Naar hoofdinhoud

Risico-, fraude- en compliancemanagement

Met IBM Smarter Analytics krijgt u een holistisch beeld van de risico-, fraude- en compliance-informatie in uw hele organisatie.

Als een bedrijf failliet gaat als gevolg van fraude, leidt dat tot enorme verliezen voor de aandeelhouders. Slecht risicomanagement leidt tot slechte besluitvorming en hoge kosten. En in de meeste sectoren hebben bedrijven de grootste moeite om de escalerende wet- en regelgeving te blijven naleven. Onder deze omstandigheden moet risico-, fraude- en compliancemanagement volledig zijn doorgevoerd in de cultuur en het operationele model van uw organisatie. Maar het kost waarschijnlijk moeite om het vereiste inzicht te verkrijgen omdat de gegevens gefragmenteerd zijn en verspreid over allerlei systemen zijn opgeslagen. Dit leidt tot gebrekkig inzicht, inconsequente rapportage en een dure infrastructuur.

 


De risico's verkleinen en de verliezen als gevolg van fraude terugdringen


Risicobewuste beslissingen nemen

 • Inzicht krijgen in de belangrijkste risico's voor uw bedrijf.

 • Beslissingen baseren op real-time inzicht in toenemende risico's.

 • Modellen opstellen voor investeringen, rendement en blootstelling aan risico's.

Dreigingen opsporen en verminderen

 • Gestructureerde en ongestructureerde gegevens uit meerdere bronnen monitoren.

 • Criminaliteit aanpakken met flexibele onderzoeksprocessen.

 • Dreigingen, diefstal van gegevens en andere criminaliteit sneller opsporen.

 • Op de beste manier reageren zodat de impact van de maatregelen maximaal is.

Fraude opsporen en voorkomen

 • Transacties op meerdere kanalen in real-time monitoren.

 • Patronen opsporen die op verdacht gedrag wijzen.

 • Nieuwe en bestaande klanten opzoeken in zwarte lijsten.

 • Maatregelen nemen om blootstelling of verliezen te voorkomen.

Compliancemanagement verbeteren

 • Operationele risico's en compliance op een geïntegreerde manier aanpakken.

 • Governance-, risico- en complianceprocessen automatiseren om ze efficiënter te maken.

 • Gegevens die niet waardevol zijn en die u niet verplicht bent te bewaren, op een verdedigbare manier wissen.