Uvjeti korištenja

Datum: 15. kolovoza 2015

 

Pregled

U nastavku su odredbe ugovora između vas i IBM-a. Pristupom ili korištenjem ove Web stranice vi potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i pristali na ove odredbe i da ćete poštivati sve primjenjive zakone i propise, uključujući zakone i propise o kontroli izvoza i ponovnog izvoza. Ako ne pristajete na ove uvjete, molimo vas da ne koristite ovu Web stranicu.

IBM može, bez prethodne obavijesti, u bilo koje vrijeme, promijeniti ove Uvjete korištenja i ostale informacije sadržane na ovoj Web stranici. IBM može također, u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti, napraviti poboljšanja ili promjene u proizvodima, uslugama ili programima opisanim na ovoj stranici.

Općenito

Ova Web stranica sadrži napomene o vlasništvu i autorskim pravima, a odredbe iz tih napomena se moraju proučiti i poštivati. Molimo pogledajte karticu “Copyright and trademark information” za povezane informacije.

IBM vam dodjeljuje neisključivu, neprenosivu, ograničenu dozvolu za pristup do i prikaz Web stranica unutar ove stranice, u svojstvu IBM-ovog korisnika ili potencijalnog korisnika, uz uvjet da postupate u skladu s ovim Uvjetima korištenja, te da sve napomene o autorskim pravima, zaštitnim znacima (žigu) i vlasništvu ostanu nepromijenjene. Za pregledavanje ove Web stranice smijete koristiti samo onaj crawler koji dozvoljava robots.txt protokol ove Web stranice, a IBM može blokirati bilo koje druge crawlere prema vlastitom nahođenju. Korištenje koje je dozvoljeno prema ovom ugovoru je po prirodi nekomercijalno (tj. ne smijete prodavati sadržaj kojem pristupate na ili preko ove Web stranice.) Bilo kakvo drugo korištenje ove stranice je zabranjeno.

Osim ograničene dozvole iz prethodnog stavka, IBM vam ne daje nikakva izravna ili posredna prava ili licence za bilo koje patente, zaštitne znakove (žigove), autorska prava ili drugo pravo vlasništva ili prava intelektualnog vlasništva. Ne smijete preslikavati ništa od sadržaja s ove stranice na drugu Web stranicu ili neki drugi medij. Sav softver i ostali materijali koji su dostupni za preuzimanje, pristup ili drugi način korištenja na ovoj stranici, a imaju svoje vlastite licencne uvjete će se ravnati prema tim uvjetima, odredbama i napomenama. Vaše nepoštivanje tih uvjeta ili bilo kojih drugih uvjeta na ovoj stranici će rezultirati automatskim prestankom svih vama dodijeljenih prava, bez prethodne obavijesti, a u tom slučaju morate odmah uništiti sve primjerke preuzetih materijala koje posjedujete, čuvate ili kontrolirate.

Odricanje

Ponekad ova Web stranica može sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske greške, pa ne jamčimo za točnost bilo kojih objavljenih informacija. Molimo provjerite da li koristite najažurnije stranice na ovoj Web stranici i provjerite točnost i cjelovitost informacija prije njihovog korištenja da bi mogli donijeti odluke koje se odnose na usluge, proizvode ili druge stvari opisane na ovoj Web stranici.

Ako neko tijelo sudbene vlasti ustanovi da se bilo koja odredba u ovim Uvjetima korištenja ne može provesti na bilo koji način, to neće utjecati na pravovaljanost preostalih Uvjeta korištenja, pod uvjetom da takva neprovedivost bitno ne utječe na prava strana iz ovih Uvjeta korištenja.

Izjave o predviđanjima i oprezu

Uz isključenje povijesnih informacija i rasprava, izjave objavljene na ovoj Web stranici mogu predstavljati izjave o predviđanjima na način kako je to definirano Private Securities Litigation Reform Act iz 1995. ili drugim primjenjivim propisima. Te izjave uključuju brojne rizike, nesigurnosti i druge faktore koji mogu uzrokovati da se stvarni rezultati u bitnom razlikuju, kako je razmatrano u podnesku tvrtke Komisija za vrijednosne papire SAD-a (U.S. Securities and Exchange Commission). Pogledajte karticu “SEC podnesci” ispod “Odnosi investitora” na ovoj Web stranici za kopije tih podnesaka.

