Våre tjenester

Global ekspertise

IBM Training opererer i mer enn 170 land og samarbeider med høyt kvalifiserte IBM Business Partnere for avansert og autorisert opplæring.

Tilrettelagde opplæringsprosesser

Spesielt tilrettelagde opplæringsprosesser bidrar til å gi deg bedre ferdigheter i en gitt IBM-teknologi eller -jobbrolle.

Anerkjennelse

IBM Badging & Certification kan støtte deg på veien til å bli en uvurderlig ressurs for dine kunder og kolleger.

Fleksibel læring

Vår opplæring tilbyr deg opplæringen du har behov for, inkludert kurser på forespørsel og i foretrukket format.

IBM teknologiske opplæringsarrangementer

Bli med ledende teoretikere samt teknologi- og bransjeeksperter på mer enn 30 arrangementer over hele verden.

Åpenbaringen

Ikke sikker på hvor du skal begynne? Legg ut på en læringsreise, gjør din evaluering på basis av lederanbefalinger og utforsk bransjeressurser.

Analytics

Organisasjoner kan omforme sin virksomhet ved hjelp av data som et element i en kognitiv strategi. IBM Analytics gjør bruk av slagkraftig data for å svare på tøffe utfordringer, blottlegge mønstre, løse problemer og støtte nyskapende idèer.

Cloud

Med IBM Cloud får klientene det mest avansert kognitive dataverktøyet fra Watson. Dette inkluderer kognitive tjenester innbygd i vår Bluemix-katalog og nye organiserte kilder for utradisjonelle data fra kilder slik som Twitter og The Weather Company.

Commerce

IBM Commerce gir næringslivsledere markedsledende løsninger og dyp bransje- og domeneekspertise for en mer integrert kundeopplevelse gjennom hele handelssyklusen.

Mobile

IBM Mobile-programvare og tjenester styrker virksomhetens mobilitet gjennom å tilby det nødvendige verktøyet for å kople opp, sikre, administrere og utvikle mobile nettverk, infrastrukturer og applikasjoner.

Security

Sikkerhetsprodukter og -tjenester kan integrere porteføljer som bidrar til å oppdage og hindre avanserte trusler.

Systems

IBM Systems gir en IT-infrastruktur som opprettholder servicekvalitet og -tilgjengelighet i et oppgavekritisk miljø.

Watson

IBM Watson er en teknologisk plattform som anvender naturlig språkbehandling og maskinell læring for å oppnå innsikt fra store mengder ustrukturerte data. Lær om kognitiv databehandling, inkludert hvordan Watson tolker mennesklig tale, tar beslutninger og utvikler ekspertise.