Přeskočit na hlavní obsah

Chytré stavby jsou „zelené“


Sedíte právě v běžné kanceláři? Zaposlouchejte se do okolního šumu. A nadechněte se.

Klimatizace, osvětlení, voda, výtahy, dodávka elektřiny, vytápění, chlazení počítačů – to vše přispívá k tomu, že budovy patří k významným zdrojům emisí skleníkových plynů a předním konzumentům energie. V roce 2025 začnou budovy spotřebovávat více energie než kterýkoli jiný „spotřebitel“. (Budovy v USA již dnes představují 70 % energetické spotřeby.)

Budovy v současnosti spotřebují 70 % veškeré elektřiny v USA.

 

Budovy jsou jedním z nejintenzivnějších „konzumentů“ přírodních zdrojů. Významnou měrou se podílí na emisích skleníkových plynů, které způsobují klimatické změny. Budovy v USA mají „na svědomí“ 38 % veškerých emisí CO2.

Stručně řečeno, budovy jsou nákladné — ať už vezmeme v potaz investiční i provozní náklady nebo to, kolik stojí samotnou planetu. Naštěstí zjišťování klíčových příčin přivádí pozornost i k některým zásadním možnostem vytvoření ekologičtějších budov:

Technologické vybavení: Řada systémů v běžných budovách je řízena nezávisle – a mnoho z nich není řízeno vůbec. Týká se to například využití energií a tepla. Mohou za to chybějící senzory a monitorovací zařízení.

Vzájemné propojení: Chybějící normy pro měření energetické spotřeby a uhlíkové stopy od sebe vzájemně izolují různé systémy budov, a ztěžují tak kontrolu nad energií. Neexistující standardní rozhraní mezi širokou nabídkou zařízení a systémů v budově téměř znemožňují jejich řízení z centrálního bodu.

Inteligence: V přístroji vybavené a propojené budově se mohou majitelé a nájemci lépe rozhodovat o využití energie. Často se mohou spolehnout přímo na budovu, že se „rozhodne“ sama.


 

IBM stojí na předním místě v budování „zelených“ datových center a specializovaných zařízení, která jsou úzce propojená s technologiemi jako obchodní parkety a automatizované továrny. Podniky všeho druhu čím dál tím víc zjišťují, že jejich provozy a zařízení jsou těsně svázány s technologií a minimálně stejně nebo i více s lidským potenciálem. Zejména v pacifické části Asie se odborné zázemí společnosti IBM promítlo do konzultací, návrhů a projektového řízení ekologických budov a jejich podsystémů. Některé výsledky jsou přímo špičkové (například hotel St. Regis (link směřuje mimo stránky ibm.com) v Šanghaji či kanceláře GreenSpaces GreenSpaces (link směřuje mimo stránky ibm.com) v indickém Dillí).

Konzultační služby IBM Green Sigma, vycházející z přístupu Lean Six Sigma, pomáhají klientům snižovat spotřebu energie a vody. Kombinace zkušeností IBM s energetickou úsporností a snižováním emisí oxidů uhlíku, procesů Lean Six Sigma a konzultací umožňuje klientům aplikovat tuto strategii na činnost a postupy v oblasti životního prostředí tak, aby:

Zelená datová centra
Jistě znáte přísloví "Sejde z očí, sejde z mysli". Pokud naše čisté a chlazené datové centrum nemá kouřící komíny a ani vovodovní kanalizaci, je jednoduché zapomenout, že mohou mít výrazný vliv na životní prostředí. Ve skutečnosti každá transakce datového centra vyžaduje energii a každé zakoupené IT zařízení bude třeba jednou zlikvidovat. Dokud se úspornost nestane prioritou, bude expandujuící globální IT kapacita vést k nedostatku zdrojů energie, nadměrné spotřebě neobnovitelných zdrojů a zvýšenému znečištění.


 

Odborné zázemí IBM, zkušenosti s transformací vlastních datových center a budov spolu se softwarem společnosti – například IBM Maximo – umožňuje vytvářet manažerské kokpity a provozní řídicí střediska tak, aby každá oprávněná osoba, od správců budov po finanční ředitele, měla přehled o širokém spektru subsystémů, měřicích přístrojů a senzorů a uměla je optimálně řídit.