Povjerljive informacije

IBM ne želi preko naše Web stranice primati od vas povjerljive ili nejavne informacije. Molimo imajte na umu da će se sve informacije koje pošaljete IBM-u smatrati da NISU povjerljive. Slanjem informacija ili materijala IBM-u, vi dodjeljujete IBM-u neograničenu, neopozivu licencu za kopiranje, reproduciranje, objavljivanje, učitavanje, postavljanje, prijenos, distribuciju, javno prikazivanje, izvođenje, mijenjanje, izradu izvedenih radova i druge načine slobodnog korištenja tih materijala ili informacija. Također se slažete da IBM može slobodno koristiti ideje, koncepte, znanja ili tehnike koje nam pošaljete, za bilo koju svrhu. Međutim, mi nećemo objaviti vaše ime ili na drugi način objaviti činjenicu da ste nam vi poslali materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobijemo vašu dozvolu da možemo koristiti vaše ime; ili (b) vas najprije obavijestimo da će materijali ili druge informacije koje pošaljete na određeni dio ove stranice biti objavljene ili na drugi način korištene zajedno s vašim imenom; ili (c) to od nas zahtijevaju propisi. Osobne identifikacijske informacije koje pošaljete u IBM za svrhu primanja proizvoda ili usluga će se obrađivati u skladu s našim politikama povjerljivosti. Molimo pogledajte karticu “Povjerljivost” radi informacija koje se odnose na IBM-ove politike povjerljivosti.

Ograničena prava Vlade SAD

IBM daje softver preuzet s ove Web stranice korisnicima Vlade SAD s “OGRANIČENIM PRAVIMA." Korištenje, reproduciranje ili objavljivanje je predmet ograničenja postavljenih u IBM-ovom GSA ADP Schedule ugovoru.

Globalna dostupnost

Informacije koje IBM objavljuje na Internetu mogu sadržavati reference ili unakrsne reference na IBM proizvode, programe i usluge koji nisu objavljeni ili dostupni u vašoj zemlji. Takve reference ne znače da IBM namjerava objaviti ili učiniti dostupnim takve proizvode, programe ili usluge u vašoj zemlji. Molimo posavjetujte se s vašim lokalnim IBM poslovnim partnerom radi informacija koje se odnose na proizvode, programe i usluge koji su vam dostupni.

Poslovni odnosi

Ova Web stranica može imati poveznice ili reference na ne-IBM Web stranice i resurse. IBM ne daje nikakve izjave, jamstva, druge obveze ili odobrenja za bilo koje ne-IBM Web stranice ili resurse trećih strana (uključujući i bilo koju Lenovo Web stranicu), a na koje se možda referencira, dostupne su iz ili povezane na bilo koju IBM stranicu. Dodatno, IBM nije strana niti je odgovoran za bilo koje transakcije u koje možete stupiti s trećim stranama, čak i ako saznate za takve strane (ili upotrijebite poveznicu do tih strana) s neke IBM stranice. Kad pristupate ne-IBM Web stranici, čak i onoj koja sadrži IBM logo, molimo imajte na umu da je ta stranica neovisna o IBM-u i da IBM ne kontrolira sadržaj na toj Web stranici. Na vama je odgovornost za poduzimanje mjera opreza radi zaštite od virusa, crva, Trojanskih konja i drugih potencijalno štetnih programa, te za zaštitu vaših informacija.

