a postupy. Lze odhadnout, kdy je potřeba naplánovat údržbu, a podle toho ji pak provádět, ne podle pevných časových plánů. A pokročilé kamerové systémy a videosystémy mohou zajistit vyšší bezpečnost cestujících, vozového parku i nákladu.

Železniční sítě jsou jedním z nejstarších příkladů propojeného systému v průmyslu. Dnes vykazují obrovský potenciál pro zlepšení. Blokové jízdní řády mohou vést k lepšímu využívání majetku a kapacity, což je v zájmu cestujících i nákladní dopravy. Po celé Evropě a v Číně se stavějí rozsáhlé sítě vysokorychlostních tratí pro osobní přepravu. Přidávají se integrované systémy jízdních řádů, prodeje jízdenek a poskytování dalších služeb. Evropští a kanadští výrobci železnic pokukují i po ambiciózních železničních projektech v zemích, jako je Katar, Kuvajt, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty.

Aby všechny tyto procesy mohly řádně fungovat, dopravní infrastruktura bude muset být opravdu inteligentnější. Všechny popsané výhody nicméně ze železnice činí dopravu budoucnosti. Mobilní systémy pro kontrolu stavu mohou přispět ke zvýšení „inteligence“ železnic: budou nepřetržitě snímat a analyzovat kritická data, například technický stav vozového parku či provozní údaje – od ověřování seznamu přepravovaného zboží po stav nákladu a jeho možné narušení. Snímače na vagonech samy dají podnět k odeslání konkrétního hlášení. Další zařízení automaticky roztřídí data a zajistí servis, objednají náhradní díly, naplánují údržbu a na dálku odhadnou problém. Ve výsledku mohou mobilní technologie omezit pevnou infrastrukturu podél trati. Železnice se stane pružným systémem, schopným optimalizovat nasazení vlakových čet i vagonů, plynuleji organizovat osobní i nákladní přepravu a eliminovat zpoždění.
 


 

Je to samozřejmě otázka investic a jasných priorit. Chytřejší železnice to však svým provozovatelům mnohonásobně oplatí – formou konkurenčních výhod v rámci dopravní infrastruktury. Chytřejší železnice mohou snížit náklady na stavbu dalších tratí a zvětšování vozového parku, a zároveň rozšířit služby zákazníkům. Větší zajištění nákladní i osobní přepravy po železnici sníží dopravní zácpy, zvýší bezpečnost na dálnicích a omezí emise CO2.

V 19. století železnice zajišťovala dopravu pro potřeby průmyslové revoluce. Dnes, kdy může být vybavena moderními technologiemi, propojená a inteligentní, zůstává významnou součástí budování chytřejší planety.


 
Chytřejší doprava znamená lepší systémy (US) pro železniční, leteckou a veřejnou i nákladní dopravu. To může vést ke zlepšení v našich městech, našem hospodářství i každodenním životě.