Přeskočit na hlavní obsah

Chytřejší vzdělávání

Cloud computing, virtualizace a analytika studentských dat může udělat naše systémy chytřejšími

Nejlepší výsledky v oblasti vědy (průměr OECD: 500): Finsko 563, Kanada 534, Estonsko 531, Nový Zéland 530, Austrálie 527, Holandsko 525, Korea 522, Slovinsko 519, Německo 5156, Velká Británie 515, Česká republika 513, Švýcarsko 512, Rakousko 511, Belgie 510, Irsko 508, Maďarsko 504, Švédsko 503, Polsko 498, Dánsko 496, Francie 495, Island 491, U.S.A. 489, Slovensko 488, Španělsko 488, Norsko 487. Zdroj: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – Education at a Glance, 2009

Právě teď je historicky nejlepší období k celosvětovému zvýšení efektivity vzdělávacích systémů.


Vzdělávací systémy základních i vyšších škol bojují se škrty v rozpočtech. Požadavky na vysoce kvalifikované odborníky se každoročně zvyšují o 11 procent. Řada povolání vyžaduje celoživotní vzdělávání. Vzdělávání se stává stále složitějším a obtížněji definovatelným, protože studenti využívají mnoho alternativních učebních metod (US).

Současné vzdělávací systémy mohou být lepší. Mimo jiné i tehdy, když budou systematičtější. Ve Spojených státech existuje 15 000 školních okrsků a přes 4 000 institucí vyššího vzdělávání, z nichž většina sleduje své vlastní cíle a užívá specifické postupy řízení. V Číně je více než 500 000 základních a středních škol, mnoho z nich má na starosti i správu vlastní infrastruktury. Důsledkem této redundance je nízká efektivita, vysoké náklady a plýtvání prostředky.

Pozitivní však je pokrok v oblasti vzdělávacích technologií. Systémy otevřených zdrojů, virtualizace a analytika tvoří tzv. „cloud computing“, prospívající vzdělávacím systémům rozšířením zastaralé infrastruktury o nové funkce. Umožňují větší propojení a propracování či používání dokonalejších pomůcek. Stručně řečeno vedou ke zvýšení efektivity. Tyto změny se začínají dít již nyní.


 

Náklady na vzdělávání v zemích OECD vzrostly během deseti let (1995–2004) o 42 %.
Kvalitnější vedení, měření a procesy mohou zvýšit efektivitu školských systémů odhadem o 22 %, a to bez zvýšení nákladů.

 

Propojení = sdílení zdrojů
Díky technologii založené na tzv. cloud computingu (síťové sdílení hardwaru i softwaru) má každý student v Severní Karolíně (US) včetně posluchačů vysokých škol a univerzit přístup k nejvyspělejším výukovým obsahům, softwarovým aplikacím a zdrojům výpočtů a skladování dat. Žákyně první třídy z vesnické školy se může učit zeměpis pomocí téže interaktivní trojrozměrné animace a názorných zdrojů jako její vrstevnice z prestižního školního okrsku. Severní Karolína se hodlá postavit do čela demokratizace vzdělávání jak na svém vlastním území, tak na celém světě.

Školní rada města New York (New York City Board of Education) zahájila v květnu 2009 provoz webových stránek Parent Link (link směřuje mimo stránky ibm.com), vytvořených ve spolupráci se společností IBM. Umožňují rodičům sledovat známky, průměr a docházku dětí a porovnávat je s dalšími údaji, upozorňují je na nedostatky v učení a poskytují jim informace nezbytné pro spolupráci s učiteli. A to vše v devíti jazycích.

V Číně funguje portál základního vzdělávání Ministerstva školství nazvaný Blue Sky, který je založen výhradně na technologii otevřených zdrojů. Umožňuje čínským studentům z chudých venkovských oblastí výuku na dálku a jeho cílem je překlenout ekonomickou propast mezi venkovem a bohatšími městy. Připojuje se k němu přes 45 000 uživatelů denně.

V Braniborsku vyučuje 18 000 učitelů 220 000 studentů v 900 školách, rozptýlených na velmi rozsáhlém území. Od sjednocení Německa počet obyvatel v této bývalé oblasti východního bloku rapidně klesá. Řada škol byla zrušena, snížily se i zdroje financování veřejného školství. Společnost IBM poskytuje díky grantu Reinventing Education (US) řešení, které umožní učitelům a odborníkům na vzdělávání, aby se poprvé v rámci celého státu systematicky propojili a sdíleli vysoce kvalitní výukový obsah či spolupracovali na zásadních tématech.

Instrumentace = shromažďování klíčových údajů
Pokud se vzdělávací systém stane instrumentovaným – tedy schopným získávat a předávat zásadní údaje, jako je například docházka, známky a účast na jednotlivých aktivitách – bude možné získávat informace o výsledcích určitého studenta nebo školy, o nutnosti zásahu a o funkčnosti jednotlivých řešení v rámci více institucí po celou dobu jejich životnosti.

Inteligence = rozhodování, které zlepšuje systém výuky
Inteligentní systém školství poskytuje vedoucím pracovníkům nástroje a informace, jež potřebují pro přijímání efektivnějších rozhodnutí na systémové úrovni. Například vzdělávací systémy ve státech Illinois, Pennsylvania a spolupracují se společností IBM na vývoji datových systémů, které shromažďují, integrují, analyzují a prezentují informace o klíčových faktorech určujících výkon, jako je například docházka, měřítka gramotnosti a přesuny studentů. Vedoucí pracovníci i učitelé mohou získat komplexní představu o výsledcích studentů a přijímat rozhodnutí na systémové úrovni, která podpoří učení, umožní dříve objevit a řešit problematické trendy a navodí pocit společného cíle.

Univerzitní specializace pro zítřejší svět
Společnost IBM spolupracuje s více než 250 univerzitami v 50 zemích, jež nabízejí možnost vystudování oboru Service Science, Management and Engineering (SSME) (US). Tato nová akademická disciplína v sobě spojuje kombinaci technických a obchodních znalostí a zaměřuje se na složité systémy služeb, jako je zdravotnictví a dopravní sítě.