Povezivanje na ovu stranicu

IBM pristaje samo na veze na ovu Web stranicu u kojima veza i stranice koje se aktiviraju vezom: (a) ne kreiraju okvire oko bilo koje stranice na ovoj Web stranici i ne koriste druge tehnike koje na bilo koji način mijenjaju vizualno predstavljanje i izgled sadržaja unutar ove stranice; (b) ne predstavljaju krivo vaš odnos s IBM-om; (c) ne tvrde da IBM odobrava ili promiče vas, vašu Web stranicu ili vaše ponude usluga ili proizvoda; te (d) ne daju pogrešne ili zavaravajuće utiske o IBM-u ili na drugi način štete dobrom glasu pridruženom imenu IBM ili njegovim zaštitnim znacima (žigovima). Dodatni uvjet za dozvoljavanje povezivanja na ovu stranicu je da vi pristajete da IBM može u bilo kojem trenutku, po vlastitom nahođenju, otkazati dopuštenje za povezivanje na ovu Web stranicu. U takvom slučaju vi pristajete na to da ćete odmah ukloniti sve poveznice na ovu Web stranicu i da ćete prestati s korištenjem IBM-ovih zaštitnih znakova (žigova).

ODRICANJE OD JAMSTVA

KORIŠTENJE OVE STRANICE JE NA VAŠ VLASTITI RIZIK. SVI MATERIJALI, INFORMACIJE, PROIZVODI, SOFTVER, PROGRAMI I USLUGE SE DAJU "KAKO JE," BEZ BILO KAKVIH JAMSTAVA. IBM SE IZRIČITO ODRIČE, DO OPSEGA DOZVOLJENOG ZAKONOM, SVIH IZRAVNIH, POSREDNIH, ZAKONSKIH I DRUGIH JAMSTAVA ILI IZJAVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, JAMSTVA MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJE PRAVA VLASNIŠTVA I INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA. NE OGRANIČAVAJUĆI SE, IBM NE DAJE JAMSTVA DA ĆE OVA WEB STRANICA RADITI BEZ PREKIDA, PRAVOVREMENO, SIGURNO I BEZ GREŠAKA.

VI RAZUMIJETE I SLAŽETE SE S TIM DA, AKO ĆETE PREUZETI ILI NA DRUGI NAČIN DOBITI MATERIJALE, INFORMACIJE, PROIZVODE, SOFTVER, PROGRAME ILI USLUGE S OVE WEB STRANICE, TO ĆE BITI PO VAŠEM NAHOĐENJU I UZ VAŠ RIZIK, TE DA ĆETE SAMO VI BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ŠTETE KOJE MOGU NASTATI, UKLJUČUJUĆI GUBITAK PODATAKA ILI ŠTETU NA VAŠEM RAČUNALNOM SISTEMU. U NEKIM PODRUČJIMA ILI DRŽAVAMA NIJE DOZVOLJENO ISKLJUČENJE JAMSTAVA, TAKO DA SE GORNJA ISKLJUČENJA MOŽDA NE ODNOSE I NA VAS.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

DO NAJŠIREG OPSEGA DOZVOLJENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM, IBM NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN BILO KOJOJ STRANI ZA BILO KOJE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, POJEDINAČNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE BILO KOJE VRSTE, A KOJE SE ODNOSE NA ILI NASTANU IZ OVE WEB STRANICE, KORIŠTENJA OVE WEB STRANICE, BILO KOJE POVEZANE STRANICE ILI RESURSA, NA KOJE SE UPUĆUJE ILI JE DOSTUPNO S OVE WEB STRANICE, KORIŠTENJA, PREUZIMANJA ILI PRISTUPA DO MATERIJALA, INFORMACIJA, PROIZVODA ILI USLUGA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IZGUBLJENU ZARADU, PREKID POSLOVANJA, IZGUBLJENE UŠTEDE ILI GUBITAK PROGRAMA ILI PODATAKA, ČAK I AKO JE IBM IZRIČITO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA. OVO ISKLJUČENJE I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI SE PRIMJENJUJE NA SVE UZROKE RADNJI, TEMELJENE NA UGOVORU, JAMSTVU, IZVANUGOVORNOJ ODGOVORNOSTI ILI DRUGIM PRAVNIM AKTIMA.