Přeskočit na hlavní obsah

Chytřejší vzdělávání

Cloud computing, virtualizace a analytika studentských dat může udělat naše systémy chytřejšími

Pike County, Kentucky
Neotřelý nápad vede ke cloud computingu


Školní okrsky musejí bojovat s napjatými rozpočty i v době prosperity, ale když v Pike County zjistili, že byl jejich rozpočet na IT ořezán o 80 %, bylo jasné, že je nutné přistoupit k drastickým opatřením - nebo přijít s opravdu novými nápady.

Správci venkovského školního okrsku Pike Country v Kentucky s 10 tisíci studenty se museli vypořádat s tím, jak vlastně poskytnout služby IT všem studentům, učitelům a zaměstnancům. Na stolních počítačích s poruchovými CD mechanikami a pevnými disky stále byla nainstalována Windows 98. Přístup k portálu školního okrsku s potřebnými aplikacemi a informacemi pro studenty nebylo vždy možné zajistit.

Ve spolupráci s IBM Global Technology Services za použití softwaru Desktone byla vyvinuta virtuální desktopová infrastruktura zajišťovaná jako služba formou cloudu. Studenti nyní při spouštění stávajících počítačů používají speciální CD, které obchází operační systém a místo toho zavádí výkonné prostředí virtuálních desktopů. To je propojeno s portálem školního okrsku, kde každý najde veškeré potřebné nástroje a informace. V Pike County jsou schopni zdvojnásobit životnost používaného hardwaru - dokonce plánují používat sedm let staré počítače, aniž by tím nějak utrpěl výkon - a zároveň mohou nabídnout studentům, učitelům i správcům jednotný a transparentní přístup k informačním aktivům.

Okrsek odhaduje úsporu nákladů na 64 % během pěti let, v porovnání s náklady na údržbu desktopů přímo ve školních budovách.


 

Mobile County, Alabama
Odhalování, sledování a pomoc studentům s problémy

Každoročně dokončí studium pouze 70 procent amerických žáků na středních školách. Mobile County Public Schools systém (MPCSS) (US) je největším okrskem správy státních škol ve státě Alabama, zahrnujícím deset měst s celkem 400 tisíci obyvateli. Ve snaze dodržovat národní vzdělávací standardy zde nastávaly problémy při zpracování ohromných objemů dat o studiu, neboť každý akademický rok byl fyzicky uložen v samostatné databázi.

Školní okrsek se rozhodl pro analytické řešení od IBM, aby zlepšil způsob práce se studijními výsledky, zejména pak aby dokázal odhalit studenty se studijními problémy a pomoci jim.

Přizpůsobitelné komponenty dashboard umožní přístup k aktuálním informacím s klíčovými studijními výsledky, jako jsou známky a docházka. Učitelé také získají přístup k online zdrojům a speciálním studijním plánům, aby mohli přizpůsobit výuku těm studentům, kteří potřebují pomoci.

Systém je propojen s úřadem okresního státního zástupce v rámci řady speciálních iniciativ společné výchovy, s cílem zabránit záškoláctví a motivovat žáky ke studiu. Řešení rovněž pomůže MPCSS dodržovat podmínky transparentnosti a výkaznictví v rámci amerického zákona na obnovu a reinvestice (American Recovery and Reinvestment Act), s jehož pomocí se tato iniciativa financuje.


 

Univerzitní Jam pro Chytřejší planetu. Jam (jam) n. Internetová platforma ke konverzaci prostřednictvím brainstormingu.
21-24. dubna 2009. Bezmála 2000 studentů a členů pedagogického sboru, přes 200 univerzit, 40 zemí, 72 hodin.

Co chtějí ti, kterým je něco přes dvacet?
Profil znalostí ve tvaru "T". Auta s minimální spotřebou. Globální učebny.

IBM zahájila rozhovory o tom, jak udělat naši planetu chytřejší. Přizvala proto stovky vysokoškolských studentů i vyučujících z celého světa. Zde je několik ukázek toho, co jsme se dozvěděli během třídenní on-line diskuse (US):