Naar hoofdinhoud

Smarter Banking

Banking technologie voor inzicht en innovatie

Munt slaan uit de toekomst

Hoewel de wereldeconomie nog steeds te kampen heeft met de naweeën van de eerdere en huidige financiële crises, bestaan er voor banken in zowel opkomende als ontwikkelde economieën mogelijkheden om te profiteren van een enorme kapitaalgroei en aanwas aan rijkdom. Om het vertrouwen van de consument terug te winnen en hun deel van de steeds concurrerender wordende markt binnen te halen, moeten banken zichzelf transformeren.

Smarter retail banking. Bekijk de video. (YT, in Engels,00:05:22)

Smarter retail banking
De bankensector moet zich fundamenteel heroriënteren op zijn businessmodellen. De productgerichte silo's moeten worden verlaten ten gunste van een meer klantgerichte strategie. Kijk hoe dat kan. Bekijk de video. (in Engels, 00:05:22).

2,5 miljard mensen, de helft van de volwassen wereldbevolking, maken voor sparen of lenen momenteel geen gebruik van formele financiële diensten. Banken krijgen de kans om te profiteren van deze mondiale aanwas aan rijkdom. Bron: Boston Consulting Group, Socio-Economic Impact of Mobile Financial Services (april 2011)

Tegelijkertijd zijn de aard en de behoeften van de klantenkring voor financiële dienstverleners enorm verschoven. Momenteel zijn er 2,5 miljard mensen ― de helft van de volwassen wereldbevolking ― die voor lenen of sparen geen gebruik maken van formele financiële diensten.1 Na het tumult in het financiële wereld in 2008 kost het banken de grootste moeite om het vertrouwen van consumenten, wederpartijen, regelgevende instanties en overheden terug te winnen.

In een competitief klimaat waarin de snelsten en slimsten altijd in het voordeel zijn, verkeren banken en financiële dienstverleners die investeren in geavanceerde inzichten en predictive analytics in een betere positie om naar voren te komen als marktleiders. Er zijn nieuwe manieren om uw klanten beter te begrijpen, om beslissingen over risico's te baseren op een grotere hoeveelheid informatie en om producten te ontwikkelen die precies aansluiten bij de behoeften van de klant.
Volgens ons gebeurt momenteel het volgende.

Een reeks gesprekken over een slimmere wereld
Wereldwijd zegt 44% van de consumenten dat hun vertrouwen in de bankensector is afgenomen. Bron: EY.com, 2011


 

De vier geboden voor het transformeren van banken

Zorg dat u klanten aantrekt en behoudt

Maak uw klanten tot het ordenend principe voor het opnieuw afstemmen van inzichten, operationele activiteiten, technologie en systemen.

IBMRevolution of the Customer Focused Enterprise
Download de PDF (in Engels, 868KB)

Vergroot de flexibiliteit en stroomlijn de bedrijfsvoering

Reageer sneller op veranderende marktcondities en creëer onderscheidend vermogen dat ook op de lange termijn houdbaar is.

IBMCore Banking Modernization: an Overview
Download de PDF (in Engels, 563KB)

Bekijk de video  (YT, in Engels, 00:03:58)Klanten innovatie en groei in de financiële dienstverlening
Bekijk de video (in Engels, 00:03:58)

Stimuleer de innovatie maar houd de kosten in de hand

Pak risico's en regelingen aan

41% van de managers van financiële instellingen geeft aan dat er grote of transformationele veranderingen nodig zijn om de komende drie jaar de vereiste winstmarge te halen.

1 Het Financial Access Initiative, een consortium van onderzoekers van New York University, Harvard, Yale en Innovations for Poverty Action, "Half the World is Unbanked," http://financialaccess.org/sites/default/files/publications/Half-the-World-is-Unbanked.pdf (oktober 2009).